Ordförande har ordet

Ordförandebrev
Det har varit ett händelserikt år.
Styrelsen har, i perioder, haft många telefonsamtal med medlemmar som emellanåt gett många skratt. Idéer har inkommit till förbundet både i tal, skrift och sammanställda dokument. Många frågor där samtalen haft friska fläktar om RGMF och dess framtid.

Händelser i mediaflödet har påverkat arbetet. Det ständiga malandet om hur gode män missköter sina uppdrag, handhar sina huvudmäns ekonomi som sin egen istället för att varavarsam med deras tillgångar. Vid möte med journalister har jag ställt frågan var de fått allinformation ifrån och fått till svar att dom skyddar sina källor, vilket innebär att informationenjag lämnar, inte måste vara sann, bara jag informerar. Här behövs det talas tydligt om att viställföreträdare, varje år, till överförmyndarna inlämnar redovisning som gäller för vårt/vårauppdrag därefter ligger det på deras bord att övervaka oss godemän. Vi måste snabbtinformera medierna om den sanna verkligheten så att det negativa får en klang av misstro i läsarens uppfattning.

I det nätverk som RGMF deltagit under året har det framgått att även andra riksförbund liderav misstro och mediadrev. Det har varit ett givande och tagande i detta nätverk. Viktigast harvarit att riksförbunden kommit varandra närmare i diskussioner som lett till att vi tyckerganska lika beträffande regelverk samt medier av olika slag.

Själv har jag uppfattat att samverkan med varandra ger mer styrka än att sitta på egenkammare och grubbla. Nu, när det börjar blåsa nya vindar i de gamla regleringarna, ska vi öppna så många fönster vi kan och vädra ut gammal unket stoft för ett nyskapande, ta emotoch verka för det nya. Det är nu vi kan påverka, vakna upp och bemöta de negativaströmmarna. Jag tror på förbundet så ingen oro hos mig.

Önskar nu alla och styrelsen ett riktigt gott och givande år och samtidigt få tacka för det år somgått. Det har varit spännande, vaksamt, utmanande förhandlingsförfaranden,människoutvecklande och väldigt roligt.

Tack för ordet!

Tove Otterborg
Förbundsordföranden

Ordförande har ordet

RÄTTSÄKERHET

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare arbetar tillsammans med våra medlemsföreningar så att alla våra gode män som har ett förordnande skall kunna fullfölja sina uppdrag med känslan av stolthet.

Det senaste är att RGMF försöker att påverka och delta i staten Sverige och kommunernas lagstiftningar som styr verksamheten som gode män och förvaltare verkar inom. Lagstiftningen som är från år 1924 känns inte särskilt modern med tanke på att det nu är år 2017. SKL (statens kommuner och landsting) sitter just nu och tar fram ett nytänkande runt verksamheten och dess framtid. Här har RGMF lämnat en skrivelse till Justitiedepartementet för att kunna få en chans att opponera på det som SKL har tagit fram. Denna skrivelse ligger på vår hemsida för den som vill läsa vad RGMF skrivit.

RGMF anser att den lagstiftning som styr den stora verksamheten som gode män och förvaltare verkar inom är till för att skydda och stödja de människor som är mest utsatta i samhället, men att dessa lagar och förordningar är alldeles för gamla för att kunna ge ett gott rättsskydd.

Att skydda de mest utsatta i samhället som har ett stort behov av hjälp och ordning på sin ekonomi för att inte bli skuldsatta på grund av att de inte kan handskas med sina pengar. Eller att kunna bevaka sina rättigheter som Svensk medborgare är väl den plikt som vi organiserade gode män har som sitt mantra. Det är vi väl medvetna om. Att det sedan finns de som kallar sig för gode män och förvaltare och missköter sitt uppdrag har vi alla hört talas om i media. Hade dessa gode män varit registrerade, granskade och utbildade så hade kontrollmyndigheterna hittat deras misstag i de ekonomiska rapporter som lämnas årligen till överförmyndarenheterna i kommunerna där de verkar.

Inom förbundet deltar vi även i debatter som handlar om EKB (ensamkommande barn) och deras utsatthet. Staten ger oss gode män allt mer närvaroplikt samtidigt som arvoden sänks. I vissa fall utgår det inte något arvode alls. Det har även hänt att den gode mannen har ombeds ta ledigt från sitt arbete då något måste uträttas med tanke på det barn som den gode mannen har som huvudman. Detta utan ersättning för förlorad arbetstid enligt debatten som pågår i media. Under den utbildning som den gode mannen fått inför sitt uppdrag har inte denna information delgetts. Det anses mycket märkligt tycker många av våra medlemmar. Därför är vi även med i denna debatt och ni har säkert hört våra åsikter på både ekot i P4 samt P4 i Västerbotten nu i början av juni.

RGMF med sin långa erfarenhet och specialisering på just Godmans- och förvaltarverksamhet ser fram emot att tillsammans med andra aktörer delta i uppbyggnaden av en lagstiftning som skapar en större rättssäkerhet för gode män, förvaltare och deras huvudmän.

Tove Otterborg
Ordförande

Ordförande har ordet

RÄTTSÄKERHET

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare arbetar tillsammans med våra medlemsföreningar så att alla våra gode män som har ett förordnande skall kunna fullfölja sina uppdrag med känslan av stolthet.
Det senaste är att RGMF försöker att påverka och delta i staten Sverige och kommunernas lagstiftningar som styr verksamheten som gode män och förvaltare verkar inom. Lagstiftningen som är från år 1924 känns inte särskilt modern med tanke på att det nu är år 2017. SKL (statens kommuner och landsting) sitter just nu och tar fram ett nytänkande runt verksamheten och dess framtid. Här har RGMF lämnat en skrivelse till Justitiedepartementet för att kunna få en chans att opponera på det som SKL har tagit fram. Denna skrivelse ligger på vår hemsida för den som vill läsa vad RGMF skrivit.
RGMF anser att den lagstiftning som styr den stora verksamheten som gode män och förvaltare verkar inom är till för att skydda och stödja de människor som är mest utsatta i samhället, men att dessa lagar och förordningar är alldeles för gamla för att kunna ge ett gott rättsskydd.

Att skydda de mest utsatta i samhället som har ett stort behov av hjälp och ordning på sin ekonomi för att inte bli skuldsatta på grund av att de inte kan handskas med sina pengar. Eller att kunna bevaka sina rättigheter som Svensk medborgare är väl den plikt som vi organiserade gode män har som sitt mantra. Det är vi väl medvetna om. Att det sedan finns de som kallar sig för gode män och förvaltare och missköter sitt uppdrag har vi alla hört talas om i media. Hade dessa gode män varit registrerade, granskade och utbildade så hade kontrollmyndigheterna hittat deras misstag i de ekonomiska rapporter som lämnas årligen till överförmyndarenheterna i kommunerna där de verkar.

Inom förbundet deltar vi även i debatter som handlar om EKB (ensamkommande barn) och deras utsatthet. Staten ger oss gode män allt mer närvaroplikt samtidigt som arvoden sänks. I vissa fall utgår det inte något arvode alls. Det har även hänt att den gode mannen har ombeds ta ledigt från sitt arbete då något måste uträttas med tanke på det barn som den gode mannen har som huvudman. Detta utan ersättning för förlorad arbetstid enligt debatten som pågår i media. Under den utbildning som den gode mannen fått inför sitt uppdrag har inte denna information delgetts. Det anses mycket märkligt tycker många av våra medlemmar. Därför är vi även med i denna debatt och ni har säkert hört våra åsikter på både ekot i P4 samt P4 i Västerbotten nu i början av juni.
RGMF med sin långa erfarenhet och specialisering på just godmans- och förvaltarverksamhet ser framemot att tillsammans med andra aktörer delta i uppbyggnaden av en lagstiftning som skapar en större rättssäkerhet för gode män, förvaltare och deras huvudmän.

Med dessa ord tar vi sommar. Detta innebär att vi kommer lyssna av både telefon och läsa er E-post som kommer in till oss. Men att detta kommer att ske någon gång i veckan så svar kan ta några dagar för oss att återkomma till er med.

Ha en underbar sommar!

Tove Otterborg
Ordförande

Ordföranden har ordet

KjellJ2016-04-27  Förändring för rättssäkerhet

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare – RGMF – är ett förbund som grundades för mer än tio år sedan. Förbundet arbetar enbart tillsammans med de föreningar vars medlemmar har uppdrag som gode män och förvaltare.

RGMF har sedan sin tillkomst ansett att den lagstiftning som styr den stora verksamhet, som är till för att skydda och stödja de människor som är mest utsatta i samhället är otidsenlig och förlegad i dagens samhälle. Dock har det visat sig mycket svårt att få gehör för en förändring.

SVT:s och andra medias granskning har de senaste dagarna visat att våra farhågor tyvärr har besannats; gode män och förvaltare har grovt missbrukat sitt förtroende och stulit sina huvudmäns tillgångar. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt!

Hur har det varit möjligt att dessa bedrägerier kunnat genomföras? Hur har bedrägliga gode män och förvaltare kunnat genomföra sitt svek? Hur har den kontrollfunktion som åligger överförmyndarna fungerat? Hur har den kontrollfunktion som åligger länsstyrelserna fungerat?

Hur har lagstiftare och beslutsfattare under många år kunnat undgå att märka att de regler och lagar som styr verksamheten inte har följts? Lagar som är klara när det gäller rekrytering, utbildning och kontroll och där myndigheten överförmyndaren har ansvaret.

Frågorna är många, svaret enligt vår mening: lagstiftning och regler som styr denna mycket omfattande verksamhet till skydd för de svagaste i samhället måste skyndsamt ändras från grunden. Kanske är ett institut liknande IVO nödvändigt för att få kontroll och transparens i denna i dag mycket

RGMF med sin långa erfarenhet och specialisering på just godmans- och förvaltarverksamhet ser fram emot att tillsammans med andra aktörer delta i uppbyggnaden av en lagstiftning, som skapar en större rättssäkerhet för gode män, förvaltare och deras huvudmän.

2016-04-13  Ny hemsida

Hej! Vad kul att just du besöker vår nya hemsida. Jag hoppas att du upplever den mer informativ, enklare att hitta på och lite snyggare 😉

Ha en fin dag!