Styrelse

TITEL NAMN KONTAKT ANSVARSOMRÅDE
Förbundsordförande Ricard Sandell 070-999 84 49
ordf@rgmf.se
Remisser, lagstiftning, media
Vice förbundsordf. Anders Gabre 070-575 81 51
vice_ordf@rgmf.se
 Försäkringar
Förbundssekreterare Ingrid Gutemyr 072-502 23 61
sekreterare@rgmf.se
Förbundskassör Lotta Rosenqvist 072-729 12 91
kassor@rgmf.se
Ekonomi, bankföreningen, banker
Förbundsledamot Yvonne Johnson 073-346 65 00
ledamot_2@rgmf.se
Medlemsföreningar/ EKB,  kontakt organisationer, intresseföreningar
Förbundsledamot Stig Andersson 070-893 90 14
ledamot_3@rgmf.se
Medlemsföreningar/ EKB

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare
Att: Ricard Sandell
Norrsättersgatan 7 A
586 63 Linköping

Bankgiro: 5489-6477