Nyheter

Ordförande har ordet

Det 15:e förbundsmötet avlöpte väl i Jönköping, visserligen utan pompa och ståt. Vår ekonomi tillåter inte sådana utsvävningar. Det är kanske något vi får uppleva

Läs mer »

Försäkringsinformation

Hej Vi vill påminna er om att uppdatera era GMF-register med medlemmar. Vänligen kontrollera ert medlemsregister så snart som möjligt. För att administrera skall du

Läs mer »

Ansvarsförsäkring

Försäkringsinformation Till alla försäkringsmedlemmar och de som vill teckna en ansvarsförsäkring. De som har tecknat vår ansvarsförsäkring har nu ett nytt försäkrings år framför sig

Läs mer »

Telefonförsäljning

Nu ändras reglerna för telefonförsäljning När telefonförsäljaren ringer är det bra att känna till att det från och med lördag den 1 september är nya

Läs mer »

Brev till medlemmarna.

Vi har nyligen genomfört vårt 14e förbundsårsmöte i Solna, och jag vill först som sist passa på att tacka avgående styrelseledamöter för lysande nedlagt arbete och

Läs mer »