Månadsbrev augusti 2017

Oj! Är det redan augusti. Då har snart sommaren passerat. När jag var barn sken alltid solen och det regnade aldrig. Vi sprang i kortbyxor, var barfotade och badade varje dag. Jag har gamla fotografier som bevisar detta. Eller har jag fel? Dåligt minne? Vi kanske bara fotograferade då solen sken för att få bra bilder. Hur som helst har denna sommar varit långt ifrån de somrar jag minns från min barndom. I alla fall där jag har varit. Men hade solen skinit hade jag ändå suttit i skuggan med laptopen, visserligen barfota, men med sandaler på och jag hade ändå inte ens doppat tårna i vattnet för att känna temperaturen. Men mitt agerande kan jag nog inte bara skylla på vädret.

När du läser det här befinner jag mig på FSÖ:s (Föreningen Sveriges Överförmyndare) studiedagar i Örebro. RGMF har i flera år medverkat vid dessa studiedagar. I år är temat ”Barn i Fokus”.

Hur ser framtiden ut för Gode Mäns verksamhet med minskat arvode, förtroende och påverkan. I Växjö, där tidigare Gode Mäns-föreningens styrelse varit mentorer för övriga Gode Män, har överförmyndarnämnden nu beslutat att utse egna mentorer bland Gode Män och arvodera uppdraget. Naturligtvis ett sätt att sätta käppar i hjulet för föreningen. Vi har nämligen sagt upp avtalet med nämnden.

Överförmyndarnämnden (Växjö) skickar två gånger om året ut massmejl med en önskan om en God Jul och en Glad påsk med tack för ett ovärderligt arbete och det är naturligtvis uppskattat. Men att vara God man är lite mer än så, det vet vi var och en. Att vara God man innebär att ta ett ansvar för den uppkomna situationen utan att behöva leta bland lagar och paragrafer om det ingår i uppdraget.

Vad Sverige behöver idag är förlängt förordnade när det gäller ”Ensamkommande” (EK). Det tvära avslutet på god manskapet efter inträffad 18-årsdag kan bli förödande för den EK. Den utgör en grogrund för utanförskap med ensamhet, droger och kriminalitet som följd. Det har vi sett tydliga bevis på. Ett förlängt förordnande för Gode Män efter 18-års ålder gynnar samhället och EK. Inte för arvodets skull, även om det är en viktig del i uppdraget inte minst för att vi ska kunna ställa krav på Gode Män att utföra ett väl förrättat värv, utan för att myndigheter (MV, Banker, Skatteverket, Skolan, m.fl.) ska acceptera mig som ställföreträdare och för att undvika irriterande diskussioner om att han ”betraktas som vuxen”, ”att de har tystnadsplikt” och andra hinder som används för att slippa svara på besvärliga frågor, men också för att ge den EK en trygghet och undervisning om det svenska samhället där rättigheter, skyldigheter, jämlikhet, normer och värderingar prioriteras. Det måste i rimlighetens namn även vara en ekonomisk vinning i ett sådant resonemang.

Som ni förstår är jag inte tillfreds med den migrationspolitik som förs idag av riksdag, regering, och kommuner.
Varje lokalförening har i augusti fått ut förbundsstyrelsens förslag på regionindelning. Vi vill att era synpunkter på förslaget är styrelsen tillhanda till den elfte september då vi har styrelsemöte. Vi har ytterligare två viktiga ärenden som ska behandlas på regionnivå och som kommer i höst, stadgar och policyn och som vi vill ha klart till årsmötet. Detta för att spara tid på nämnda möte.

I de fall förbundsstyrelsen väljer att skicka ärenden till regionerna för synpunkter hindrar det inte lokalföreningarna från att inkomma med en egen uppfattning. Det är viktigt att komma ihåg.

Jag önskar dig en fin avslutning på sommaren.

Krister Holgersson
Vice förb.ordf.

Månadsbrev juni 2017

Även om solen lyst med sin frånvaro så har styrelsen i RGMF inte gjort detta.

I förra månadsbrevet beskrev jag som ordförande lite om vad och vilka som arbetar med de olika saker som händer i vår styrelse. Nu kommer fortsättningen på vår utveckling och vad som hänt under juni månad

Vårt förbund har haft ett möte med RGMV, RFS, GM Göteborg, nätverket i Gbg och nätverket Jönköping i Göteborg. Mötet gick ut på att vi tillsammans skall samarbeta i vissa frågor. De som var på detta möte var Krister och undertecknad. Meningen med detta nätverk är att vi gemensamt skall kunna driva de frågor som vi har gemensamt vidare upp på regeringsnivå. Vad vi kommer att gemensamt arbeta vidare med informerar vi om senare då vi har startat upp vårt nätverk

Lars har i uppdrag att bevaka EKB (ensamkommande barn) och deras situationer. Han har legat i med att redan haft två stycken radiointervjuer. En i ekot på P4 (12 juni) och en i P4 Västerbotten

(5 juni). Även Barnombudsmannen för Sverige har hört av sig till RGMF och även här jobbar Lars vidare i en massa frågor om barnen tillsammans med dem för vårt riksförbund. Lars kommer att presentera detta lite närmare i sitt månadsbrev under juli månad.

Lars-Eric, hans specialitet är mer ett gediget arbete med skuldsaneringar. Han kommer även att vara vår kontakt från RGMF gällande sådana frågor. Något nytt är att Kronofogden har bjudit in alla medlemmar i vårt förbund till seminariet de skall hålla på Almedalsveckan. Frågan är ”hur vuxna kan ge stöd till barn i ekonomiskt utsatta situationer för att minska barns” oro”. Se inbjudan på vår hemsida.

Krister och undertecknad har sänt en skrivelse till Justitiedepartementet. Den handlar om SKL och deras syn på Gode män och vårt fortsatta arbete. Angåendevad vårt förbund anser att vi skall ändra på inom vårt arbete som Gode män och förvaltare. Lagar och förordningar är från år 1924 och det har hänt en del fram till år 2017, det kan vi alla hålla med om. Att allt bör ses över är helt klart ett uppdrag som vårt förbund inte får missa att delta i, därför sände vi denna. Skrivelsen ligger på vår hemsida så ni kan läsa och studera den i er egen takt.

Med allt detta så hoppas jag att jag har gjort er nyfikna på vad som händer i vårt förbund. Och vi önskar att ni som inte än är medlemmar i vårt förbund RGMF ansluter er förening till oss så att ni kan vara med och påverka vår situation samt arbetssätt framöver som Gode män och förvaltare. Genom regionmöten kommer vi att kunna inhämta er förenings synpunkter. Per e-post kommer frågorna att nå er så att ni kan behandla dem på ert föreningsmöte innan regionen samlar sig.

Önskar alla en härlig sommar med varma kvällar och mycket myggbett så att det finns bevis på att det varit en fin sommar med många utekvällar.

Vänligaste sommar

hälsningar

Tove Otterborg
Ordförande

Ordförande har ordet

RÄTTSÄKERHET

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare arbetar tillsammans med våra medlemsföreningar så att alla våra gode män som har ett förordnande skall kunna fullfölja sina uppdrag med känslan av stolthet.
Det senaste är att RGMF försöker att påverka och delta i staten Sverige och kommunernas lagstiftningar som styr verksamheten som gode män och förvaltare verkar inom. Lagstiftningen som är från år 1924 känns inte särskilt modern med tanke på att det nu är år 2017. SKL (statens kommuner och landsting) sitter just nu och tar fram ett nytänkande runt verksamheten och dess framtid. Här har RGMF lämnat en skrivelse till Justitiedepartementet för att kunna få en chans att opponera på det som SKL har tagit fram. Denna skrivelse ligger på vår hemsida för den som vill läsa vad RGMF skrivit.
RGMF anser att den lagstiftning som styr den stora verksamheten som gode män och förvaltare verkar inom är till för att skydda och stödja de människor som är mest utsatta i samhället, men att dessa lagar och förordningar är alldeles för gamla för att kunna ge ett gott rättsskydd.

Att skydda de mest utsatta i samhället som har ett stort behov av hjälp och ordning på sin ekonomi för att inte bli skuldsatta på grund av att de inte kan handskas med sina pengar. Eller att kunna bevaka sina rättigheter som Svensk medborgare är väl den plikt som vi organiserade gode män har som sitt mantra. Det är vi väl medvetna om. Att det sedan finns de som kallar sig för gode män och förvaltare och missköter sitt uppdrag har vi alla hört talas om i media. Hade dessa gode män varit registrerade, granskade och utbildade så hade kontrollmyndigheterna hittat deras misstag i de ekonomiska rapporter som lämnas årligen till överförmyndarenheterna i kommunerna där de verkar.

Inom förbundet deltar vi även i debatter som handlar om EKB (ensamkommande barn) och deras utsatthet. Staten ger oss gode män allt mer närvaroplikt samtidigt som arvoden sänks. I vissa fall utgår det inte något arvode alls. Det har även hänt att den gode mannen har ombeds ta ledigt från sitt arbete då något måste uträttas med tanke på det barn som den gode mannen har som huvudman. Detta utan ersättning för förlorad arbetstid enligt debatten som pågår i media. Under den utbildning som den gode mannen fått inför sitt uppdrag har inte denna information delgetts. Det anses mycket märkligt tycker många av våra medlemmar. Därför är vi även med i denna debatt och ni har säkert hört våra åsikter på både ekot i P4 samt P4 i Västerbotten nu i början av juni.
RGMF med sin långa erfarenhet och specialisering på just godmans- och förvaltarverksamhet ser framemot att tillsammans med andra aktörer delta i uppbyggnaden av en lagstiftning som skapar en större rättssäkerhet för gode män, förvaltare och deras huvudmän.

Med dessa ord tar vi sommar. Detta innebär att vi kommer lyssna av både telefon och läsa er E-post som kommer in till oss. Men att detta kommer att ske någon gång i veckan så svar kan ta några dagar för oss att återkomma till er med.

Ha en underbar sommar!

Tove Otterborg
Ordförande

Seminarium: Våga prata med barnen om pengar och skulder

Välkommen till Kronofogdens seminarium i Almedalen den 5  juli

Våga prata med barnen om pengar och skulder
Klicka för större bild

När föräldrar får ekonomiska problem påverkas barnen och kan känna sig oroliga. Vuxna måste ta ansvar och berätta för barnen om pengar och när de inte räcker – på ett sätt som barnen förstår. Många gånger tycker vuxna att det är svårt men barnen har rätt att få veta.

Kronofogden möter varje dag människor i svåra ekonomiska situationer. Många gånger finns det barn i familjen. Barn som oroar sig för pengar. När barn inte får svar på sina frågor förvärras oron. Då kan det kännas bättre att veta att man inte är ensam och att det finns hjälp att få.

Vi har tagit fram animerade filmer till barn där de uppmuntras att ta kontakt med Bris. I filmerna möter vi David, Afsana och Isak som alla vet hur det är att oroa sig för pengar.

Panelsamtal  och filmer

Välkommen till ett panelsamtal där vi berättar om hur vi samarbetar och hur vuxna kan ge stöd till barn i ekonornisla utsatta situationer. I panelsamtalet deltar:

 

Var: Gotlands Konstmuseum, plan 2, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21, Visby

När: Onsdag 5 juli, kl 16.10-16.50

Filmerna hittar du här:

för vuxna kronofogden.se/barnpengaroro.html
för barn: kronofogden.se/beratta.html

Mer information finns på almedalsveckan.info. Det behövs ingen anmälan.

Har du frågor kontakta Tina Häggmark, Kronofogden, 070-207 19 30

Skrivelse till Justitiedepartementet

Gode män – En tillgång

Gode mäns uppgift är att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person för en Huvudman. Det innebär bevaka huvudmannens rätt i en rättshandling och/eller gentemot samhället och olika myndigheter samt överklaga beslut, förvalta all egendom tillhörande Huvudmannen och dennes fullständiga ekonomi samt den kurativa delen där Gode män lägger ner den mesta tiden av sitt uppdrag och som värdesätts minst. Detta har Gode män gjort sen 1924.
SKL har i en skrivelse till Justitiedepartementet begärt en reformering av systemet med överförmyndare, gode män och förvaltare.

Vi delar SKL:s uppfattning om att regelverket för Gode män och förvaltare i Föräldrabalken som härstammar från 1924 skall revideras, moderniseras och göras tidsenlig. Vi delar också SKL:s uppfattning om ett landsomfattande register över ställföreträdarskapen och en central statlig myndighet med uppdrag att svara för tillsynsvägledning för överförmyndarna på nationell nivå.

Men sedan skiljs våra uppfattningar åt. En professionalisering av uppdraget är inte en väg till lösning då andra mer svårlösliga problem uppstår. Att vara Gode män och förvaltare är inte bara ett jobb som sköts på dagtid. Även kvällar och helger kan ibland få tas i anspråk p.g.a. de behov som kan komma att uppstå. I synnerhet när det gäller de ”ensamkommande barnen”. Vidare tycker SKL med rätta att behoven av ställföreträdare har ökat och att uppdragen blivit mer komplexa. En välutbildad ställföreträdare är professionell i sitt uppträdande och vet vart hen ska vända sig i de olika frågor som dyker upp.

Intressant blir det när SKL kommer in på Gode män för ensamkommande barn. Problemet med att ungdomar flyttas eller vistas på annan ort kan knappast ha någon betydelse om hen är professionell (läs: anställd) eller inte och barn som försvinner beror inte på att Gode män är lekman. Är ansvarsförhållanden oklara och möjligheterna att agera som vårdnadshavare begränsade för Gode män får myndigheterna rätta till detta genom att modernisera och göra föräldrabalken mer tidsenlig och där är vi överens. Vi hjälper gärna till.

Uppdraget med ensamkommande barn är näst intill ideellt men det innebär inte att det saknas kompetens. Tyvärr nämner inte SKL vad det är för behov Gode män saknar för att kunna ha ansvaret för ett ensamkommande barn. Men till sist kryper det fram. De beskrivna problemen skapar svårigheter för kommunerna och hotar med att Sverige riskerar att bryta mot barnkonventionens grundläggande punkt att ”alla barn ska behandlas lika”. Det är just där som Gode män har en viktig och bevakande funktion. Dessutom kan tilläggas att merparten av Gode män följer sin ungdom långt efter migrationsverket beslut och det är dessutom ungdomens önskemål att efter erhållen PUT (permanent uppehållstillstånd) få behålla sin Gode man som vårdnadshavare p.g.a. det förtroende som skapats dem emellan. Utan en kontaktperson efter 18-årsåldern skapar ett utanförskap som kan leda till missbruk och kriminalitet.

I sin skrivelse pekar SKL på den avsaknad av formella krav på kompetens av dem som kommunfullmäktige utser till överförmyndare. Vi har sett tydliga bevis på alltför förhastade beslut när det gällt att utse Gode män/förvaltare utan krav på utbildning. För att undvika liknande misstag är därför en grundutbildning och återkommande vidareutbildning ett måste. En begränsning av antalet huvudmän per ställföreträdare kan också vara en lösning. Det måste råda nolltolerans mot agerande som skadar huvudmannen. Att slopa överförmyndare/överförmyndarnämnden som tillsynsmyndighet kan vara en väg att gå.

Våra lösning är:

  • Rätt till grund- och vidareutbildning för Gode män
  • Begränsning av antalet Huvudmän per Gode män
  • Att Gode män alltid är garanterad sitt arvode
  • Att Gode män har en ansvarsförsäkring

2017-06-09

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare

Tove Otterborg förbundsordf.
Krister Holgersson v. förbundsordf.

God mans uppdrag upphör vid dödsfall

Helsingborgs Tidning 2017-05-26
FRÅGA CATHRINE OM FAMILJEJURIDIK

God mans uppdrag upphör vid dödsfal - Helsingborgs DagbladHej Cathrine!
Min moster Ada gick bort för tre veckor sedan. Ada har de senaste åren haft en god man, Gun-nar, som hjälpt henne med att betala räkningar och sköta hennes ekonomi. Min syster Stina skötte tidigare Adas ekonomi, men efter att Stinas make blivit svårt i sjuk i cancer ansökte Ada om en god man för att inte vara en belastning för Stina. Vi har alltid haft en god relation med Ada som upprättat ett testamente till förmån för oss. Efter Adas bortgång ringde en begravningsbyrå och berättade att Gunnar hade beställt en begravning för Ada. Vi hade velat anlita begravningsentreprenören Anette eftersom hon haft mors begravning och gjorde den så fin. Kan vi anlita Anette eller måste vi ta den dyra begravningsbyrån som Gunnar har bestämt? Gunnar har också skickat en kallelse till bouppteckning som han ska hålla i. Jag har frågat Gunnar om begravning och bouppteckning och han har sagt att han i egenskap av god man har rätt att bestämma över dödsboet och upprätta bouppteckningen. Stämmer det? Vi vill hellre anlita någon som kan. /Sophie

Tack för din fråga Sophie! Den gode mannens uppdrag upphör när en person avlider. Gunnar har därför inte rätt att beställa begravning eller att på eget initiativ göra bouppteckningen efter Ada. Han har inte ens rätt att öppna dödsboets post. Jag tycker ni ska anlita den begravningsbyrå som ni har förtroende för men ni bör omgående meddela den andra begravningsbyrån att
Gunnar inte haft fullmakt att företräda dödsboet. Att upprätta en bouppteckning ingår inte i den gode mannens uppdrag, utbildning eller överförmyndarnämndens granskning, vilket goda män ibland ger sken av. Det är dödsbodelägarna som bestämmer vem som ska göra bouppteckningen. Att låta den gode mannen göra bouppteckning är inte lämpligt. Räkenskaper, slutredovisning och övriga handlingar som rör förvaltningen ska kunna granskas av dödsboet. Att den gode mannen gör bouppteckningen kan inverka på granskningen. Däremot kan Gunnar vara bouppgivare.

Cathrine Nyander är jurist (och advokat i New York). Hon arbetar som familjerättsjurist på Juristbyrån i Nordvästra Skåne och upprättar bland annat bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord och testamenten. Hon är specialist på kompanjonavtal och generationsskiften i ägarledda företag.

Månadsbrev maj 2017

Efter vår årsstämma som var den 29 april har jag Tove Otterborg fått den äran att under en ny styrelse för år 2017 leda vårt härliga förbund RGMF. Vår nya styrelse har utökats med fler ledamöter än tidigare. Detta för att vi även fått flera uppdrag att hantera. Under månadsbreven kommer det att informeras om vad vi gör och av vem som har utförandet inom vissa frågor.

Det som frågas om mest nu är vår försäkring. Som ni säkert redan fått höra så beror detta på att det börjat komma in ärenden till försäkringsbolaget angående att anhöriga ifrågasatt hur vissa gode män skött ekonomin. Det känns tryggt att kunna ha en ansvarsförsäkring när sådana vindar blåser om ekonomisk osämja. Om ni har frågor i er förening angående försäkringar eller om era medlemmar är i behov av en ansvarsförsäkring och vill teckna en sådan, teckna den via Maj-Britt Hansson. Det är Maj-Britt som handhar dessa frågor. Det är viktigt att föreningen hör av sig med sina medlemmar som vill ha en försäkring till Maj-Britt. Detta för att det är föreningen som är medlem hos oss i förbundet och inte den enskilda medlemmen i föreningen. Det blir även svårt för oss att kunna betala tillbaka avgiften då vi inte vet var denna enskilda person hör hemma.

Våra stadgar skall få en uppfräschning med att styrelsen ser över de aktuella punkterna så att nuvarande stadgar blir upprustade i en modernare tappning. Detta under översyn av vår vice ordföranden Krister Holgersson. Krister har även fått rollen att se över vår verksamhet i regionerna. Är det något som skall komma styrelsen tillhanda så kontakta Krister. Planen i nuläget är att vi skall hinna komma till samtliga regioner under hösten. Om det inte skulle kunna samköras med ett gemensamt datum för ett möte så hindrar det inte oss mer än att vi tar ett möte före årsstämman nästkommande år. För att kunna nå alla våra medlemmar och att alla medlemmar känner sig delaktiga är det viktigt för oss att alla regioner deltar med en eller två medlemmar från sina närliggande föreningar. I regionerna hoppas vi kunna få igång bra diskussioner med vad som dyker upp i informationsflödet. Det är här med våra medlemmar vi kan få en gemensam demokratiskt diskussion om hur vi skall och vill genomföra vårt arbete över hela Sveriges gräns. Här ser vi i styrelsen mycket fram emot våra träffar.

Marina Sundelius och Lena Andersson tar sakliga frågor på allvar med allt som berör oss som medlemmar i RGMF. Det är bra om ni har kontakt med dem så att vi kan nå er. Om det kommer in frågor som berör ekonomi eller annat som inte Marina och Lena hanterar så får vi andra berörda i styrelsen detta vidarebefordrat till oss. Med detta sagt så hoppas vi att alla kommer att bli nöjda och glada som medlemmar.

Med vänligaste hälsningar från styrelsen genom

Tove Otterborg
Ordförande

Månadsbrev april 2017

Vi har väntat länge, men nu är den här, efterlängtad och hoppingivande: VÅREN.

Den brukar betyda nytändning och ökad tro på att det kommer att gå som man hoppats. Om det blir så får framtiden utvisa….

Vilka förhoppningar har vi då i förbundet och hur har det gått hittills för att vi ska nå dit vi planerat?

Under det senaste året och den senaste månaden har vi sett vissa tecken på att vi ändå börjar få gehör för vår grundtanke – att reglerna för den verksamhet vi finns mitt i behöver ändras från grunden.

Vi var inbjudna till Stockholm och de länsstyrelser (7 stycken) som har regeringens uppdrag att få i gång arbetet med att ändra det uråldriga regelverket som styr hela vår verksamhet.

Det var ett bra och konstruktivt möte där vi i RGMF var först att föredra vår uppfattning. De punkter vi betonad var att det blir allt viktigare att beslutsfattare, media och allmänhet får veta vad vi sysslar med, hur stor verksamheten är, vad vi åstadkommer, och hur många som behöver vårt stöd. Om detta inte tydliggörs kommer vår arbete aldrig att få det gehör det måste ha hos dem som tar besluten om resurser och annat som är viktigt.

De punkter vi tog upp som särskilt viktiga för att komma framåt är utbildningen av både ställföreträdare och överförmyndare, särskilt när kommunen bara har en ensam överförmyndare, vars kompetens inom ansvarsområdet är mycket begränsad.

Vi förde också fram arvodessystemet, där väntetiden på arvodet är alltför lång och det perspektivet att arvodet bör fastställas inte bara utifrån prisbasbelopp, utan att även löneutvecklingen i samhället ska vägas in.

Den kraftiga sänkningen av arvodena för uppdrag med ensamkommande barn påpekade vi med frågan om hur man ska klara rekryteringen när ersättningen sänks. Något svar på den frågan fick vi inte, men vi kommer att ta upp den igen.

De organisationer som framförde sina synpunkter efter oss höll med om vår syn på förhållandena och det är ju bra att vi är många som drar åt samma håll.

För mig var detta mitt sista ärende som ordförande i RGMF och den 29/4 är det årsmöte där jag, Arne Johannesson och Bengt Martinsson lämnar styrelsen. Det finns också ett förslag om att utöka styrelsen med två personer, vilket behövs eftersom det finns mycket att göra för styrelsen så länge vi inte har något kansli.

Att kunna inrätta ett kansli tycker jag är den fråga som har den högsta prioriteten just nu.

Samverkan med andra organisationer inom vårt område blir framöver allt viktigare liksom att öka vårt inflytande på lagstiftare och beslutsfattare, både lokalt och på riksnivå.

Med det vill jag säga tack för de här åren med RGMF, där engagemanget hos medlemmarna varit en glädje för mig.

Hälsningar till er alla

Kjell Jönsson

Månadsbrev mars 2017

Nu är våren här och nya utmaningar står inför årets arbete i styrelsen.

Sänkning av arvodet för uppdrag med ensamkommande barn. Vad skall man tycka om detta? Helt bedrövligt att vår insats värderas så lågt att den snart inte är värd något. Signalerna som detta sänder ut i vårt land bland alla gode män är även detta sorgligt. Skall våra insatser verkligen ha en så låg status att ingen vill åta sig några uppdrag eller vad är det som är andemeningen med just denna sänkning av arvodet kan man fråga sig. Sparar man in på ett uppdrag för mycket så blir det ingen kvalité i utförandet av uppdraget. Varje enskilt uppdrag är unikt och det vore mer rättvist att se över uppdragets genomförande än att generellt sänka arvodena för samtliga gode män. Med detta menas både traditionella uppdrag samt uppdrag för ensamkommande barn. Så här blir ett stort uppdrag för styrelsen; att visa att detta inte är acceptabelt och föra en diskussion med de parter som anser att vårt arbete inte är värt ens det man kommit överens om.
– Nej, skärpning Sverige! Här behöver vi alla hjälpa till så att ÖFN där vi bor förstår vad vi gör och hur vi gör för våra huvudmän.

Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Vi gode män måste få bättre information om detta nya begrepp och vad det kommer att innebära för oss och vår verksamhet. Framtidsfullmakten är inte fastställd i detalj ännu, men vi hoppas på att kunna få ta del av denna då den är färdig så att vi kan lägga ut allt på vår hemsida.

Det blåser nya vindar inom det mesta just nu. Många frågor runt detta kommer att uppstå och vi i styrelsen räknar med att myndigheterna kommer att delge oss svar på dessa frågor under året.
Vi arbetar och verkar tillsammans med er alla och styrelsen tar gärna emot frågor från alla medlemsföreningar. Många mål når man tillsammans om man arbetar på bred front och med ett gott humör.

Ser framemot god uppslutning av er alla till årsmötet.

Tove Otterborg
Styrelseledamot RGMF

Inbjudan till årsmöte för RGMF 2017

Välkommen till Riksförbundet Gode Män och Förvaltares
årsmöte lördagen den 29/4 kl 10.00-17.00
på Stadshotellet i Kalmar, Stortorget 14, Kalmar

 

Program

10.00-10.45     Ankomst, registrering, kaffe/te och fralla

10.45-11.00     Välkomsthälsning Kalmar kommun

11.00-12.00     FSÖ:s ordförande Ann Wribe har ordet

12.00-13.00     Lunch

13.00-16.30     Årsmöte inkl eftermiddagsfika

16.30-17.00     Avslutning

Kontakt

Om du behöver hjälp för att hitta till Stadshotellet eller annat akut, ring Elisabeth 0733-587816 eller Inger 076-8049152

Boende

Ett antal rum är preliminärbokade på Stadshotellet 28-29/4.
Enkelrum inkl frukost 750 kr. Dubbelrum inkl frukost 950 kr.
Du bokar och betalar själv direkt till hotellet senast 15/4 för att få reducerat pris. Ange RGMF vid bokning.
Boka på tel 0480-49 69 00 eller calmarstadshotell@profilhotels.se 

Kostnader

Deltagaravgift  200 kr per person avser fika och lunch. Betalas senast den 20 april till RGMF:s bankgiro 5489-6477. Glöm inte att ange betalare och vad betalningen avser.

Anmälan

Bindande anmälan senast den 23/4 till

Lena Andersson
0703-625561
la50@telia.com

Lena Deras
070-3411901
lena.deras@telia.com

Anmäl också eventuell specialkost.

Välkomna till ett grönskande Kalmar!

 

För Riksförbundet Gode Män och Förvaltare

 

Kalmar god man och förvaltarförening