GDPR berör din förening

GDPR träder i kraft 25:e maj i år och ersätter PUL, personuppgiftslagen. Som förening behöver ni följa denna. Mycket i GDPR är samma som i PUL, men det finns några saker att tänka på och den som bryter mot förordningen kan bli ålagd att betala en sanktionsavgift.

Nedan har vi samlat några fakta som de flesta föreningar kommer i kontakt med ofta. För den som vill läsa mer hänvisar vi till Datainspektionens snabbguide för småföretag och andra organisationer.

Vi rekommenderar också Datainspektionens checklista för personuppgiftsansvariga. Värt att notera är att en personuppgiftsansvarig oftast är en juridisk person, t.ex. en förening. Läs checklistan här.

ETT URVAL AV ÅTGÄRDER ATT TA ITU MED INFÖR 25 MAJ 2018:

 • Ordna samtycke från medlemmar att spara information som kan knytas till personen. Föreningen måste även kunna styrka att samtycke lämnats.
  För befintliga medlemmar behöver ej nytt samtycke samlas in, så länge ni följt PUL då medlemskapet först registrerades.
  Samtycke kan återkallas när som helst av en medlem – då har hen rätt att få sin information raderad. Medlemmen har även rätt till ett registerutdrag om sig själv.
  Läs mer om samtycke
 • Radera alla gamla personuppgifter som inte används – överallt – ur medlemsregister och i andra filer i datorn, papper i pärmar etc. Se också över om ni råkar ha icke relevanta uppgifter sparade i registren.
  Läs mer om de registrerades rättigheter
 • Upprätta ett skriftligt policydokument inom föreningen, där det framgår hur och vem/vilka som hanterar personuppgifter samt hur och var uppgifterna samlas/lagras. Personuppgiftsansvariga behöver också föra ett register över behandlingen. Läs mer om att föra register över behandlingen
 • Se över vem som har tillgång vid personalbyte och årsmöten. Personer som bytt uppdrag eller lämnat organisationen ska inte längre ha tillgång till uppgifterna.
 • Gör alltid en konsekvensbedömning innan nya personuppgifter tas in och vidta åtgärder för att minska riskerna.
  Läs mer om konsekvensbedömning
 • Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, måste man anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar. Man kan också behöva informera de registrerade.
  Läs mer om incidentrapportering

 

Källa: Tidningen Musikant – Sveriges Orkesterförbund (text återgiven efter godkännande av redaktören, med tillägg av länkar)

Brev till medlemmarna.

Vi har nyligen genomfört vårt 14e förbundsårsmöte i Solna, och jag vill först som sist passa på att tacka avgående styrelseledamöter för lysande nedlagt arbete och för ett fint arrangemang av årsmötet.

RGMF fyllde nu som sagt 14 år och nästa årsmöte tar vi klivet in i mopedåldern. Något som vi får uppmärksamma lite extra när vi skriver årsmöte 2019.

Blir vi yngre..nja

Blir vi klokare med åren..förhoppningsvis

Blir våra mål och strävan mindre viktigt..knappast 

Den ”enskildes rätt i samhället” beskriver så väl tycker jag vad vårt förbunds existens i allt väsentligt handlar om. Nämligen att arbeta för att ge våra medmänniskor / huvudmän bra livsvillkor detta samtidigt som vi ställföreträdare skall få den självklara uppskattning och arbetsmiljö som vi har rätt att förvänta oss.

Detta gör vi genom att vi övervakar att våra villkor och möjligheter att utföra våra uppdrag är ständigt på agendan hos lagstiftare, myndigheter, rättsväsende, kommun, landsting eller vart helst vi bevakar våra intressen. Och där vår röst behövs i dessa sammanhang, där ska den också höras. Bland annat med remisser och i anföranden.

Att vi lever med en väldigt gammal lagstiftning runt våra uppdrag är nog alla bekant, en lagstiftning som vi kämpat länge i förbundet för att få till en översyn av. Och att RGMF då med någon sorts självklarhet ska vara en viktig part i utarbetandet. Och nu när vi skriver 2018 så ser vi känner jag äntligen ”tecken i skyn” på att saker händer.. Som tex riksrevisionens betänkande. Det finns anledning att se med tillförsikt framtiden an.

Som ni sett så har förutvarande styrelse arbetat hårt med att ta fram en ny försäkringslösning som vi kan vara fortsatt trygga i. Och vi kan inte nog från förbundshåll trycka på vikten av att vi alla hjälps åt att sprida budskapet ut till föreningarnas medlemmar att den finns. Och det är också ett bra argument till alla ställföreträdare som ännu inte anslutit sig till föreningen i just er kommun att göra det.

Har ni tankar och funderingar kring förbundet?  Tveka då inte att kontakta oss. 

”En god man är en betydelsefull person som gör en betydelsefull insats för en betydelsefull medmänniska” en devis jag tycker vi alla ska bära med oss i våra uppdrag i vardagen.”

Önskar alla en fin vår med förhoppningar om mycket solsken

Vid pennan

Ricard Sandell 

Förbundsordförande

 

 

Ny upphandling klar för Godmansförsäkring

Den tidigare försäkringsgivaren har velat höja premierna kraftigt eller avsluta samarbetet med RGMF på grund av för lågt antal anslutna medlemmar. Därför har vi upphandlat ny försäkringsgivare, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF) erbjuder anslutna God Mans föreningars medlemmar Godmansförsäkring®.
Försäkringen är speciellt framtagen för Gode Män och Förvaltares uppdrag.

Försäkringen omfattar:

 1. Allmänt ansvar för sak & personskada enligt skadeståndsrättsliga regler samt
 2. Skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskadaVid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken, åtar sig försäkrings-givaren för den försäkrades räkning att:
  1. utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  2. förhandla med den som kräver skadestånd
  3. föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få av motpart eller av annan
  4. betala det skadestånd som överstiger självrisken och som den försäkrade är skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller enligt försäkrade avtal.
 3. Krisförsäkring
 4. Överfallsförsäkring

Premier och självrisker se Försäkringsbevis 2018.

För föreningsadministrerad försäkring för att på- och avanmälan medlemmar klicka här.

För att teckna försäkring individuellt klicka här.

Årsstämma 2018

Hej Alla medlemmar i RGMF

Då ni redan mottagit anmälan och dess förfarande på E-post sedan tidigare lägger vi nu ut denna påminnelse om vår stämma offentligt till er alla på vår hemsida.
Registrering om deltagande för 2018 års stämma sker till GMF Solna som i år är värdar och möter upp er från klockan 10.00 på Park Inn by Radisson Solna, i Solna. Om ni har frågor beträffande bokningar på Park Inn eller anvisning hur man hittar dit, så kan ni kontakta Ingrid Gutemyr på nr. 072 502 23 61. Stämman startar upp kl. 10.00 för registrering av deltagare både för de med rösträtt samt de som vill närvara som åhörare. Anmälan är obligatorisk för beräkning av fika samt lunch. Program för dagen startar inte förrän kl.10.30 så det finns gott om tid att mingla under registreringen med en kopp te eller kaffe.

Anmälan om deltagande: Bindande anmälan senast den 12/3 till Lena Deras tel: 070-3411901 mejl: lena.deras@telia.com
Anmäl också om någon behöver specialkost. Pris för deltagande på stämman är 570 kr. då ingår 2st. fika, lunch, frukt under stämman.

Då årets stämma kommer att vara på Park Inn i Solna detta år, ser vi framemot att vi blir många medlemmar som ses där. Ett detaljerat program kommer att sändas ut till var och en som anmält sig samt lämnar e-post adress. Vi kommer även delge samma program till våra medlemsföreningar senare. Detta efter att föreläsare och deltagandet av dessa blivit bekräftade med tider för sina anföranden. Dock beräknas stämman vara slut senast kl. 17.00. Glöm inte att var förening betalar för sig samt sina egna resor.
Stämmodokument delas ut vid registrering.
Vi vill också påminna alla föreningar om att det är hög tid att lämna in motioner till styrelsen.

Väl mött!
Styrelsen

Seminarium: Våga prata med barnen om pengar och skulder

Välkommen till Kronofogdens seminarium i Almedalen den 5  juli

Våga prata med barnen om pengar och skulder
Klicka för större bild

När föräldrar får ekonomiska problem påverkas barnen och kan känna sig oroliga. Vuxna måste ta ansvar och berätta för barnen om pengar och när de inte räcker – på ett sätt som barnen förstår. Många gånger tycker vuxna att det är svårt men barnen har rätt att få veta.

Kronofogden möter varje dag människor i svåra ekonomiska situationer. Många gånger finns det barn i familjen. Barn som oroar sig för pengar. När barn inte får svar på sina frågor förvärras oron. Då kan det kännas bättre att veta att man inte är ensam och att det finns hjälp att få.

Vi har tagit fram animerade filmer till barn där de uppmuntras att ta kontakt med Bris. I filmerna möter vi David, Afsana och Isak som alla vet hur det är att oroa sig för pengar.

Panelsamtal  och filmer

Välkommen till ett panelsamtal där vi berättar om hur vi samarbetar och hur vuxna kan ge stöd till barn i ekonornisla utsatta situationer. I panelsamtalet deltar:

 

Var: Gotlands Konstmuseum, plan 2, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21, Visby

När: Onsdag 5 juli, kl 16.10-16.50

Filmerna hittar du här:

för vuxna kronofogden.se/barnpengaroro.html
för barn: kronofogden.se/beratta.html

Mer information finns på almedalsveckan.info. Det behövs ingen anmälan.

Har du frågor kontakta Tina Häggmark, Kronofogden, 070-207 19 30