Ordföranden

Brev från Ordföranden

Det 16:e förbundsmötet avlöpte något annorlunda. På FHMs inrådan, vad gäller sammankomster, valde styrelsen tillsammans med revisorerna och valberedningen att upprätta ett digitalt upplägg av förbundsstämman. Alla föreningar förutom tre medverkade. De tre föreningarna valde uppenbart, genom att utebli med sin medverkan, att inte låta sina föreningsmedlemmars synpunkter komma fram. Det har varit ett otroligt …

Brev från Ordföranden Läs mer »

Ordförande har ordet

Det 15:e förbundsmötet avlöpte väl i Jönköping, visserligen utan pompa och ståt. Vår ekonomi tillåter inte sådana utsvävningar. Det är kanske något vi får uppleva vid 20-års jubileet. Jag blev invald som ordförande för detta härliga gäng och vi står nu inför ett antal utmaningar under året. Hur får vi myndigheter, lagstiftare, kommuner att se …

Ordförande har ordet Läs mer »

Ordförande har ordet

Det har varit ett händelserikt år. Styrelsen har, i perioder, haft många telefonsamtal med medlemmar som emellanåt gett många skratt. Idéer har inkommit till förbundet både i tal, skrift och sammanställda dokument. Många frågor där samtalen haft friska fläktar om RGMF och dess framtid. Händelser i mediaflödet har påverkat arbetet. Det ständiga malandet om hur …

Ordförande har ordet Läs mer »