Försäkringsinformation RGMF

Vi har länge arbetat för att kunna erbjuda ett bra försäkringsskydd till våra medlemmar. Efter att ha haft kontakt med försäkringsmäklare har vi fått fram följande försäkring genom försäkringsbolaget Gjensidige, ett norskt bolag med dotterbolag verksamt i Sverige. Läs mer här >>

Välkommen att bli medlem i Riksförbundet Gode Män och Förvaltare RGMF

RGMF:s verksamhet riktar sig enbart till föreningar som arbetar med gode män och förvaltare, både i traditionella uppdrag och i uppdrag för ensamkommande barn. Vi anser att verksamheten ökar så mycket i omfattning och blivit mer och mer komplex och att det därför behövs ett specialförbund. 

RGMF är ett förbund som arbetar på frivillighetens grund och utifrån ett demokratiskt arbetssätt. En medlem – en röst – är en viktig princip i förbundet. En förenings rösträtt kan inte överlåtas på någon annan medlem. Alla föreningar, stora eller små har samma möjlighet att påverka. 

RGMF arbetar för att förändra en otidsenlig lagstiftning som styrt verksamheten alltför länge. Detta gör vi genom att via skrivelser, remissvar och media nå fram till lagstiftare och beslutsfattare. På senare tid har RGMF skrivit till regeringen, justitieministern och SKL för att få dem att inse att hela den stora verksamhet som ska ge skydd åt de mest utsatta i samhället snarast måste förändras från grunden. Vi verkar också för att informera om att den stora majoriteten av gode män och förvaltare gör en fantastisk samhällsinsats. 

RGMF:s medlemmar har tillgång till två mycket bra försäkringar; en olycksfallsförsäkring som ingår i  medlemsavgiften till förbundet och en godmansförsäkring som är individuell. Varje förening har tillgång till en kontaktperson  i förbundsstyrelsen och inom olika geografiska områden finns lokala arbetsgrupper. Vi driver också projekt med Migrationsverket och Försäkringskassan.

Medlemsavgiften till förbundet inklusive olycksfallsförsäkring är 25 kr per år och medlem i respektive förening. Godmansförsäkringen kostar 170 kr per person och år.

För den förening som vill bli medlem: ring 076-1742302 eller mejla rgmf.se

VÄLKOMNA

Styrelsen RGMF

Skrivelse till Justitieministern

2016-04-26
Justitieminister
Morgan Johansson

Regeringskansliet
103 30 Stockholm

Angående situationen för ställföreträdare som har uppdrag som gode män och förvaltare både med traditionella ärenden och ärenden för ensamkommande barn 

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare -RGMF – är en politiskt obunden organisation, som på ideell grund företräder godemansföreningar i landet. Förbundet har i dag 23 godemansföreningar. Antalet personer som  via sina föreningar är medlemmar är c:a 2400.

Den senaste tiden har inneburit stor turbulens vad gäller verksamheten runt godemans- och förvaltaruppdraget. Anledningen har varit att bedrägliga gode män har tillskansat sig pengar från sina huvudmän. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt, särskilt som uppdraget bygger på förtroende.

De som kommit till tals i denna infekterade fråga har hittills bara varit de myndigheter och beslutsfattare som har ansvaret för rekrytering av ställföreträdare, utbildning och kontroll av att ställföreträdarna fullgjort sina uppdrag på ett rättssäkert sätt. Man har fördömt bedrägerierna som begåtts, men hittills inte tagit upp det förhållandet att kontrollmyndigheten Överförmyndaren inte fullgjort sitt uppdrag på ett rättssäkert sätt. I stället har ställföreträdarna helt gjorts ansvariga för oegentligheterna.

Företrädare för ställföreträdarna såsom RGMF har hittills inte haft tillfälle att ge sin syn på saken. Detta anser vi vara till stort men för att hela situationen ska kunna klarläggas och för att en otidsenlig lagstiftning ska kunna förändras och för att rättssäkerheten för våra huvudmän ska kunna förbättras. Detta är en förutsättning för att förtroendet för hela verksamheten ska kunna stärkas.

Vårt förbund vill gärna bidra till att de otidsenliga förutsättningarna för våra uppdrag förändras så snart som möjligt. Vi vill därför ha företräde för dig som justitieminister för att kunna belysa de akuta problemen i verksamheten utifrån vårt perspektiv och utifrån vår stora erfarenhet av uppdragen som god man och förvaltare.

Mvh
Kjell Jönsson
Förbundsordförande RGMF
Tel 070-5265143

Ny hemsida

blomma

 

Välkommen till vår nya hemsida. Det finns många länkar att förkovra sig i, medan några dock ännu saknar innehåll, men det kommer.