Styrelse

Ansvarsområde: Alla i styrelsen ansvarar för fördelning av föreningar till ledamöter, remisser och PR. För enskilda ansvarsområden, se nedan.

TITEL NAMN KONTAKT ANSVARSOMRÅDE 
Förbundsordförande Tove Otterborg

´070-529 58 86 Kontakt med media, medlemmar, rekryteringar, myndigheter, beslutsfattare, SKL, FSÖ, Länsstyrelser Kontaktperson för Migrationsverket
Vice förbundsordf. Krister Holgersson

Krister Holgersson

070-557 72 90
krister.holgersson@telia.com
regioner, policy,
skrivelser,
nätverk
Förbundsledamot Lena Andersson

LenaA

070-362 55 61 Sekreterare och projekt ”Hjärnkraft”
Förbundskassör Lena Deras

LenaD

070-341 19 01 Ekonomi, försäkringskassan
Förbundsledamot Maud Pettersson 070-630 84 58
Förbundsledamot Lars-Erik Järling

Lars-Erik Järling

076-842 30 42 ekonomisk skuldsanering,
skrivelser för äskande av bidrag
Förbundsledamot Lars Sandberg

Lars Sandberg

070-677 38 30 ensamkommande barn,
skrivelser för äskande av bidrag
Förbundsledamot Maj-Britt Hansson

Maj-Britt

033-23 02 12 Hemsidan,
information