Blandat

RGMF – remissvar Ställföreträdarutrening 2021

Styrelsen för RGMF har 2021-09-29 skickat in sitt remissvar till Justitiedepartementet. RGMF_Remissvar_Ställföreträdarutredning_20210929 Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare – Regeringen.se

Ordförandekonferens 21/8-2021

2021 års ordförandekonferens hålls i Jönköping lördagen den 21 augusti kl. 10-17. Syftet med konferensen är att ge er information och möjlighet att tillsammans diskutera framtid och visioner för riksförbundet och våra medlemsföreningar. Fokus blir på den genomförda ställföreträdarutredningen ”Ställföreträdarskap att lita på”. Återkoppling till vad som kommer att hända härnäst och ställningstagande till hur …

Ordförandekonferens 21/8-2021 Läs mer »