Medlemmar

handsBLI MEDLEM
/Uppdatera föreningsuppgifter

Som medlem i RGMF får din förening hjälp och stöd med att driva frågor som är viktiga för uppdragen. Förbundets koncentration är frågor som gäller gode män/förvaltare och ensamkommande flyktingbarn.

Det är enkelt att bli medlem i RGMF. Kontakta i första hand förbundets sekreterare sekreterare@rgmf.se och i andra hand någon annan i styrelsen; kontaktuppgifter till styrelsen.

Välkommen!