Försäkringar

Specialdesignad försäkringslösning för
God Man / Förvaltare / Förmydare som av Tingsrätten fått förordnande till uppdrag, vet du hur oskyddad du är om något händer när du är i ditt/dina uppdrag?
Lagen tillåter inte våra kommuner att försäkra oss och din privata försäkring gäller INTE för yrkesmässig verksam­het, dit uppdrag ingår eftersom de är arvoderade, alltså gäller den enbart på din fritid.

Försäkringsbevis 2019

Allmänna avtalsbestämmelser

Ren förmögenhetsskada

Krisförsäkring

Överfallsförsäkring
ovanstående försäkringar är tecknade genom
Ålands försäkringsbolag / försäkrings­mäklare Benefit Provider

Olycksfall
tecknad gruppförsäkring genom Trygg-Hansa

Ställföreträdare som vill teckna försäkring där ingen lokal förening
finns i närliggande område hänvisar vi till GMF Sverige