Ordförande har ordet

Ordförandebrev
Det har varit ett händelserikt år.
Styrelsen har, i perioder, haft många telefonsamtal med medlemmar som emellanåt gett många skratt. Idéer har inkommit till förbundet både i tal, skrift och sammanställda dokument. Många frågor där samtalen haft friska fläktar om RGMF och dess framtid.

Händelser i mediaflödet har påverkat arbetet. Det ständiga malandet om hur gode män missköter sina uppdrag, handhar sina huvudmäns ekonomi som sin egen istället för att varavarsam med deras tillgångar. Vid möte med journalister har jag ställt frågan var de fått allinformation ifrån och fått till svar att dom skyddar sina källor, vilket innebär att informationenjag lämnar, inte måste vara sann, bara jag informerar. Här behövs det talas tydligt om att viställföreträdare, varje år, till överförmyndarna inlämnar redovisning som gäller för vårt/vårauppdrag därefter ligger det på deras bord att övervaka oss godemän. Vi måste snabbtinformera medierna om den sanna verkligheten så att det negativa får en klang av misstro i läsarens uppfattning.

I det nätverk som RGMF deltagit under året har det framgått att även andra riksförbund liderav misstro och mediadrev. Det har varit ett givande och tagande i detta nätverk. Viktigast harvarit att riksförbunden kommit varandra närmare i diskussioner som lett till att vi tyckerganska lika beträffande regelverk samt medier av olika slag.

Själv har jag uppfattat att samverkan med varandra ger mer styrka än att sitta på egenkammare och grubbla. Nu, när det börjar blåsa nya vindar i de gamla regleringarna, ska vi öppna så många fönster vi kan och vädra ut gammal unket stoft för ett nyskapande, ta emotoch verka för det nya. Det är nu vi kan påverka, vakna upp och bemöta de negativaströmmarna. Jag tror på förbundet så ingen oro hos mig.

Önskar nu alla och styrelsen ett riktigt gott och givande år och samtidigt få tacka för det år somgått. Det har varit spännande, vaksamt, utmanande förhandlingsförfaranden,människoutvecklande och väldigt roligt.

Tack för ordet!

Tove Otterborg
Förbundsordföranden

Årsstämma 2018

Hej Alla medlemmar i RGMF

Då ni redan mottagit anmälan och dess förfarande på E-post sedan tidigare lägger vi nu ut denna påminnelse om vår stämma offentligt till er alla på vår hemsida.
Registrering om deltagande för 2018 års stämma sker till GMF Solna som i år är värdar och möter upp er från klockan 10.00 på Park Inn by Radisson Solna, i Solna. Om ni har frågor beträffande bokningar på Park Inn eller anvisning hur man hittar dit, så kan ni kontakta Ingrid Gutemyr på nr. 072 502 23 61. Stämman startar upp kl. 10.00 för registrering av deltagare både för de med rösträtt samt de som vill närvara som åhörare. Anmälan är obligatorisk för beräkning av fika samt lunch. Program för dagen startar inte förrän kl.10.30 så det finns gott om tid att mingla under registreringen med en kopp te eller kaffe.

Anmälan om deltagande: Bindande anmälan senast den 12/3 till Lena Deras tel: 070-3411901 mejl: lena.deras@telia.com
Anmäl också om någon behöver specialkost. Pris för deltagande på stämman är 570 kr. då ingår 2st. fika, lunch, frukt under stämman.

Då årets stämma kommer att vara på Park Inn i Solna detta år, ser vi framemot att vi blir många medlemmar som ses där. Ett detaljerat program kommer att sändas ut till var och en som anmält sig samt lämnar e-post adress. Vi kommer även delge samma program till våra medlemsföreningar senare. Detta efter att föreläsare och deltagandet av dessa blivit bekräftade med tider för sina anföranden. Dock beräknas stämman vara slut senast kl. 17.00. Glöm inte att var förening betalar för sig samt sina egna resor.
Stämmodokument delas ut vid registrering.
Vi vill också påminna alla föreningar om att det är hög tid att lämna in motioner till styrelsen.

Väl mött!
Styrelsen

Månadsbrev Januari 2018

God fortsättning på det nya året!
Läser på nyhetsappen att försvarsmakten anser det finns en risk för väpnad konflikt i Sveriges närområde. Mycket oroväckande. Migrationsverket struntar i vissa myndigheters (Socialtjänsten) bedömningar trots att de ska göra en samlad bevisprövning av en ungdoms ålder. Också oroväckande.
Om jag minns rätt var några av motiven till ett inträde i den Europeiska Unionen öppna gränser och en varaktig fred.

Jag fick ett mejl från Karl-Gustav Sjöström där han beskriver ett ärende som han överklagat och fått rätt i Umeå Tingsrätt. Karl-Gustav hade nämligen anlitat extern hjälp med att göra årsräkningen och låtit huvudmannen stå för kostnaderna. Detta ogillades av Överförmyndarnämnden och beslutade att Karl-Gustav skulle stå för kostnaden. Detta överklagade Karl-Gustav till Tingsrätten och fick alltså rätt. Bra jobbat Karl-Gustav.
Jag utgår från att det var speciella omständigheter som föranledde Karl-Gustav att anlita extern hjälp. För ytterligare detaljer kring ärendet meja mig så ska du få Karl-Gustavs mejladress.

Förbundsstyrelsen har under mellandagarna mottagit en uppsägning från GMF Uppsala där de säger upp medlemskapet i RGMF med omedelbar verkan. Anledningen är oron RGMF:s försäkringar samt att den föreslagna regionindelningen inte fungerar och att ”regionansvarig” (förmodligen avser de mig, eftersom jag haft uppdraget från förbundsstyrelsen, efter årsmötesbeslut, att ta fram en ny regionindelning) kommit med pekpinnar.
Jag förstår oron och bekymret med att så få har försäkringen. Men det när det gäller regionerna blir jag mer osäker. Önskvärt vore ett förtydligande från Uppsala vad de menar med att regionerna inte fungerar och att det förekommer pekpinnar.
Jag tycker att ett regionmöte kan ta upp och diskutera vilka frågor som helst men också att en förbundsstyrelse har rätt och ska anlita regionen som remissinstans och diskussionsforum i frågor som berör Riksförbundet och den fortsatta verksamheten.
Beslutet om regionerna kommer att fattas på årsstämman. Att förbundsstyrelsen ville komma igång med regionerna redan under hösten var för att få in synpunkter dels på regionindelningen och innan årsstämman få in synpunkter även på den nya policyn och de nya stadgarna som kommer att skickas ut under januari.
Jag tror att var och en förstår att så viktiga och avgörande beslut för den fortsatta verksamheten måste först diskuteras på regionnivå för att ett väl förankrat beslut ska kunna tas på årsstämman.
Jag tycker det känns mycket orättvist att peka ut mig att fara med pekpinnar och därmed toppstyra verksamheten när mina ambitioner och förslag är de motsatta.

Behövs RGMF? Frågan är berättigad.
Om medlemmar som är missnöjda med beslut och i stället för att ta ”fighten” lämnar Riksförbundet.
Vågar en förbundsstyrelse fatta några som helst beslut om den riskerar att ”trampa några på tårna” och därmed äventyra ett fortsatt medlemskap?
När det är svårt att hitta lämpliga kandidater till förtroendeposter.
Fundera på detta. Är det bara mitt fel är problemet enkelt.

Krister Holgersson
V. Förb.ordf. Ett tag till.

Månadsbrev december 2017.

Det är tuffa tider med missvisande fakta och förakt mot oss alla Gode Män och Förvaltare i dagens media utbud. Men om man läser artiklar och följer debatten så kan man se en glimt av rättvisa. Med rättvisa är tanken att media mer och mer börjar att belysa de olika sätt som överförmyndarna granskar oss på. Det börjar även komma fram att det ser olika ut i landet där man bor beträffande våra uppdrag samt förordningar. Tyvärr samkörs det inte över landet vad som gäller för oss som är Gode Män och Förvaltare och då kan det vara svårt även för våra huvudmän att kunna förstå dessa skillnader som uppstår mellan dem. Det är bra att dessa olikheter kommer fram till de berörda genom media.
Men det som är mindre bra är den förvridna sanningen om ”Framtidsfullmakten”. Denna är enskilt riktad som reklam så att ojusta jurister kan tillförskansa sig en extra peng. Vad vi i RGMF önskar är att ett regelverk av något slag startar upp som därigenom kan följa upp en framtidsfullmakt. Tänk om det skulle uppstå några olyckliga angelägenheter runt en framtidsfullmakt? Alla är inte seriösa efter att satt sin namnteckning på en sådan framtidsfullmakt och varför skulle de det förresten? Efter att fått tillförskansat sig denna enkla form av en stor eller mindre förmögenhet både skattad och klar i sin egen plånbok. Om man skulle ångra att man skaffat sig en framtidsfullmakt, vad vänder man sig till då? Var finns en granskande enhet eller bättre, en granskande myndighet som kan reda i detta? NEJ! Skärpning staten Sverige, man kan inte göra fort och fel så att vår välfärd och rätten till sina egendomar kan slussas ut på detta enkla sätt. Var har sanningen och hedern tagit vägen i vårt land?
Det känns tryggt att ha med er alla professionella medlemmar som anknutit er till RGMF. Tillsammans får vi både lokalt och centralt ifrågasätta sanningar och osanningar. Fortsätt vara källkritiska så att det rätta och sanningsenliga kommer ut till allmänheten. Vill även tacka er alla för den e-post som med realitetsinnehåll inkommit till förbundet under året beträffande det skrivna ordet som ovan. Mycket bra tankar samt synpunkter har inkommit, och med många av dessa har vi i RGMF kunnat använda oss utav i debatten.
Med dessa ord fortsätter vi att följa debatten och till er som har missat RGMFs artikel så ligger den på vår hemsida www.rgmf.se Denna artikel har antagits i tidningar i och runt Gotland, Hälsingland, Enköping, Skara, Mitt, Mark med Sjuhärads kommuner, Dalarna, Sörmland samt någon mindre lokal press i Östergötland.

Nu ligger snön vit på taken
endast Tomten är vaken……
I mörkrets tysta lilla vrå
trippar nu förbundets julledighet fram på tå…

Styrelsen önskar er en härligt underbar JUL och ett Gott Nytt År
Så tar vi nya tag efter ledigheterna den 8 januari 2018.

Vid pennan
Tove Otterborg
Ordförande

Månadsbrev november 2017.

Nu börjar det lacka mot jul och man börjar skylta för årets största helg.Alla har mycket att göra. Men många av våra huvudmän har det svårt med ensamhet i dessa tider. Därför bör vi tänka extra mycket på dem.

Jag tycker det har varit ett tungt år med tanke på att det skrivits och talats så mycket om oseriösa godemän och förvaltare. Det är inte alltid så lätt att stå upp för vad man gör när det är så mycket negativt i press och tv. Man önskar ju att någon skrev eller sade lite positivt om oss.
Allt detta gör ju också att man förstår att det är viktigt med ansvarsförsäkringen.
Det är viktigt för oss att så många som möjligt tecknar denna för att vi ska kunna behålla våra villkor.

Trots allt finns det ju lite ljus i mörkret. Tove har varit och pratat med Bankföreningen och kanske kan det underlätta en del för oss.Hon har även träffat andra intressenter som kanske kan vara till gagn för oss.

Mitt uppdrag i föreningen är bland annat att försöka göra hemsidan så attraktiv som möjligt.Jag tar gärna emot förslag för denna.

Tänk gärna på Internationella frivillghetsdagen den 5 december. Denna dag finns inte angiven i någon almanacka men det är många som borde kunna fira denna dag att de deltar i frivillghetsarbete.

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Maj-Britt Hansson

Månadsbrev oktober

Månadsbrev oktober 2017

Nu när mörkret sänker sig har man tid att börja summera året som varit. Vad har man gjort som God Man eller Förvaltare? Det är bra att börja redan nu eftersom redovisnings månaden börjar närma sig. Ekonomiska redovisningen är ju inte så mycket att orda om, det är ju faktiska siffror, utan det man gör utöver i sitt uppdrag som man så lätt glömmer att ta med i redogörelsen. Det viktiga som kan generera grunden för arvodet.

Själv har jag utöver mina uppdrag fått förmånen att representera RGMF i projektet ”Modellprojektet” som finansieras av arvsfonden och Hjärnkraft. Detta projekt har nu pågått under snart två år och börjar närma sig slutet. Det har varit mycket givande att få titta in i en för mig hitintills främmande värld. Jag har mött specialister på traumatisk hjärnskada och fått lära mig vilka fall olyckor dessa personer kan hamna i. Oftast så tillhör dessa inte LSS och saknar därför all den hjälp man kan få den vägen.

Ur beskrivningen av projektet:

Modell projektet skall ge underlag till förbättringar inom rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada, genom att brukare och profession tillsammans utarbeta modeller inom åtta samhällsområden och tydliggöra behoven av samordning.

Projektarbetet bedrivs i sju processgrupper.

* Medicinska insatser vuxna – rehabilitering/uppföljning

* Medicinska insatser barn – rehabilitering/uppföljning

* Stöd och service

* Barns stöd i skola/fritid

* Utbildning, sysselsättning och försörjning

* Stödfunktioner (hjärnkoordinatorer, gode män etc.)

* Samordning

Det är i gruppen stödfunktioner som vi gode män har medverkat och delgett våra kunskaper.

Det har medfört mycket letande, skrivande och lärande för mig personligen. Jag har jämfört olika länders godmanskap. England, Finland, Danmark och Norge har jämförts till Sverige.

Allt finns att läsa på www.levamedtraumatiskhjarnskada.se

Lena Andersson

Skrivelse till Arbetsmilöjöverket

Ärende:
Att Arbetsmiljöverket genomför en översyn av arbetsmiljölagen (AML) så att den även omfattar uppdraget för Gode män och Förvaltare (GMF).

Bakgrund:

2015 fanns det i Sverige 87 950 st Gode män, Förvaltare och Förmyndare (källa: overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik)
GMF är uppdragstagare och utför uppdrag åt personer i behov av hjälp med förvaltning av ekonomi och egendom samt sörja för person. Men också kontakter med banker, myndigheter och socialtjänst m.m.

Uppdragsgivare är Huvudmän (HM) efter beslut i Tingsrätten.
HM kan vara barn, åldringar, handikappade, sjuka och ensamkommande barn.
GMF:s mandat medför ett intrång i den enskilde HM liv. Deras ekonomi, löpande förvaltning, förmögenhet och inte minst deras privatliv.
Uppdraget är arvoderat och ersättningen beslutas av Överförmyndarnämnden/Överförmyndaren som också utbildar och föreslår GMF åt HM. Arvodet betalas HM. (har HM en inkomst som understiger 2,65 % av prisbasbeloppet betalar kommunen arvodet. För ensamkommande barn betalar kommunen arvodesbelopp/timersättning). Procentsatsen kan variera något från kommun till kommun. Ca 60 % av samtliga arvoden betalas av kommunen.

Grunder:
Ett intrång i en människas privatliv, ekonomi och dess förvaltning ställer stora krav på GMF och är inte konfliktfritt. Från det att HM skött sin ekonomi själv, visserligen på ett sådant sätt att ett behov av GMF skapats, tills en annan, helt främmande, person kommer in i ens hem och ekonomiska och andra beslut fattas i helt motsatt riktning än vad HM tänkt sig. Det handlar om att tillgodose HM önskemål och samtidigt tillse att ekonomin går ihop. Hot och våld är ofta förekommande i dessa situationer och är mer regel än undantag.

Andra situationer där våld och hot förekommer är från anhöriga. Anhöriga som tidigare utnyttjat HM genom t.ex. hyrt lägenhet billigt, hyrt ut lägenhet dyrt eller skaffat sig andra förmåner av HM och som den GMF nu sätter stopp för.
Den psykiska press som uppstår i samband med kontakter med myndigheter (Kommunnämnder, Socialförvaltning, Skolor, Landsting, Migrationsverket m.m.) skapar ångestkänslor och som i värsta fall medför att vi avstår från att ”bråka” och konsekvensen blir att HM blir lidande.

Förslag:
Riksförbundet Gode män och Förvaltare (RGMF) föreslår att:
Arbetsmiljöverket gör en översyn över AML och föreslår Regering och Riksdag att lagen även omfattar Gode män och Förvaltare

Med vänlig hälsning

Tove Otterborg
Förb.ordf. RGMF

Krister Holgersson
Vice Förb.ordf RGMF

Månadsbrev september

Hej Alla!

Jag heter Lars-Erik Järling och är ny i styrelsen. Jag bor på solen och vindarnas ö,Öland. Jag har blivit ombedd att skriva september månadsbrev.

Det som ligger mig varmt om hjärtat är att hjälpa till med skuldsanering för mina huvudmän. Jag tror nämligen att detta kan vara till stor hjälp i det psykiska måendet bland annat för våra huvudmän. Detta gör jag själv så mycket det går men i svåra fall så får jag ta hjälp av kommunens skuldrådgivare. Dessa kan hjälpa till med svåra utredningar och de kan även hjälpa till med att ansöka hos kronofogden om det skulle behövas. I genomsnitt 5 brev i veckan med överklagan till olika inkassobolag brukar det bli och då diskuterar vi också avbetalningsplaner. Det som är roligt är när huvudmannen blir skuldfri och kan leva som alla andra. Tilltron till samhället ökar och de ser att det går att komma tillbaka med att kunna ha en ekonomi igen. Andelen över skuldsatta ökar i samhället i stort även i grupper som lider av psykisk ohälsa. Här rekommenderar jag att alla skulder överklagas enligt preskriptionstiden. Man blir förvånad hur många felaktiga krav som skulle tagits bort från den enskilde för länge sedan.

En annan sak som slår mig är hur avancerat vårt uppdrag har blivit. Vi förväntas klara av att överklaga olika myndighetsbeslut och vi skall finnas tillhands för möten med socialen, försäkringskassan och sociala utskottet i kommunen etc. Vi skall även vara så kallat frivilliga med ett arvode som är upp till överförmyndaren att avgöra vad det blir för ersättning. Frivilligheten har minskat radikalt och nu måste vi företräda våra huvudmän i alla möjliga sammanhang. Det finns ingen annan som står upp för våra huvudmän när det gäller, försäkringskassan, kommunen och landstinget. Här borde vi godemän o förvaltare uppskattas mer från våra uppdragsgivare. Nu har även bankföreningen bestämt att vi inte får öppna sparkonton för våra huvudmän utan att huvudmannen är med på banken. Om detta inte går så krävs läkarintyg. Även detta blir ett uppdrag för oss godemän att skaffa för vår huvudman.

Det diskuteras nu även om att det borde vara professionella gode män och förvaltare.
Är det några som blivit proffs på att vara detta så är det vi som är gode män och förvaltare i dag. Så varsågod anställ oss ge oss ett erkännande och försäkringar som alla andra samhällsarbetare.

Tack för ordet!
Lars-Erik Järling
godman och förvaltare samt ledamot i styrelsen.

Debattinlägg: Oseriösa Gode Män och Förvaltare?

Det är oroväckande om det är ca femtiotusen Gode Män och Förvaltare i Sverige som förskingrar pengar för sina huvudmän!

I de förordnanden man får innan man får företräda en huvudman granskar kommunens överförmyndare personen som sedan blir god man/förvaltare. Om det sedan blir en oseriös person som får uppdrag så är det den personen som är oseriös och inte alla med uppdrag som god man/förvaltare.

Uppdraget kan vara allt ifrån att hjälpa huvudmannen att betala sina räkningar, ansöka om handikappanpassad bostad, sälja tidigare bostad, närvara vid vårdplaneringar och andra juridiska ärenden som ingår i uppdraget sörja för och bevaka rätt. Vi som har åtagit oss uppdrag som god man/förvaltare har redovisningsplikt mot överförmyndaren som granskar årsredovisningen och ansvarar för att den godkänns. Anhöriga vänder sig till överförmyndaren med sina frågor gällande huvudmannen/ godman/förvaltare.

Även barn med handikappersättning har ofta en förmyndare som ser till att barnet kommer att ha sina pengar kvar på sitt konto då det fyller 18 år, då barnet inte själv kan hantera egna konton.

När det handlar om pengar är det alltid lycksökare som tar sig in i olika branscher. Därför uppmanar vi inom RGMF (Riksförbundet Gode Män och Förvaltare) att förvissa sig om att gode mannen/förvaltaren är registrerad hos en överförmyndarnämnd.

Från 1 juli 2017 har det tillkommit en ny tjänst som kallas för ”Framtidsfullmakt”. Denna fullmakt kan man själv skriva på i förväg till någon som man litar på, som innebär att den man anförtrott sin egendom till kommer att förvalta denna helt juridiskt.

Riksförbundet RGMF anser inte detta vara en rättssäker handling. Här kommer det att finnas gott om utrymme för de lycksökare som vill ha mer av det goda.

Tove Otterborg
Ordförande
RGMF Riksförbundet Gode Män och Förvaltare

Ordförande har ordet

RÄTTSÄKERHET

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare arbetar tillsammans med våra medlemsföreningar så att alla våra gode män som har ett förordnande skall kunna fullfölja sina uppdrag med känslan av stolthet.

Det senaste är att RGMF försöker att påverka och delta i staten Sverige och kommunernas lagstiftningar som styr verksamheten som gode män och förvaltare verkar inom. Lagstiftningen som är från år 1924 känns inte särskilt modern med tanke på att det nu är år 2017. SKL (statens kommuner och landsting) sitter just nu och tar fram ett nytänkande runt verksamheten och dess framtid. Här har RGMF lämnat en skrivelse till Justitiedepartementet för att kunna få en chans att opponera på det som SKL har tagit fram. Denna skrivelse ligger på vår hemsida för den som vill läsa vad RGMF skrivit.

RGMF anser att den lagstiftning som styr den stora verksamheten som gode män och förvaltare verkar inom är till för att skydda och stödja de människor som är mest utsatta i samhället, men att dessa lagar och förordningar är alldeles för gamla för att kunna ge ett gott rättsskydd.

Att skydda de mest utsatta i samhället som har ett stort behov av hjälp och ordning på sin ekonomi för att inte bli skuldsatta på grund av att de inte kan handskas med sina pengar. Eller att kunna bevaka sina rättigheter som Svensk medborgare är väl den plikt som vi organiserade gode män har som sitt mantra. Det är vi väl medvetna om. Att det sedan finns de som kallar sig för gode män och förvaltare och missköter sitt uppdrag har vi alla hört talas om i media. Hade dessa gode män varit registrerade, granskade och utbildade så hade kontrollmyndigheterna hittat deras misstag i de ekonomiska rapporter som lämnas årligen till överförmyndarenheterna i kommunerna där de verkar.

Inom förbundet deltar vi även i debatter som handlar om EKB (ensamkommande barn) och deras utsatthet. Staten ger oss gode män allt mer närvaroplikt samtidigt som arvoden sänks. I vissa fall utgår det inte något arvode alls. Det har även hänt att den gode mannen har ombeds ta ledigt från sitt arbete då något måste uträttas med tanke på det barn som den gode mannen har som huvudman. Detta utan ersättning för förlorad arbetstid enligt debatten som pågår i media. Under den utbildning som den gode mannen fått inför sitt uppdrag har inte denna information delgetts. Det anses mycket märkligt tycker många av våra medlemmar. Därför är vi även med i denna debatt och ni har säkert hört våra åsikter på både ekot i P4 samt P4 i Västerbotten nu i början av juni.

RGMF med sin långa erfarenhet och specialisering på just Godmans- och förvaltarverksamhet ser fram emot att tillsammans med andra aktörer delta i uppbyggnaden av en lagstiftning som skapar en större rättssäkerhet för gode män, förvaltare och deras huvudmän.

Tove Otterborg
Ordförande