Nyheter

Förändring för rättssäkerhet

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare -RGMF – är ett förbund som organiserar gode mans- och förvaltarföreningar. Förbundet har sedan sin tillkomst arbetat för att den otidsenliga lagstiftning och organisation som styr…

Försäkringsinformation RGMF

Vi har länge arbetat för att kunna erbjuda ett bra försäkringsskydd till våra medlemmar. Efter att ha haft kontakt med försäkringsmäklare har vi fått fram följande försäkring genom försäkringsbolaget Gjensidige,…

Ordföranden har ordet

2016-04-27  Förändring för rättssäkerhet Riksförbundet Gode Män och Förvaltare – RGMF – är ett förbund som grundades för mer än tio år sedan. Förbundet arbetar enbart tillsammans med de föreningar vars…