Försäkringar

Specialdesignad försäkringslösning för
God Man / Förvaltare / Förmydare som av Tingsrätten fått förordnande till uppdrag, vet du hur oskyddad du är om något händer när du är i ditt/dina uppdrag?
Lagen tillåter inte våra kommuner att försäkra oss och din privata försäkring gäller INTE för yrkesmässig verksam­het, dit uppdrag ingår eftersom de är arvoderade, alltså gäller den enbart på din fritid.

Ansvar- och förmögenhetsförsäkring Försäkringsbevis 2020 (Ålands försäkringar)

Allmänna avtalsbestämmelser

Ren förmögenhetsskada

Krisförsäkring

Överfallsförsäkring

Olycksfall Forsäkringsbevis 2020 (gruppförsäkring if)

Ställföreträdare som vill teckna försäkring där ingen lokal förening
finns i närliggande område hänvisar vi till GMF Sverige