Försäkring

FÖRSÄKRINGAR FÖR GODE MÄN OCH FÖRVALTARE

RGMF har en kollektiv olycksfall- och krisförsäkring för samtliga medlemmar i RGMF som gäller fr.o.m. 2015-04-01 . RGMF erbjuder även sina medlemmar att frivilligt ansluta sig till en Godmansförsäkring som gäller allmänt ansvar, ren förmögenhetsskada samt rättsskydd. Premien är f n 190 kr/år from 2017. Försäkringen kan tecknas på www.forsakringskoll.se. Nedan dokument beskriver försäkringarnas innehåll och omfattning:

Läs gärna våra nyheter om försäkringar också.