RGMFs Styrelse 2020

Ordförande: Urban Stridfeldt ordf@rgmf.se 076 033 03 74
V.ordfförande/försäkringskontakt Anders Gabre
Sekreterare

Ordförande:
Urban Stridfeldt
ordf@rgmf.se
076 033 03 74

Vice ordförande:
Anders Gabre
070 575 81 51
v.ordf@rgmf.se
Försäkringar

Sekreterare:
Yvonne Johnson
sekreterare@rgmf.se
073 346 65 00

Kassör
Ledamot Utbildning
Ledamot Utbildning

Kassör:
Ingrid Gutemyr
Ekonomi, bankföreningen, banker
kassor@rgmf.se
072 502 23 61

Ledamot:
Anna-Mona Wincrantz Söderberg
anna-mona.ws@rgmf.se
076 632 12 90

Ledamot:
Lars Sandberg
lars.sandberg@rgmf.se
070 677 38 30

Adjungerad Medlemskontakt

Föreningskontakt:
Lars-Erik Järling
le.jarling@rgmf.se
076 842 30 42

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare
Att: Urban Stridfeldt
Box 319
184 24 Åkersberga
Bankgiro: 5489-6477