Goda råd

RÅD FÖR GODE MÄN OCH FÖRVALTARE

  • Se till att din huvudman har en hemförsäkring med en ansvarsdel.
  • Skicka ditt registerutdrag till de myndigheter, som är berörda och tala om för dem att du är god man/förvaltare och ge dem din adress och telefon.
  • Ta kontakt med Försäkringskassan när det gäller bostadstillägg, personlig assistent eller handikappsersättning.
  • Ta kontakt med kommunen när det gäller LSS och andra frågor om insatser, t.ex. särskilt boende som din huvudman kan ha rätt till.
  • Ta kontakt med Skatteverket om du vill ha särskild postadress för din huvudman. Då kommer all post till dig och inga viktiga brev kommer på avvägar.
  • Ta kontakt med Kronofogden om du vill veta om din huvudman har några skulder, som du måste reglera.
  • I skattelagstiftningen finns regler för vilka avdrag huvudmannen kan göra för det arvode han betalar till ställföreträdaren. Det arvode som huvudmannen betalar till ställföreträdaren är i vissa situationer avdragsgillt i inkomstdeklarationen som en förvaltningsutgift. Arvodet består av flera delar bl.a.; ersättning för personlig omvårdnad samt förvaltning av huvudmannens egendom. Den del som avser den personliga omvårdnaden utgör en personlig levnadskostnad för huvudmannen och är inte avdragsgill. Den del av arvodet som består av ersättning för att sköta ekonomin, betala räkningar och liknande är inte heller avdragsgill i deklarationen. Avdrag medges däremot för den del som avser förvaltning av huvudmannens värdepapper, bankbehållningar och liknande.
  • Vill du bilda en förening, tala med överförmyndaren om du kan få lägga med ett utskick när årsräkningsblanketterna skall skickas ut.
  • Det finns ett bostadsbidrag att söka om huvudmannen är funktionshindrad och behöver större eller anpassad lägenhet. Detta bidrag är istället för Försäkringskassans. Kriterierna är att man har fått avslag från kassan för att inkomsten är för hög och att det finns behov av en anpassad lägenhet. Intyg krävs från läkare och arbetsterapeut. Detta bidrag är kommunalt och finns alltså inte hos alla kommuner. Kolla med din huvudmans kommun.