Styrelse

Urban
Anders
Yvonne

Ordförande:
Urban Stridfeldt
ordf@rgmf.se
076 033 03 74

Vice ordförande:
Anders Gabre
070 575 81 51
v.ordf@rgmf.se
Försäkringar

Sekreterare:
Yvonne Johnson
sekreterare@rgmf.se
073 346 65 00
Medlemsföreningar/ EKB,  kontakt organisationer, intresseföreningar

Ingrid
A-M
Lars

Kassör:
Ingrid Gutemyr
Ekonomi, bankföreningen, banker
kassor@rgmf.se
072 502 23 61

Ledamot:
Anna-Mona Wincrantz Söderberg
anna-mona.ws@rgmf.se
076 632 12 90

Ledamot:
Lars Sandberg
lars.sandberg@rgmf.se
070 677 38 30

Ledamot:
Marita Lind
marita.lind@rgmf.se
070 527 07 87

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare
Att: Urban Stridfeldt
Box 319
184 24 Åkersberga
Bankgiro: 5489-6477