Månadsbrev september

Hej Alla!

Jag heter Lars-Erik Järling och är ny i styrelsen. Jag bor på solen och vindarnas ö,Öland. Jag har blivit ombedd att skriva september månadsbrev.

Det som ligger mig varmt om hjärtat är att hjälpa till med skuldsanering för mina huvudmän. Jag tror nämligen att detta kan vara till stor hjälp i det psykiska måendet bland annat för våra huvudmän. Detta gör jag själv så mycket det går men i svåra fall så får jag ta hjälp av kommunens skuldrådgivare. Dessa kan hjälpa till med svåra utredningar och de kan även hjälpa till med att ansöka hos kronofogden om det skulle behövas. I genomsnitt 5 brev i veckan med överklagan till olika inkassobolag brukar det bli och då diskuterar vi också avbetalningsplaner. Det som är roligt är när huvudmannen blir skuldfri och kan leva som alla andra. Tilltron till samhället ökar och de ser att det går att komma tillbaka med att kunna ha en ekonomi igen. Andelen över skuldsatta ökar i samhället i stort även i grupper som lider av psykisk ohälsa. Här rekommenderar jag att alla skulder överklagas enligt preskriptionstiden. Man blir förvånad hur många felaktiga krav som skulle tagits bort från den enskilde för länge sedan.

En annan sak som slår mig är hur avancerat vårt uppdrag har blivit. Vi förväntas klara av att överklaga olika myndighetsbeslut och vi skall finnas tillhands för möten med socialen, försäkringskassan och sociala utskottet i kommunen etc. Vi skall även vara så kallat frivilliga med ett arvode som är upp till överförmyndaren att avgöra vad det blir för ersättning. Frivilligheten har minskat radikalt och nu måste vi företräda våra huvudmän i alla möjliga sammanhang. Det finns ingen annan som står upp för våra huvudmän när det gäller, försäkringskassan, kommunen och landstinget. Här borde vi godemän o förvaltare uppskattas mer från våra uppdragsgivare. Nu har även bankföreningen bestämt att vi inte får öppna sparkonton för våra huvudmän utan att huvudmannen är med på banken. Om detta inte går så krävs läkarintyg. Även detta blir ett uppdrag för oss godemän att skaffa för vår huvudman.

Det diskuteras nu även om att det borde vara professionella gode män och förvaltare.
Är det några som blivit proffs på att vara detta så är det vi som är gode män och förvaltare i dag. Så varsågod anställ oss ge oss ett erkännande och försäkringar som alla andra samhällsarbetare.

Tack för ordet!
Lars-Erik Järling
godman och förvaltare samt ledamot i styrelsen.

Månadsbrev augusti 2017

Oj! Är det redan augusti. Då har snart sommaren passerat. När jag var barn sken alltid solen och det regnade aldrig. Vi sprang i kortbyxor, var barfotade och badade varje dag. Jag har gamla fotografier som bevisar detta. Eller har jag fel? Dåligt minne? Vi kanske bara fotograferade då solen sken för att få bra bilder. Hur som helst har denna sommar varit långt ifrån de somrar jag minns från min barndom. I alla fall där jag har varit. Men hade solen skinit hade jag ändå suttit i skuggan med laptopen, visserligen barfota, men med sandaler på och jag hade ändå inte ens doppat tårna i vattnet för att känna temperaturen. Men mitt agerande kan jag nog inte bara skylla på vädret.

När du läser det här befinner jag mig på FSÖ:s (Föreningen Sveriges Överförmyndare) studiedagar i Örebro. RGMF har i flera år medverkat vid dessa studiedagar. I år är temat ”Barn i Fokus”.

Hur ser framtiden ut för Gode Mäns verksamhet med minskat arvode, förtroende och påverkan. I Växjö, där tidigare Gode Mäns-föreningens styrelse varit mentorer för övriga Gode Män, har överförmyndarnämnden nu beslutat att utse egna mentorer bland Gode Män och arvodera uppdraget. Naturligtvis ett sätt att sätta käppar i hjulet för föreningen. Vi har nämligen sagt upp avtalet med nämnden.

Överförmyndarnämnden (Växjö) skickar två gånger om året ut massmejl med en önskan om en God Jul och en Glad påsk med tack för ett ovärderligt arbete och det är naturligtvis uppskattat. Men att vara God man är lite mer än så, det vet vi var och en. Att vara God man innebär att ta ett ansvar för den uppkomna situationen utan att behöva leta bland lagar och paragrafer om det ingår i uppdraget.

Vad Sverige behöver idag är förlängt förordnade när det gäller ”Ensamkommande” (EK). Det tvära avslutet på god manskapet efter inträffad 18-årsdag kan bli förödande för den EK. Den utgör en grogrund för utanförskap med ensamhet, droger och kriminalitet som följd. Det har vi sett tydliga bevis på. Ett förlängt förordnande för Gode Män efter 18-års ålder gynnar samhället och EK. Inte för arvodets skull, även om det är en viktig del i uppdraget inte minst för att vi ska kunna ställa krav på Gode Män att utföra ett väl förrättat värv, utan för att myndigheter (MV, Banker, Skatteverket, Skolan, m.fl.) ska acceptera mig som ställföreträdare och för att undvika irriterande diskussioner om att han ”betraktas som vuxen”, ”att de har tystnadsplikt” och andra hinder som används för att slippa svara på besvärliga frågor, men också för att ge den EK en trygghet och undervisning om det svenska samhället där rättigheter, skyldigheter, jämlikhet, normer och värderingar prioriteras. Det måste i rimlighetens namn även vara en ekonomisk vinning i ett sådant resonemang.

Som ni förstår är jag inte tillfreds med den migrationspolitik som förs idag av riksdag, regering, och kommuner.
Varje lokalförening har i augusti fått ut förbundsstyrelsens förslag på regionindelning. Vi vill att era synpunkter på förslaget är styrelsen tillhanda till den elfte september då vi har styrelsemöte. Vi har ytterligare två viktiga ärenden som ska behandlas på regionnivå och som kommer i höst, stadgar och policyn och som vi vill ha klart till årsmötet. Detta för att spara tid på nämnda möte.

I de fall förbundsstyrelsen väljer att skicka ärenden till regionerna för synpunkter hindrar det inte lokalföreningarna från att inkomma med en egen uppfattning. Det är viktigt att komma ihåg.

Jag önskar dig en fin avslutning på sommaren.

Krister Holgersson
Vice förb.ordf.

Månadsbrev juni 2017

Även om solen lyst med sin frånvaro så har styrelsen i RGMF inte gjort detta.

I förra månadsbrevet beskrev jag som ordförande lite om vad och vilka som arbetar med de olika saker som händer i vår styrelse. Nu kommer fortsättningen på vår utveckling och vad som hänt under juni månad

Vårt förbund har haft ett möte med RGMV, RFS, GM Göteborg, nätverket i Gbg och nätverket Jönköping i Göteborg. Mötet gick ut på att vi tillsammans skall samarbeta i vissa frågor. De som var på detta möte var Krister och undertecknad. Meningen med detta nätverk är att vi gemensamt skall kunna driva de frågor som vi har gemensamt vidare upp på regeringsnivå. Vad vi kommer att gemensamt arbeta vidare med informerar vi om senare då vi har startat upp vårt nätverk

Lars har i uppdrag att bevaka EKB (ensamkommande barn) och deras situationer. Han har legat i med att redan haft två stycken radiointervjuer. En i ekot på P4 (12 juni) och en i P4 Västerbotten

(5 juni). Även Barnombudsmannen för Sverige har hört av sig till RGMF och även här jobbar Lars vidare i en massa frågor om barnen tillsammans med dem för vårt riksförbund. Lars kommer att presentera detta lite närmare i sitt månadsbrev under juli månad.

Lars-Eric, hans specialitet är mer ett gediget arbete med skuldsaneringar. Han kommer även att vara vår kontakt från RGMF gällande sådana frågor. Något nytt är att Kronofogden har bjudit in alla medlemmar i vårt förbund till seminariet de skall hålla på Almedalsveckan. Frågan är ”hur vuxna kan ge stöd till barn i ekonomiskt utsatta situationer för att minska barns” oro”. Se inbjudan på vår hemsida.

Krister och undertecknad har sänt en skrivelse till Justitiedepartementet. Den handlar om SKL och deras syn på Gode män och vårt fortsatta arbete. Angåendevad vårt förbund anser att vi skall ändra på inom vårt arbete som Gode män och förvaltare. Lagar och förordningar är från år 1924 och det har hänt en del fram till år 2017, det kan vi alla hålla med om. Att allt bör ses över är helt klart ett uppdrag som vårt förbund inte får missa att delta i, därför sände vi denna. Skrivelsen ligger på vår hemsida så ni kan läsa och studera den i er egen takt.

Med allt detta så hoppas jag att jag har gjort er nyfikna på vad som händer i vårt förbund. Och vi önskar att ni som inte än är medlemmar i vårt förbund RGMF ansluter er förening till oss så att ni kan vara med och påverka vår situation samt arbetssätt framöver som Gode män och förvaltare. Genom regionmöten kommer vi att kunna inhämta er förenings synpunkter. Per e-post kommer frågorna att nå er så att ni kan behandla dem på ert föreningsmöte innan regionen samlar sig.

Önskar alla en härlig sommar med varma kvällar och mycket myggbett så att det finns bevis på att det varit en fin sommar med många utekvällar.

Vänligaste sommar

hälsningar

Tove Otterborg
Ordförande

Månadsbrev maj 2017

Efter vår årsstämma som var den 29 april har jag Tove Otterborg fått den äran att under en ny styrelse för år 2017 leda vårt härliga förbund RGMF. Vår nya styrelse har utökats med fler ledamöter än tidigare. Detta för att vi även fått flera uppdrag att hantera. Under månadsbreven kommer det att informeras om vad vi gör och av vem som har utförandet inom vissa frågor.

Det som frågas om mest nu är vår försäkring. Som ni säkert redan fått höra så beror detta på att det börjat komma in ärenden till försäkringsbolaget angående att anhöriga ifrågasatt hur vissa gode män skött ekonomin. Det känns tryggt att kunna ha en ansvarsförsäkring när sådana vindar blåser om ekonomisk osämja. Om ni har frågor i er förening angående försäkringar eller om era medlemmar är i behov av en ansvarsförsäkring och vill teckna en sådan, teckna den via Maj-Britt Hansson. Det är Maj-Britt som handhar dessa frågor. Det är viktigt att föreningen hör av sig med sina medlemmar som vill ha en försäkring till Maj-Britt. Detta för att det är föreningen som är medlem hos oss i förbundet och inte den enskilda medlemmen i föreningen. Det blir även svårt för oss att kunna betala tillbaka avgiften då vi inte vet var denna enskilda person hör hemma.

Våra stadgar skall få en uppfräschning med att styrelsen ser över de aktuella punkterna så att nuvarande stadgar blir upprustade i en modernare tappning. Detta under översyn av vår vice ordföranden Krister Holgersson. Krister har även fått rollen att se över vår verksamhet i regionerna. Är det något som skall komma styrelsen tillhanda så kontakta Krister. Planen i nuläget är att vi skall hinna komma till samtliga regioner under hösten. Om det inte skulle kunna samköras med ett gemensamt datum för ett möte så hindrar det inte oss mer än att vi tar ett möte före årsstämman nästkommande år. För att kunna nå alla våra medlemmar och att alla medlemmar känner sig delaktiga är det viktigt för oss att alla regioner deltar med en eller två medlemmar från sina närliggande föreningar. I regionerna hoppas vi kunna få igång bra diskussioner med vad som dyker upp i informationsflödet. Det är här med våra medlemmar vi kan få en gemensam demokratiskt diskussion om hur vi skall och vill genomföra vårt arbete över hela Sveriges gräns. Här ser vi i styrelsen mycket fram emot våra träffar.

Marina Sundelius och Lena Andersson tar sakliga frågor på allvar med allt som berör oss som medlemmar i RGMF. Det är bra om ni har kontakt med dem så att vi kan nå er. Om det kommer in frågor som berör ekonomi eller annat som inte Marina och Lena hanterar så får vi andra berörda i styrelsen detta vidarebefordrat till oss. Med detta sagt så hoppas vi att alla kommer att bli nöjda och glada som medlemmar.

Med vänligaste hälsningar från styrelsen genom

Tove Otterborg
Ordförande

Månadsbrev april 2017

Vi har väntat länge, men nu är den här, efterlängtad och hoppingivande: VÅREN.

Den brukar betyda nytändning och ökad tro på att det kommer att gå som man hoppats. Om det blir så får framtiden utvisa….

Vilka förhoppningar har vi då i förbundet och hur har det gått hittills för att vi ska nå dit vi planerat?

Under det senaste året och den senaste månaden har vi sett vissa tecken på att vi ändå börjar få gehör för vår grundtanke – att reglerna för den verksamhet vi finns mitt i behöver ändras från grunden.

Vi var inbjudna till Stockholm och de länsstyrelser (7 stycken) som har regeringens uppdrag att få i gång arbetet med att ändra det uråldriga regelverket som styr hela vår verksamhet.

Det var ett bra och konstruktivt möte där vi i RGMF var först att föredra vår uppfattning. De punkter vi betonad var att det blir allt viktigare att beslutsfattare, media och allmänhet får veta vad vi sysslar med, hur stor verksamheten är, vad vi åstadkommer, och hur många som behöver vårt stöd. Om detta inte tydliggörs kommer vår arbete aldrig att få det gehör det måste ha hos dem som tar besluten om resurser och annat som är viktigt.

De punkter vi tog upp som särskilt viktiga för att komma framåt är utbildningen av både ställföreträdare och överförmyndare, särskilt när kommunen bara har en ensam överförmyndare, vars kompetens inom ansvarsområdet är mycket begränsad.

Vi förde också fram arvodessystemet, där väntetiden på arvodet är alltför lång och det perspektivet att arvodet bör fastställas inte bara utifrån prisbasbelopp, utan att även löneutvecklingen i samhället ska vägas in.

Den kraftiga sänkningen av arvodena för uppdrag med ensamkommande barn påpekade vi med frågan om hur man ska klara rekryteringen när ersättningen sänks. Något svar på den frågan fick vi inte, men vi kommer att ta upp den igen.

De organisationer som framförde sina synpunkter efter oss höll med om vår syn på förhållandena och det är ju bra att vi är många som drar åt samma håll.

För mig var detta mitt sista ärende som ordförande i RGMF och den 29/4 är det årsmöte där jag, Arne Johannesson och Bengt Martinsson lämnar styrelsen. Det finns också ett förslag om att utöka styrelsen med två personer, vilket behövs eftersom det finns mycket att göra för styrelsen så länge vi inte har något kansli.

Att kunna inrätta ett kansli tycker jag är den fråga som har den högsta prioriteten just nu.

Samverkan med andra organisationer inom vårt område blir framöver allt viktigare liksom att öka vårt inflytande på lagstiftare och beslutsfattare, både lokalt och på riksnivå.

Med det vill jag säga tack för de här åren med RGMF, där engagemanget hos medlemmarna varit en glädje för mig.

Hälsningar till er alla

Kjell Jönsson

Månadsbrev mars 2017

Nu är våren här och nya utmaningar står inför årets arbete i styrelsen.

Sänkning av arvodet för uppdrag med ensamkommande barn. Vad skall man tycka om detta? Helt bedrövligt att vår insats värderas så lågt att den snart inte är värd något. Signalerna som detta sänder ut i vårt land bland alla gode män är även detta sorgligt. Skall våra insatser verkligen ha en så låg status att ingen vill åta sig några uppdrag eller vad är det som är andemeningen med just denna sänkning av arvodet kan man fråga sig. Sparar man in på ett uppdrag för mycket så blir det ingen kvalité i utförandet av uppdraget. Varje enskilt uppdrag är unikt och det vore mer rättvist att se över uppdragets genomförande än att generellt sänka arvodena för samtliga gode män. Med detta menas både traditionella uppdrag samt uppdrag för ensamkommande barn. Så här blir ett stort uppdrag för styrelsen; att visa att detta inte är acceptabelt och föra en diskussion med de parter som anser att vårt arbete inte är värt ens det man kommit överens om.
– Nej, skärpning Sverige! Här behöver vi alla hjälpa till så att ÖFN där vi bor förstår vad vi gör och hur vi gör för våra huvudmän.

Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Vi gode män måste få bättre information om detta nya begrepp och vad det kommer att innebära för oss och vår verksamhet. Framtidsfullmakten är inte fastställd i detalj ännu, men vi hoppas på att kunna få ta del av denna då den är färdig så att vi kan lägga ut allt på vår hemsida.

Det blåser nya vindar inom det mesta just nu. Många frågor runt detta kommer att uppstå och vi i styrelsen räknar med att myndigheterna kommer att delge oss svar på dessa frågor under året.
Vi arbetar och verkar tillsammans med er alla och styrelsen tar gärna emot frågor från alla medlemsföreningar. Många mål når man tillsammans om man arbetar på bred front och med ett gott humör.

Ser framemot god uppslutning av er alla till årsmötet.

Tove Otterborg
Styrelseledamot RGMF

Månadsbrev januari 2017

Så är stunden inne för insamling av papper och siffror. Årsbesked och kontoutdrag. Detta är den stund på året som man kan sammanfatta vad man gjort under året. Hur mycket pengar som flyttas fram och tillbaka under vårt överseende. Man kan häpna över hur många transaktioner som utförts, hur många samtal man ringt, hur många möten som man medverkat i. Det är bra att få en överblick över sin verksamhet. Vi kan stolt räta på ryggen och säga att vi har gjort något gott för någon annan. Känna tillfredsställelse i att vi har varit med om att göra skillnad i någons vardag. Skänkt glädje till någon som varit ensam eller haft det besvärligt.

Det är i bakgrund till detta som jag blir så förbannad och förtvivlad när jag läser och hör dessa svarta rubriker om ”onda” Gode Män som drar ner oss alla i skiten. Det har frossats i dessa skurkar som lurat sina huvudmän och inte ens har vett nog att skämmas. Det har varit pinsamt att höra Överförmyndarens kommentarer angående beteendet. Var finns kompetensen hos dessa? Vilka krav ställer de på de Gode Männen? Vilket ansvar kan vi begära av Överförmyndaren? Det borde vara givet att en ersättning skall gå ut till Huvudmännen när de blir grundlurade av sin Gode Man. Det är ju faktiskt Överförmyndaren som de ställer sin tillit till när de får sin Gode Man. Kjell har skrivit ett brev till SVT som jag tycker är mycket bra. Det skulle vara på sin plats att SVT ger en nyanserad bild och lyfter fram alla oss andra som gör skillnad för sina Huvudmän och som är uppskattade.

Jag vill återigen påminna om vår ansvarsförsäkring som kan vara stor hjälp även om ni inte hanterar mycket pengar. Man kan som jag bli anklagad av anhöriga som anser sig berövad sitt framtida arv genom att Huvudmannen spenderar eller spenderat för mycket av sina tillgångar. Då är det skönt att veta att man har juridik hjälp vid eventuell rättegång.

Lycka till med era Årsräkningar och Årsredogörelser

Lena Andersson