Medlemsföreningar

BOHUSLÄN
www.bgmf.se
Bankgiro 697-0396
Kontaktperson:
Lena Deras 072 570 55 44
info@bgmf.se

************************
GMF i samverkan
Upptagningsområde: Nybro-, Emmaboda-, Torsås- och Uppvidinge kommuner.
www.gmfnybro.se
Bankgiro 5448-7939  Swish 123 566 2408
Kontaktperson:

Lars-Erik Järling 076 842 30 42
oland57@gmail.com 

********************
GMF SVERIGE
www.gmfsverige.se
Plusgiro 94 79 11-4
Kontaktperson:

Anders Gabre / RGMF Försäkringsansvarig 0705758151  
v.ordf@rgmf.se

********************
GNESTA
Upptagningsområde: Gnesta kommun
www.gnestagmf.se

Bankgiro 464-4563
Kontaktperson:

Ingrid Gullerström 072 304 75 46
ingrid@gullerstrom.se
Försäkringsfrågor:

Monika Johansson 070 601 28 22
tomon@telia.com

************************
GÖTEBORG
www.fgf.se

Plusgiro 92 10 03-9
Kontaktperson:

Lena Andersson  070 362 55 61
kontakt@fgf.se

************************
HÖGANÄS
Kontaktperson:

Birgitta Nordström 070 829 72 60
nordstrom.bi@telia.com
Försäkringsfrågor:
Pernilla Bengtsson 073 926 33 61
pernilla.ben@gmail.com

************************
HÖGLANDET
Upptagningsområde: Vetlanda-, Sävsjö-, Eksjö-, Nässjö- och Aneby kommuner

Bankgiro 135-4000
Ordförande:
Kerstin Lundqvist 0703270669
kerlun01@gmail.com
Försäkringsfrågor:

Krister Ekman 070 522 48 20
kristerekman1@gmail.com

************************
JÄRFÄLLA / UPPLANDS-BRO
Plusgiro 617537-6
Kontaktperson:
Sanja Lärka 072 23 28 585
sanja.larka.paulin@gmail.com
Försäkringsfrågor:

Monica Sjödahl 076 855 09 20
mb.sjodahl@telia.com

Järfälla/Upplands-Bro Godmansförening
Bildades 2011 och är en helt opolitisk förening. Föreningen har till uppgift att underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag.
Föreningen ordnar sammankomster- som till exempel föredrag och föreläsningar. Föreningen anordnar även diskussionskvällar och informationsträffar med olika teman. Vi har kontakt med Överförmyndarmyndigheten i Järfälla och andra kommunala förvaltningar för ömsesidig information.
Föreningen är medlem i Riksförbundet för Godmansföreningar, RGMF.

************************
KALMAR
www.gmfkalmar.se
Bankgiro: 409-3977
Kontaktperson:
Yvonne Johnson 0480-492979
info@gmfkalmar.se
Försäkringsfrågor:

Inger Johansson 0480-473909
inger.johansson@gmail.com

GMF KALMAR
Vi är en förening för gode män och förvaltare i södra Kalmar län och Öland- som bildades 2009.
Föreningens syfte är att öka kunskapen via medlemsmöten och att anordna intressanta föredrag och informationsträffar för gode män och förvaltare.
Våra möten har vi på TIC huset på Trädgårdsgatan i Kalmar.
Du blir medlem i vår föreningen genom att betala in den årliga medlemsavgiften 150 kr till vårt bankgiro 409-3977.
Glöm ej att uppge ditt namn,adress,telnr och epost i din betalning.
Kika gärna in på vår hemsida www.gmfkalmar.se – en hemsida under uppbyggnad.
Du kan nå oss via info@gmfkalmar.se eller ringa vår medlemstelefon 0736916826

************************
KUNGSBACKA

www.gmfk.nu
Plusgiro 51 33 93-9
Kontaktperson:
Ulf Petersson 070 856 89 55

ulf4307@gmail.com
Försäkringsfrågor:

Marie Hellström 0767-988736
innana950@msn.com

GMFK bildades 1997 och är en helt opolitisk förening. Föreningen har till uppgift att underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag.
Föreningen ordnar sammankomster – som till exempel föredrag och föreläsningar. Vi anordnar även diskussionskvällar och informationsträffar med olika teman.
Föreningen kan också ge tips på föreläsningar och kurser.
GMFK har kontakt med Överförmyndare i Samverkan Öfs och andra kommunala förvaltningar för ömsesidig information.

************************
LINKÖPING
www.godmanlinkoping.se
Kontaktperson:
Ricard Sandell 070 999 84 49
ordf@godmanlinkoping.se
Försäkringsfrågor:

Rolf Karlman 0701-724584
rolf.karlman@telia.com

Linköpings God Man och Förvaltarförening GMF
är en politiskt obunden intresseförening för gode män/förvaltare och förmyndare och har verkat sedan 1994.

Föreningen har bland annat följande uppgifter:
Att underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag samt tillvarata deras gemensamma intressen.

Att vara kontaktorgan gentemot kommunens överförmyndarenhet / nämnd och andra myndigheter och organisationer.
Att ge information, stödja och utbilda medlemmarna rörande god man/förvaltarfrågor.
Att anordna föredrag, informations- och diskussionsträffar samt studiebesök.
Att samarbeta med föreningar och intresseorganisationer runt om i Sverige vad gäller gemensamma intressen.
Att lämna information och upplysningar till allmänheten rörande god man/förvaltarfrågor.
För att bli medlem i föreningen krävs att du är förordnad av tingsrätten som god man/förvaltare.
Föreningen är medlem i Riksförbundet Gode män och förvaltare. (RGMF)

************************
NORRTÄLJE
Upptagningsområde: Norrtälje kommun
www.gmfnorrtalje.se
Bankgiro 5551-5183
Ordförande:
Mats Albrektsson 073 678 22 22
ordf@gmfnorrtalje.se
Kontaktperson:

Bengt Larsson 070 971 84 41
sekr@gmfnorrtalje.se
Försäkringsfrågor:

Stig Johansson 070 214 04 73
kassor@gmfnorrtalje.se

************************
NÄSSJÖ
Kontaktperson:
Lena Johansson 070 240 59 61
lena.svensdotter@gmail.com

************************
SJUHÄRAD
www.gmfsjuharad.se

Plusgiro 483 57 66-9
Kontaktperson:
Gery Edqvist 0727 299 299

ordf@gmfsjuharad.se
Försäkringsfrågor:
Lotta Edqvist 0727 291 291
kassor@gmfsjuharad.se

GMF Sjuhärad (grundad 28 februari 1991)
Är en intresseförening för gode män, förvaltare och förmyndare. Föreningens uppgift är att hjälpa medlemmarna i deras arbete genom att…
ordna utbildning i studiecirkelform
förmedla kontakt med erfarna personer att anlita i komplicerade ärenden
knyta kontakter mellan medlemmar och olika myndigheter
utgöra forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna
anordna sammankomster för medlemmarna med föredrag, studiebesök m.m
anordna informationsträffar med representanter för olika myndigheter, institutioner, vårdpersonal
samarbeta med föreningar i Sverige, vad gäller gemensamma intressen.
Medlem i föreningen kan Du bli som förordnats till god man, förvaltare eller förmyndare.
Du blir medlem i föreningen genom att betala in medlemsavgiften 150 kr per år till Plusgiro 483 57 66-9

Borås stad: God man, förvaltare och förmyndare

************************
SOLNA
Upptagningsområde: Solna kommun
www.solnagodman.se
Plusgiro 124 59 54-1
Ordförande
Margaretha Stellnert 07 41 50 211
margaretha_stellnert@hotmail.com
Försäkringsfrågor:
Stig Johansson 070 214 04 73
medlem@solnagodman.se

Solna GMF
är föreningen för dig som är God Man/Förvaltare till anhörig eller på uppdrag av överförmyndare, oberoende av vilken kommun du har ditt uppdrag i.

KÄNN DIG ALDRIG ENSAM I DITT UPPDRAG
Välkommen till våra träffar:
Utbildning
Seminarier
Föreläsningar
Konferenser

************************
STOCKHOLM
www.gmfstockholm.se

Jourtid för personlig kontakt (tis 10-12) – 08-441 03 06
gmf@gmfstockholm.se
Kontaktpersoner:
Ordförande

Tommy Hansson 070 340 92 75
tommy.o.hansson@gmail.com
Sekreterare:
Inger Lundin
gmf@gmfstockholm.se
Kassör:
Lotte Berglund
gmf@gmfstockholm.se
Försäkringsfrågor:
Sten Åkesson
gmf@gmfstockholm.se

GGMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län som verkats sedan mitten av 80-tsalet. Vårt föreningskontor ligger på Sysslomansgatan 26 på Kungsholmen i Stockholms innerstad. Vi erbjuder ett årligt kursprogram på ca 40-talet utbildnings – föreläsningstillfällen. Mötena sker i huvudsak på föreningskontoret, och större möten i stadens lokaler. Alla kurser och föreläsningar är gratis för våra medlemmar, och ingår i årsavgiften på 300 kr/ år. Var vänlig och läs mer om oss på vår hemsida. Välkomna!

************************
SÖDERTÖRN
www.gmfsodertorn.se
Bankgiro 5945-8133
Kontaktperson:
Göran Rosenblad 070 922 46 82
gorros52@hotmail.com
Försäkringsfrågor:

Åke Lindgren 070 867 58 925
ak_li_20@hotmail.com

************************
TRANÅS
Kontaktperson:
Torbjörn Strand 070 393 55 55
torbjorn.strand@tranas.se

************************
UMEÅ
Kontaktperson:
Lars Sandberg 070 677 38 30
lars.sandberg@ume.se

************************
VÄREND
Upptagningsområde: Växjö-, Alvesta-, Tingsryd- och Lessebo kommuner
www.gmfvarend.se
Bankgiro 5325-9990 eller Swish 1233861267
Kontaktperson:
Bengt Martinsson 073 436 85 68
martinsson.bengta@telia.com
Försäkringsfrågor:
Ingrid Belin, 0730 699 87 13

ingrid.belin@icloud.com

GMF Värend är en politiskt obunden intresseförening för alla som har uppdrag som gode män, förvaltare och förmyndare åt personer i Växjö Kommun. Föreningen bildades 1987 och vi har för närvarande ca 180 medlemmar. Vår främsta uppgift är att försöka underlätta för våra medlemmar att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag. Bl a genom:
– att vara kontaktorgan gentemot Kommunens överförmyndarnämnd samt andra myndigheter, institutioner och organisationer
– att samarbeta med andra Godeman föreningar för att utbyta kunskaper och erfarenheter
– att kontinuerligt anordna temakvällar med intressanta och aktuella ämnen
– att medverka vid överförmyndarnämndens utbildningar för gode män/förvaltare där vi informerar om vårt uppdrag
– mentorskap och rådgivning till nya gode män/förvaltare
– att via hemsidan och våra medlemsbrev delge viktig information och berätta om vad vi f n arbetar med
Om du vill veta mer, kontakta oss gärna.

************************
VÄSTERÅS
Plusgiro 50 03 41-3
Kontaktperson:
Katarina Rosell 070 984 22 92
katarinarosell@flurkmark.com

************************
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND
Upptagningsområde: Motala-, Mjölby-, Vadstena- och Ödeshög kommuner
www.godmanmotala.wordpress.com
Bankgiro 418-9023
Ordförande:
Christina Wiklund 073 3141 955
christina_wiklund@hotmail.com
Kontaktperson och försäkringar:

Marianne Lindohf 076 8103142
mariannelindohf@yahoo.se
Kassör:
Gunilla Strand Lindahl
gunilla_123@hotmail.com

************************