Nyheter

Brev från Ordföranden

Det 16:e förbundsmötet avlöpte något annorlunda. På FHMs inrådan, vad gäller sammankomster, valde styrelsen tillsammans med revisorerna och valberedningen att upprätta ett digitalt upplägg av förbundsstämman. Alla föreningar förutom tre…

Digital årsstämma 2020

Digital Årsstämma 2020 RGMF-styrelse har beslutat genomföra 2020 års stämma genom digital röstning fr.o.m. 15/6 med inkomna röster senast 17 /6. Från 22 maj t.o.m. 15 juni 2020 sänds information…

CORONAVIRUS – information

 Med anledningen av spridningen av corona­viruset vill vi informera om hur vi i RGMFs Förbundsstyrelse ser och agerar till följd av det pågående utbrottet. Som en säkerhets­åtgärd uppmanas alla våra…