Årsstämma 2018

Hej Alla medlemmar i RGMF

Då ni redan mottagit anmälan och dess förfarande på E-post sedan tidigare lägger vi nu ut denna påminnelse om vår stämma offentligt till er alla på vår hemsida.
Registrering om deltagande för 2018 års stämma sker till GMF Solna som i år är värdar och möter upp er från klockan 10.00 på Park Inn by Radisson Solna, i Solna. Om ni har frågor beträffande bokningar på Park Inn eller anvisning hur man hittar dit, så kan ni kontakta Ingrid Gutemyr på nr. 072 502 23 61. Stämman startar upp kl. 10.00 för registrering av deltagare både för de med rösträtt samt de som vill närvara som åhörare. Anmälan är obligatorisk för beräkning av fika samt lunch. Program för dagen startar inte förrän kl.10.30 så det finns gott om tid att mingla under registreringen med en kopp te eller kaffe.

Anmälan om deltagande: Bindande anmälan senast den 12/3 till Lena Deras tel: 070-3411901 mejl: lena.deras@telia.com
Anmäl också om någon behöver specialkost. Pris för deltagande på stämman är 570 kr. då ingår 2st. fika, lunch, frukt under stämman.

Då årets stämma kommer att vara på Park Inn i Solna detta år, ser vi framemot att vi blir många medlemmar som ses där. Ett detaljerat program kommer att sändas ut till var och en som anmält sig samt lämnar e-post adress. Vi kommer även delge samma program till våra medlemsföreningar senare. Detta efter att föreläsare och deltagandet av dessa blivit bekräftade med tider för sina anföranden. Dock beräknas stämman vara slut senast kl. 17.00. Glöm inte att var förening betalar för sig samt sina egna resor.
Stämmodokument delas ut vid registrering.
Vi vill också påminna alla föreningar om att det är hög tid att lämna in motioner till styrelsen.

Väl mött!
Styrelsen

Månadsbrev Januari 2018

God fortsättning på det nya året!
Läser på nyhetsappen att försvarsmakten anser det finns en risk för väpnad konflikt i Sveriges närområde. Mycket oroväckande. Migrationsverket struntar i vissa myndigheters (Socialtjänsten) bedömningar trots att de ska göra en samlad bevisprövning av en ungdoms ålder. Också oroväckande.
Om jag minns rätt var några av motiven till ett inträde i den Europeiska Unionen öppna gränser och en varaktig fred.

Jag fick ett mejl från Karl-Gustav Sjöström där han beskriver ett ärende som han överklagat och fått rätt i Umeå Tingsrätt. Karl-Gustav hade nämligen anlitat extern hjälp med att göra årsräkningen och låtit huvudmannen stå för kostnaderna. Detta ogillades av Överförmyndarnämnden och beslutade att Karl-Gustav skulle stå för kostnaden. Detta överklagade Karl-Gustav till Tingsrätten och fick alltså rätt. Bra jobbat Karl-Gustav.
Jag utgår från att det var speciella omständigheter som föranledde Karl-Gustav att anlita extern hjälp. För ytterligare detaljer kring ärendet meja mig så ska du få Karl-Gustavs mejladress.

Förbundsstyrelsen har under mellandagarna mottagit en uppsägning från GMF Uppsala där de säger upp medlemskapet i RGMF med omedelbar verkan. Anledningen är oron RGMF:s försäkringar samt att den föreslagna regionindelningen inte fungerar och att ”regionansvarig” (förmodligen avser de mig, eftersom jag haft uppdraget från förbundsstyrelsen, efter årsmötesbeslut, att ta fram en ny regionindelning) kommit med pekpinnar.
Jag förstår oron och bekymret med att så få har försäkringen. Men det när det gäller regionerna blir jag mer osäker. Önskvärt vore ett förtydligande från Uppsala vad de menar med att regionerna inte fungerar och att det förekommer pekpinnar.
Jag tycker att ett regionmöte kan ta upp och diskutera vilka frågor som helst men också att en förbundsstyrelse har rätt och ska anlita regionen som remissinstans och diskussionsforum i frågor som berör Riksförbundet och den fortsatta verksamheten.
Beslutet om regionerna kommer att fattas på årsstämman. Att förbundsstyrelsen ville komma igång med regionerna redan under hösten var för att få in synpunkter dels på regionindelningen och innan årsstämman få in synpunkter även på den nya policyn och de nya stadgarna som kommer att skickas ut under januari.
Jag tror att var och en förstår att så viktiga och avgörande beslut för den fortsatta verksamheten måste först diskuteras på regionnivå för att ett väl förankrat beslut ska kunna tas på årsstämman.
Jag tycker det känns mycket orättvist att peka ut mig att fara med pekpinnar och därmed toppstyra verksamheten när mina ambitioner och förslag är de motsatta.

Behövs RGMF? Frågan är berättigad.
Om medlemmar som är missnöjda med beslut och i stället för att ta ”fighten” lämnar Riksförbundet.
Vågar en förbundsstyrelse fatta några som helst beslut om den riskerar att ”trampa några på tårna” och därmed äventyra ett fortsatt medlemskap?
När det är svårt att hitta lämpliga kandidater till förtroendeposter.
Fundera på detta. Är det bara mitt fel är problemet enkelt.

Krister Holgersson
V. Förb.ordf. Ett tag till.

Månadsbrev december 2017.

Det är tuffa tider med missvisande fakta och förakt mot oss alla Gode Män och Förvaltare i dagens media utbud. Men om man läser artiklar och följer debatten så kan man se en glimt av rättvisa. Med rättvisa är tanken att media mer och mer börjar att belysa de olika sätt som överförmyndarna granskar oss på. Det börjar även komma fram att det ser olika ut i landet där man bor beträffande våra uppdrag samt förordningar. Tyvärr samkörs det inte över landet vad som gäller för oss som är Gode Män och Förvaltare och då kan det vara svårt även för våra huvudmän att kunna förstå dessa skillnader som uppstår mellan dem. Det är bra att dessa olikheter kommer fram till de berörda genom media.
Men det som är mindre bra är den förvridna sanningen om ”Framtidsfullmakten”. Denna är enskilt riktad som reklam så att ojusta jurister kan tillförskansa sig en extra peng. Vad vi i RGMF önskar är att ett regelverk av något slag startar upp som därigenom kan följa upp en framtidsfullmakt. Tänk om det skulle uppstå några olyckliga angelägenheter runt en framtidsfullmakt? Alla är inte seriösa efter att satt sin namnteckning på en sådan framtidsfullmakt och varför skulle de det förresten? Efter att fått tillförskansat sig denna enkla form av en stor eller mindre förmögenhet både skattad och klar i sin egen plånbok. Om man skulle ångra att man skaffat sig en framtidsfullmakt, vad vänder man sig till då? Var finns en granskande enhet eller bättre, en granskande myndighet som kan reda i detta? NEJ! Skärpning staten Sverige, man kan inte göra fort och fel så att vår välfärd och rätten till sina egendomar kan slussas ut på detta enkla sätt. Var har sanningen och hedern tagit vägen i vårt land?
Det känns tryggt att ha med er alla professionella medlemmar som anknutit er till RGMF. Tillsammans får vi både lokalt och centralt ifrågasätta sanningar och osanningar. Fortsätt vara källkritiska så att det rätta och sanningsenliga kommer ut till allmänheten. Vill även tacka er alla för den e-post som med realitetsinnehåll inkommit till förbundet under året beträffande det skrivna ordet som ovan. Mycket bra tankar samt synpunkter har inkommit, och med många av dessa har vi i RGMF kunnat använda oss utav i debatten.
Med dessa ord fortsätter vi att följa debatten och till er som har missat RGMFs artikel så ligger den på vår hemsida www.rgmf.se Denna artikel har antagits i tidningar i och runt Gotland, Hälsingland, Enköping, Skara, Mitt, Mark med Sjuhärads kommuner, Dalarna, Sörmland samt någon mindre lokal press i Östergötland.

Nu ligger snön vit på taken
endast Tomten är vaken……
I mörkrets tysta lilla vrå
trippar nu förbundets julledighet fram på tå…

Styrelsen önskar er en härligt underbar JUL och ett Gott Nytt År
Så tar vi nya tag efter ledigheterna den 8 januari 2018.

Vid pennan
Tove Otterborg
Ordförande

Månadsbrev november 2017.

Nu börjar det lacka mot jul och man börjar skylta för årets största helg.Alla har mycket att göra. Men många av våra huvudmän har det svårt med ensamhet i dessa tider. Därför bör vi tänka extra mycket på dem.

Jag tycker det har varit ett tungt år med tanke på att det skrivits och talats så mycket om oseriösa godemän och förvaltare. Det är inte alltid så lätt att stå upp för vad man gör när det är så mycket negativt i press och tv. Man önskar ju att någon skrev eller sade lite positivt om oss.
Allt detta gör ju också att man förstår att det är viktigt med ansvarsförsäkringen.
Det är viktigt för oss att så många som möjligt tecknar denna för att vi ska kunna behålla våra villkor.

Trots allt finns det ju lite ljus i mörkret. Tove har varit och pratat med Bankföreningen och kanske kan det underlätta en del för oss.Hon har även träffat andra intressenter som kanske kan vara till gagn för oss.

Mitt uppdrag i föreningen är bland annat att försöka göra hemsidan så attraktiv som möjligt.Jag tar gärna emot förslag för denna.

Tänk gärna på Internationella frivillghetsdagen den 5 december. Denna dag finns inte angiven i någon almanacka men det är många som borde kunna fira denna dag att de deltar i frivillghetsarbete.

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Maj-Britt Hansson

Månadsbrev oktober

Månadsbrev oktober 2017

Nu när mörkret sänker sig har man tid att börja summera året som varit. Vad har man gjort som God Man eller Förvaltare? Det är bra att börja redan nu eftersom redovisnings månaden börjar närma sig. Ekonomiska redovisningen är ju inte så mycket att orda om, det är ju faktiska siffror, utan det man gör utöver i sitt uppdrag som man så lätt glömmer att ta med i redogörelsen. Det viktiga som kan generera grunden för arvodet.

Själv har jag utöver mina uppdrag fått förmånen att representera RGMF i projektet ”Modellprojektet” som finansieras av arvsfonden och Hjärnkraft. Detta projekt har nu pågått under snart två år och börjar närma sig slutet. Det har varit mycket givande att få titta in i en för mig hitintills främmande värld. Jag har mött specialister på traumatisk hjärnskada och fått lära mig vilka fall olyckor dessa personer kan hamna i. Oftast så tillhör dessa inte LSS och saknar därför all den hjälp man kan få den vägen.

Ur beskrivningen av projektet:

Modell projektet skall ge underlag till förbättringar inom rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada, genom att brukare och profession tillsammans utarbeta modeller inom åtta samhällsområden och tydliggöra behoven av samordning.

Projektarbetet bedrivs i sju processgrupper.

* Medicinska insatser vuxna – rehabilitering/uppföljning

* Medicinska insatser barn – rehabilitering/uppföljning

* Stöd och service

* Barns stöd i skola/fritid

* Utbildning, sysselsättning och försörjning

* Stödfunktioner (hjärnkoordinatorer, gode män etc.)

* Samordning

Det är i gruppen stödfunktioner som vi gode män har medverkat och delgett våra kunskaper.

Det har medfört mycket letande, skrivande och lärande för mig personligen. Jag har jämfört olika länders godmanskap. England, Finland, Danmark och Norge har jämförts till Sverige.

Allt finns att läsa på www.levamedtraumatiskhjarnskada.se

Lena Andersson

Skrivelse till Arbetsmilöjöverket

Ärende:
Att Arbetsmiljöverket genomför en översyn av arbetsmiljölagen (AML) så att den även omfattar uppdraget för Gode män och Förvaltare (GMF).

Bakgrund:

2015 fanns det i Sverige 87 950 st Gode män, Förvaltare och Förmyndare (källa: overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik)
GMF är uppdragstagare och utför uppdrag åt personer i behov av hjälp med förvaltning av ekonomi och egendom samt sörja för person. Men också kontakter med banker, myndigheter och socialtjänst m.m.

Uppdragsgivare är Huvudmän (HM) efter beslut i Tingsrätten.
HM kan vara barn, åldringar, handikappade, sjuka och ensamkommande barn.
GMF:s mandat medför ett intrång i den enskilde HM liv. Deras ekonomi, löpande förvaltning, förmögenhet och inte minst deras privatliv.
Uppdraget är arvoderat och ersättningen beslutas av Överförmyndarnämnden/Överförmyndaren som också utbildar och föreslår GMF åt HM. Arvodet betalas HM. (har HM en inkomst som understiger 2,65 % av prisbasbeloppet betalar kommunen arvodet. För ensamkommande barn betalar kommunen arvodesbelopp/timersättning). Procentsatsen kan variera något från kommun till kommun. Ca 60 % av samtliga arvoden betalas av kommunen.

Grunder:
Ett intrång i en människas privatliv, ekonomi och dess förvaltning ställer stora krav på GMF och är inte konfliktfritt. Från det att HM skött sin ekonomi själv, visserligen på ett sådant sätt att ett behov av GMF skapats, tills en annan, helt främmande, person kommer in i ens hem och ekonomiska och andra beslut fattas i helt motsatt riktning än vad HM tänkt sig. Det handlar om att tillgodose HM önskemål och samtidigt tillse att ekonomin går ihop. Hot och våld är ofta förekommande i dessa situationer och är mer regel än undantag.

Andra situationer där våld och hot förekommer är från anhöriga. Anhöriga som tidigare utnyttjat HM genom t.ex. hyrt lägenhet billigt, hyrt ut lägenhet dyrt eller skaffat sig andra förmåner av HM och som den GMF nu sätter stopp för.
Den psykiska press som uppstår i samband med kontakter med myndigheter (Kommunnämnder, Socialförvaltning, Skolor, Landsting, Migrationsverket m.m.) skapar ångestkänslor och som i värsta fall medför att vi avstår från att ”bråka” och konsekvensen blir att HM blir lidande.

Förslag:
Riksförbundet Gode män och Förvaltare (RGMF) föreslår att:
Arbetsmiljöverket gör en översyn över AML och föreslår Regering och Riksdag att lagen även omfattar Gode män och Förvaltare

Med vänlig hälsning

Tove Otterborg
Förb.ordf. RGMF

Krister Holgersson
Vice Förb.ordf RGMF

Seminarium: Våga prata med barnen om pengar och skulder

Välkommen till Kronofogdens seminarium i Almedalen den 5  juli

Våga prata med barnen om pengar och skulder
Klicka för större bild

När föräldrar får ekonomiska problem påverkas barnen och kan känna sig oroliga. Vuxna måste ta ansvar och berätta för barnen om pengar och när de inte räcker – på ett sätt som barnen förstår. Många gånger tycker vuxna att det är svårt men barnen har rätt att få veta.

Kronofogden möter varje dag människor i svåra ekonomiska situationer. Många gånger finns det barn i familjen. Barn som oroar sig för pengar. När barn inte får svar på sina frågor förvärras oron. Då kan det kännas bättre att veta att man inte är ensam och att det finns hjälp att få.

Vi har tagit fram animerade filmer till barn där de uppmuntras att ta kontakt med Bris. I filmerna möter vi David, Afsana och Isak som alla vet hur det är att oroa sig för pengar.

Panelsamtal  och filmer

Välkommen till ett panelsamtal där vi berättar om hur vi samarbetar och hur vuxna kan ge stöd till barn i ekonornisla utsatta situationer. I panelsamtalet deltar:

 

Var: Gotlands Konstmuseum, plan 2, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21, Visby

När: Onsdag 5 juli, kl 16.10-16.50

Filmerna hittar du här:

för vuxna kronofogden.se/barnpengaroro.html
för barn: kronofogden.se/beratta.html

Mer information finns på almedalsveckan.info. Det behövs ingen anmälan.

Har du frågor kontakta Tina Häggmark, Kronofogden, 070-207 19 30

Skrivelse till Justitiedepartementet

Gode män – En tillgång

Gode mäns uppgift är att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person för en Huvudman. Det innebär bevaka huvudmannens rätt i en rättshandling och/eller gentemot samhället och olika myndigheter samt överklaga beslut, förvalta all egendom tillhörande Huvudmannen och dennes fullständiga ekonomi samt den kurativa delen där Gode män lägger ner den mesta tiden av sitt uppdrag och som värdesätts minst. Detta har Gode män gjort sen 1924.
SKL har i en skrivelse till Justitiedepartementet begärt en reformering av systemet med överförmyndare, gode män och förvaltare.

Vi delar SKL:s uppfattning om att regelverket för Gode män och förvaltare i Föräldrabalken som härstammar från 1924 skall revideras, moderniseras och göras tidsenlig. Vi delar också SKL:s uppfattning om ett landsomfattande register över ställföreträdarskapen och en central statlig myndighet med uppdrag att svara för tillsynsvägledning för överförmyndarna på nationell nivå.

Men sedan skiljs våra uppfattningar åt. En professionalisering av uppdraget är inte en väg till lösning då andra mer svårlösliga problem uppstår. Att vara Gode män och förvaltare är inte bara ett jobb som sköts på dagtid. Även kvällar och helger kan ibland få tas i anspråk p.g.a. de behov som kan komma att uppstå. I synnerhet när det gäller de ”ensamkommande barnen”. Vidare tycker SKL med rätta att behoven av ställföreträdare har ökat och att uppdragen blivit mer komplexa. En välutbildad ställföreträdare är professionell i sitt uppträdande och vet vart hen ska vända sig i de olika frågor som dyker upp.

Intressant blir det när SKL kommer in på Gode män för ensamkommande barn. Problemet med att ungdomar flyttas eller vistas på annan ort kan knappast ha någon betydelse om hen är professionell (läs: anställd) eller inte och barn som försvinner beror inte på att Gode män är lekman. Är ansvarsförhållanden oklara och möjligheterna att agera som vårdnadshavare begränsade för Gode män får myndigheterna rätta till detta genom att modernisera och göra föräldrabalken mer tidsenlig och där är vi överens. Vi hjälper gärna till.

Uppdraget med ensamkommande barn är näst intill ideellt men det innebär inte att det saknas kompetens. Tyvärr nämner inte SKL vad det är för behov Gode män saknar för att kunna ha ansvaret för ett ensamkommande barn. Men till sist kryper det fram. De beskrivna problemen skapar svårigheter för kommunerna och hotar med att Sverige riskerar att bryta mot barnkonventionens grundläggande punkt att ”alla barn ska behandlas lika”. Det är just där som Gode män har en viktig och bevakande funktion. Dessutom kan tilläggas att merparten av Gode män följer sin ungdom långt efter migrationsverket beslut och det är dessutom ungdomens önskemål att efter erhållen PUT (permanent uppehållstillstånd) få behålla sin Gode man som vårdnadshavare p.g.a. det förtroende som skapats dem emellan. Utan en kontaktperson efter 18-årsåldern skapar ett utanförskap som kan leda till missbruk och kriminalitet.

I sin skrivelse pekar SKL på den avsaknad av formella krav på kompetens av dem som kommunfullmäktige utser till överförmyndare. Vi har sett tydliga bevis på alltför förhastade beslut när det gällt att utse Gode män/förvaltare utan krav på utbildning. För att undvika liknande misstag är därför en grundutbildning och återkommande vidareutbildning ett måste. En begränsning av antalet huvudmän per ställföreträdare kan också vara en lösning. Det måste råda nolltolerans mot agerande som skadar huvudmannen. Att slopa överförmyndare/överförmyndarnämnden som tillsynsmyndighet kan vara en väg att gå.

Våra lösning är:

  • Rätt till grund- och vidareutbildning för Gode män
  • Begränsning av antalet Huvudmän per Gode män
  • Att Gode män alltid är garanterad sitt arvode
  • Att Gode män har en ansvarsförsäkring

2017-06-09

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare

Tove Otterborg förbundsordf.
Krister Holgersson v. förbundsordf.

God mans uppdrag upphör vid dödsfall

Helsingborgs Tidning 2017-05-26
FRÅGA CATHRINE OM FAMILJEJURIDIK

God mans uppdrag upphör vid dödsfal - Helsingborgs DagbladHej Cathrine!
Min moster Ada gick bort för tre veckor sedan. Ada har de senaste åren haft en god man, Gun-nar, som hjälpt henne med att betala räkningar och sköta hennes ekonomi. Min syster Stina skötte tidigare Adas ekonomi, men efter att Stinas make blivit svårt i sjuk i cancer ansökte Ada om en god man för att inte vara en belastning för Stina. Vi har alltid haft en god relation med Ada som upprättat ett testamente till förmån för oss. Efter Adas bortgång ringde en begravningsbyrå och berättade att Gunnar hade beställt en begravning för Ada. Vi hade velat anlita begravningsentreprenören Anette eftersom hon haft mors begravning och gjorde den så fin. Kan vi anlita Anette eller måste vi ta den dyra begravningsbyrån som Gunnar har bestämt? Gunnar har också skickat en kallelse till bouppteckning som han ska hålla i. Jag har frågat Gunnar om begravning och bouppteckning och han har sagt att han i egenskap av god man har rätt att bestämma över dödsboet och upprätta bouppteckningen. Stämmer det? Vi vill hellre anlita någon som kan. /Sophie

Tack för din fråga Sophie! Den gode mannens uppdrag upphör när en person avlider. Gunnar har därför inte rätt att beställa begravning eller att på eget initiativ göra bouppteckningen efter Ada. Han har inte ens rätt att öppna dödsboets post. Jag tycker ni ska anlita den begravningsbyrå som ni har förtroende för men ni bör omgående meddela den andra begravningsbyrån att
Gunnar inte haft fullmakt att företräda dödsboet. Att upprätta en bouppteckning ingår inte i den gode mannens uppdrag, utbildning eller överförmyndarnämndens granskning, vilket goda män ibland ger sken av. Det är dödsbodelägarna som bestämmer vem som ska göra bouppteckningen. Att låta den gode mannen göra bouppteckning är inte lämpligt. Räkenskaper, slutredovisning och övriga handlingar som rör förvaltningen ska kunna granskas av dödsboet. Att den gode mannen gör bouppteckningen kan inverka på granskningen. Däremot kan Gunnar vara bouppgivare.

Cathrine Nyander är jurist (och advokat i New York). Hon arbetar som familjerättsjurist på Juristbyrån i Nordvästra Skåne och upprättar bland annat bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord och testamenten. Hon är specialist på kompanjonavtal och generationsskiften i ägarledda företag.

Inbjudan till årsmöte för RGMF 2017

Välkommen till Riksförbundet Gode Män och Förvaltares
årsmöte lördagen den 29/4 kl 10.00-17.00
på Stadshotellet i Kalmar, Stortorget 14, Kalmar

 

Program

10.00-10.45     Ankomst, registrering, kaffe/te och fralla

10.45-11.00     Välkomsthälsning Kalmar kommun

11.00-12.00     FSÖ:s ordförande Ann Wribe har ordet

12.00-13.00     Lunch

13.00-16.30     Årsmöte inkl eftermiddagsfika

16.30-17.00     Avslutning

Kontakt

Om du behöver hjälp för att hitta till Stadshotellet eller annat akut, ring Elisabeth 0733-587816 eller Inger 076-8049152

Boende

Ett antal rum är preliminärbokade på Stadshotellet 28-29/4.
Enkelrum inkl frukost 750 kr. Dubbelrum inkl frukost 950 kr.
Du bokar och betalar själv direkt till hotellet senast 15/4 för att få reducerat pris. Ange RGMF vid bokning.
Boka på tel 0480-49 69 00 eller calmarstadshotell@profilhotels.se 

Kostnader

Deltagaravgift  200 kr per person avser fika och lunch. Betalas senast den 20 april till RGMF:s bankgiro 5489-6477. Glöm inte att ange betalare och vad betalningen avser.

Anmälan

Bindande anmälan senast den 23/4 till

Lena Andersson
0703-625561
la50@telia.com

Lena Deras
070-3411901
lena.deras@telia.com

Anmäl också eventuell specialkost.

Välkomna till ett grönskande Kalmar!

 

För Riksförbundet Gode Män och Förvaltare

 

Kalmar god man och förvaltarförening