Goda råd

RÅD FÖR GODE MÄN OCH FÖRVALTARE

 • Se till att din huvudman har en hemförsäkring med en ansvarsdel.
 • Skicka ditt registerutdrag till de myndigheter, som är berörda och tala om för dem att du är god man/förvaltare och ge dem din adress och telefon.
 • Ta kontakt med Försäkringskassan när det gäller bostadstillägg, personlig assistent eller handikappsersättning.
 • Ta kontakt med kommunen när det gäller LSS och andra frågor om insatser, t.ex. särskilt boende som din huvudman kan ha rätt till.
 • Ta kontakt med Skatteverket om du vill ha särskild postadress för din huvudman. Då kommer all post till dig och inga viktiga brev kommer på avvägar.
 • Ta kontakt med Kronofogden om du vill veta om din huvudman har några skulder, som du måste reglera.
 • I skattelagstiftningen finns regler för vilka avdrag huvudmannen kan göra för det arvode han betalar till ställföreträdaren.Det arvode som huvudmannen betalar till ställföreträdaren är i vissa situationer avdragsgillt i inkomstdeklarationen som en förvaltningsutgift.Arvodet består av flera delar bl.a.; ersättning för personlig omvårdnad samt förvaltning av huvudmannens egendom. Den del som avser den personliga omvårdnaden utgör en personlig levnadskostnad för huvudmannen och är inte avdragsgill. Den del av arvodet som består av ersättning för att sköta ekonomin, betala räkningar och liknande är inte heller avdragsgill i deklarationen. Avdrag medges däremot för den del som avser förvaltning av huvudmannens värdepapper, bankbehållningar och liknande.
 • Starta en Facebook grupp för medlemmarna där de kan få snabba svar på problem eller frågor. En diskussionssida. Vill ni veta mer kontakta Lena Deras i förbundsstyrelsen.
 • Vill du bilda en förening, tala med överförmyndaren om du kan få lägga med ett utskick när årsräkningsblanketterna skall skickas ut.
 • Det finns ett bostadsbidrag att söka om huvudmannen är funktionshindrad och behöver större eller anpassad lägenhet. Detta bidrag är istället för Försäkringskassans. Kriterierna är att man har fått avslag från kassan för att inkomsten är för hög och att det finns behov av en anpassad lägenhet. Intyg krävs från läkare och arbetsterapeut. Detta bidrag är kommunalt och finns alltså inte hos alla kommuner. Kolla med din huvudmans kommun.
 • Snart är det dags för överförmyndaren att skicka ut årsräkningarna till alla ställföreträdare. Om föreningen har något man behöver skicka ut, t.ex. en liten skrift där man presenterar föreningen eller inbetalningskort för nästa års medlemsavgift, så varför inte ta ett resonemang med ÖF och passa på att skicka med i samma kuvert. Det är gratis, och man når alla ställföreträdare. Så har vi gjort i Växjö, och det fungerar bra.
 • Vi har sedan några år ett avtal med ÖF om mentorskap. Det betyder att nya gode män/förvaltare kan få en mentor som stöd under den första tiden. Mentorer är styrelsen i föreningen. Som nybliven god man talar du om för ÖF att du vill ha en mentor. ÖF kontaktar dig och frågar om du vill ställa upp. Vi ställer upp max 3 tim per uppdrag, dock inte med hjälp med årsräkningen. För detta betalar ÖF en summa pengar till föreningen varje år. Föreningen betalar sedan i sin tur ut pengar till mentorn. Vi menar att systemet är bra för ÖF, som får in bättre redovisningar, och för gode mannen/förvaltaren, som får en liten slant för besväret. Vill du veta mer? Kontakta då ordförande Kjell Jönsson ordf@rgmf.se eller 0705-26 51 43.