Styrelse

TITEL NAMN KONTAKT ANSVARSOMRÅDE
Förbundsordförande Ricard Sandell 070-999 84 49
ordf@rgmf.se
Remisser, lagstiftning, media

 

Vice förbundsordf. Anders Gabre 070-575 81 51

vice_ordf@rgmf.se

 Försäkringar
Förbundssekreterare Lars-Erik Järling 076-842 30 42

sekreterare@rgmf.se

Medlemsföreningar, kontakt organisationer, intresseföreningar
Förbundskassör Lotta Edqvist 072-729 12 91

kassor@rgmf.se

Ekonomi, bankföreningen, banker
Förbundsledamot Ingrid Gutemyr 072-502 23 61

ledamot_1@rgmf.se

Utbildning
Förbundsledamot Yvonne Johnson 073-346 65 00

ledamot_2@rgmf.se

Medlemsföreningar/ EKB,  kontakt organisationer, intresseföreningar
Förbundsledamot Stig Andersson 070-893 90 14

ledamot_3@rgmf.se

Medlemsföreningar/ EKB
Förbundsledamot Maj-Britt Hansson 070-939 65 44

webmaster@rgmf.se

Hemsida, kommunikation

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare
Att: Ricard Sandell
Norrsättersgatan 7 A
586 63 Linköping

Bankgiro: 5489-6477