Nyheter

Månadsbrev januari 2017

Så är stunden inne för insamling av papper och siffror. Årsbesked och kontoutdrag. Detta är den stund på året som man kan sammanfatta vad man gjort under året. Hur mycket…

Förändring för rättssäkerhet

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare -RGMF – är ett förbund som organiserar gode mans- och förvaltarföreningar. Förbundet har sedan sin tillkomst arbetat för att den otidsenliga lagstiftning och organisation som styr…