Nyheter

Ordförandekonferens 21/8-2021

2021 års ordförandekonferens hålls i Jönköping lördagen den 21 augusti kl. 10-17. Syftet med konferensen är att ge er information och möjlighet att tillsammans diskutera framtid och visioner för riksförbundet…

Nya webbansvariga

Hejsan! Vid årets konstituerande möte utsågs två nya personer som ansvariga för RGMFs websida. Vi heter Anna-Mona och Mikael. Du kan läsa mer om hela den nya styrelsen här.   Vår…

Brev från Ordföranden

Det 16:e förbundsmötet avlöpte något annorlunda. På FHMs inrådan, vad gäller sammankomster, valde styrelsen tillsammans med revisorerna och valberedningen att upprätta ett digitalt upplägg av förbundsstämman. Alla föreningar förutom tre…