Försäkringar

Ställföreträdare, du är en värdefull person!
Som medlem i någon av RGMFs medlemsföreningar kan du teckna en ansvarsförsäkring.
Försäkringsperiod för alla försäkringarna gäller kalenderår 1/1 t.o.m. 31/12

Varför behöver jag en försäkring? Svar: Lagen tillåter inte kommuner att försäkra gode män och förvaltare och en privat försäkring gäller inte för yrkesmässig verksamhet där arvoderade uppdrag ingår.

Ansvar- och förmögenhetsförsäkring Försäkringsbevis 2022 (Ålands försäkringar)

Allmänna avtalsbestämmelser

Ren förmögenhetsskada

Krisförsäkring

Överfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring 2022 (gruppförsäkring if)
Ställföreträdare som vill teckna försäkring där ingen lokal förening
finns i närliggande område hänvisar vi till GMF Sverige