Medlemsföreningar

BOHUSLÄN
www.bgmf.se
Bankgiro 697-0396
Kontaktperson:
Lena Deras 072 570 55 44
info@bgmf.se

bgmf.se

 

BGMF är en politisk obunden och frivillig intresseförening
som startade på intiativ av nuvarande ordföranden Lena Deras 2010. Det
har funnits behov av en förening som kan arbeta med olika frågor som berör våra
uppdrag.

Ambitionerna
för föreningen är att informera, ge stöd och råd åt varandra i våra uppdrag som
godemän och förvaltare som ett komplement till samverkande överförmyndaren.

Under
året har vi infomerat, utbildat och delat med oss av våra olika erfarenheter
och kunskaper som finns att tillgå för att underlätta att genomföra uppdragen.

Föreningen
upplyser om olika sätt att redovisa våra årsräkningar för att förenkla för oss.

Att var
god man/förvaltare kan vara ett mycket roligt uppdrag för att vi gör skillnad
för huvudmannen. Vi ser huvudmannens bästa och försöker finna lösningar på
problem.

Föreningen
har en arbetande styrelse vilket innebär att vi alla har uppdrag som gode män
och/eller förvaltare. Vi
har alla olika bakgrund som vi på bästa sätt kombinerar i våra aktiviteter.

************************
GMF i samverkan
Upptagningsområde: Nybro-, Emmaboda-, Torsås- och Uppvidinge kommuner.
www.gmfnybro.se
Bankgiro 5448-7939  Swish 123 566 2408
Kontaktperson:

Lars-Erik Järling 076 842 30 42
oland57@gmail.com

 gmfnybro.se

Det är viktigt att
vara medlem i en förening som kan företräda dig i viktiga frågor och ser till
att du har en mycket fördelaktig försäkring.

Genom medlemskapet har
vi en ansvarsförsäkring som skyddar vid eventuella tvister eller skadestånd. Man
behöver vara uppmärksam på att huvudmannen eller dennes anhöriga kan stämma
godeman/förvaltare i upp till 3 år efter uppdragets avslut. Därför bör man
fortsätta vara försäkrad även om man slutar med alla sina uppdrag.

Det ingår även en
olycksfallsförsäkring som skyddar om något händer när vi är på uppdrag. Men framför
allt får vi möjligheten till gemenskap, kompetens och erfarenhetsutbyte, samt
att kunna påverka och förbättra uppdraget.

********************
GMF SVERIGE
www.gmfsverige.se
Plusgiro 94 79 11-4
Kontaktperson:

Lars Sandberg 070677 3830  
ordf@gmfsverige.se

GMF Sverige kan erbjuda dig en specialdesignad försäkringslösning som
träder i kraft om olycka inträffar när du är i ditt/dina uppdrag.

Tecknar du dig genom en RGMF-förening får
du även stöd och möjlighet att inbjudas i dennes träffar, seminarier,
utbildning m.m.

Finns ingen RGMF-förening i ditt område
registrerar du dig på REGISTRERING.

********************
GÖTEBORG
www.fgf.se

Plusgiro 92 10 03-9
Kontaktperson:

Lena Andersson  070 362 55 61
kontakt@fgf.se
Försäkringar:
Anders Gabre  070 575 81 51
anders.gabre@outlook.com

Vi har till uppgift att underlätta för
medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag. Vi ger våra medlemmar
service med
kostnadsfri rådgivning i enklare handläggningsfrågor   Vi
förmedlar kontakter med erfarna personer som anlitas i mer komplicerade ärenden,
som berör en huvudman eller god man,

 

Vi har kontakt med
överförmyndarförvaltningen och kommunala organ för ömsesidig
information. Vi sprider aktuell information till medlemmarna. Vi
informerar om lagstiftning, förordningar med mera som berör
medlemmarna.

Vi anordnar sammankomster med
föredrag och diskussioner samt informationsträffar med representanter från
bland annat myndigheter, institutioner, vårdpersonal, kuratorer,
socialsekreterare och patientföreningar. Vi bevakar gode mäns, förvaltares och
förmyndares generella arvoden.

Vi tillhanda håller en olycksfallsförsäkring samt möjliggör individuell
ansvarsförsäkring.

 

************************
HÖGANÄS
Kontaktperson:

Barbara Struglics Bogs 070 752 11 04

struglicbogs@gmail.com

Försäkringsfrågor:
Pernilla Wenzell 073 926 33 61
pernillawenzell@gmail.com

************************
HÖGLANDET
Upptagningsområde: Vetlanda-, Sävsjö-, Eksjö-, Nässjö- och Aneby kommuner

Bankgiro 135-4000
Ordförande:
Kerstin Lundqvist 070 327 06 64
kerlun01@gmail.com
Försäkringsfrågor:

Krister Ekman 070 522 48 20
kristerekman1@gmail.com

gmf-hoglandet.se

 

Höglandets God
man- och förvaltarförening är en ideell förening för gode män och förvaltare.

* Vår uppgift är att informera och stödja våra medlemmar samt
att bevaka våra rättigheter.

* Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i de
informationsträffar som regelbundet anordnas.

* Du får information med inriktning på vårt uppdrag som god
man/förvaltare via hemsida och mail.

* Dessutom får du en olycksfalls-och krisförsäkring och kan
själv teckna en ansvarsförsäkring till en låg kostnad.

************************
JÄRFÄLLA / UPPLANDS-BRO
Plusgiro 617537-6
Kontaktperson & försäkringsfrågor:
Anders Lindberg
lindberg61@yahoo.se
Ordförande:

Margareta Hjortsberg-Nordlund 070 555 12 15
margareta.hjn@gmail.com
Sekreterare:
Jan Nord 070 483 03 13
jan.nord.jn@gmail.com

Järfälla/Upplands-Bro Godmansförening
Bildades 2011 och är en helt opolitisk förening. Föreningen har till uppgift att underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag.
Föreningen ordnar sammankomster- som till exempel föredrag och föreläsningar. Föreningen anordnar även diskussionskvällar och informationsträffar med olika teman. Vi har kontakt med Överförmyndarmyndigheten i Järfälla och andra kommunala förvaltningar för ömsesidig information.
Föreningen är medlem i Riksförbundet för Godmansföreningar, RGMF.

************************
KALMAR
www.gmfkalmar.se
info@gmfkalmar.se
Bankgiro: 409-3977
Ordförande:
Tommy Rosqvist 076 007 11 30
tommy.rosqvist@gmail.com
Försäkringsfrågor:

Inger Johansson 076 804 91 52
inger.johansson@gmail.com

GMF KALMAR
Vi är en förening för gode män och förvaltare i södra Kalmar län och Öland- som bildades 2009.
Föreningens syfte är att öka kunskapen via medlemsmöten och att anordna intressanta föredrag och informationsträffar för gode män och förvaltare.
Våra möten har vi på TIC huset på Trädgårdsgatan i Kalmar.
Du blir medlem i vår föreningen genom att betala in den årliga medlemsavgiften 150 kr till vårt bankgiro 409-3977.
Glöm ej att uppge ditt namn,adress,telnr och epost i din betalning.
Kika gärna in på vår hemsida www.gmfkalmar.se – en hemsida under uppbyggnad.
Du kan nå oss via info@gmfkalmar.se eller ringa vår medlemstelefon 0736916826

************************
LINKÖPING
www.godmanlinkoping.se
Ordförande:
Torsten Svärdström 070 880 32 29
ordf@godmanlinkoping.se

Linköpings God Man och Förvaltarförening GMF
är en politiskt obunden intresseförening för gode män/förvaltare och förmyndare och har verkat sedan 1994.

Föreningen har bland annat följande uppgifter:
Att underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag samt tillvarata deras gemensamma intressen.

Att vara kontaktorgan gentemot kommunens överförmyndarenhet / nämnd och andra myndigheter och organisationer.
Att ge information, stödja och utbilda medlemmarna rörande god man/förvaltarfrågor.
Att anordna föredrag, informations- och diskussionsträffar samt studiebesök.
Att samarbeta med föreningar och intresseorganisationer runt om i Sverige vad gäller gemensamma intressen.
Att lämna information och upplysningar till allmänheten rörande god man/förvaltarfrågor.
För att bli medlem i föreningen krävs att du är förordnad av tingsrätten som god man/förvaltare.
Föreningen är medlem i Riksförbundet Gode män och förvaltare. (RGMF)

************************
NORRTÄLJE
Upptagningsområde: Norrtälje kommun
www.gmfnorrtalje.se
Bankgiro 5551-5183
Ordförande:
Urban Stridfeldt 076 033 03 74
ordf@gmfnorrtalje.se
Kontaktperson:

Bengt Larsson 070 971 84 41
sekr@gmfnorrtalje.se
Försäkringsfrågor:

Ingrid Gutemyr 072 502 23 61
kassor@gmfnorrtalje.se

************************
SJUHÄRAD
www.gmfsjuharad.se

Plusgiro 483 57 66-9
Kontaktperson:
Gary Edqvist 072 729 9 2 99

ordf@gmfsjuharad.se
Försäkringsfrågor:
Lotta Edqvist 072 729 1 2 91
kassor@gmfsjuharad.se

GMF Sjuhärad (grundad 28 februari 1991)
Är en intresseförening för gode män, förvaltare och förmyndare. Föreningens uppgift är att hjälpa medlemmarna i deras arbete genom att…
ordna utbildning i studiecirkelform
förmedla kontakt med erfarna personer att anlita i komplicerade ärenden
knyta kontakter mellan medlemmar och olika myndigheter
utgöra forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna
anordna sammankomster för medlemmarna med föredrag, studiebesök m.m
anordna informationsträffar med representanter för olika myndigheter, institutioner, vårdpersonal
samarbeta med föreningar i Sverige, vad gäller gemensamma intressen.
Medlem i föreningen kan Du bli som förordnats till god man, förvaltare eller förmyndare.
Du blir medlem i föreningen genom att betala in medlemsavgiften, för närvarande  300 kr per år till Plusgiro 483 57 66-9

************************
SOLNA
Upptagningsområde: Solna kommun
www.solnagodman.se
Plusgiro 124 59 54-1
Ordförande
Margaretha Stellnert 074 15 02 11
margaretha_stellnert@hotmail.com
Försäkringsfrågor:
Stig Johansson 070 214 04 73
medlem@solnagodman.se

Solna GMF
är föreningen för dig som är God Man/Förvaltare till anhörig eller på uppdrag av överförmyndare, oberoende av vilken kommun du har ditt uppdrag i.

KÄNN DIG ALDRIG ENSAM I DITT UPPDRAG
Välkommen till våra träffar:
Utbildning
Seminarier
Föreläsningar
Konferenser

************************
STOCKHOLM
www.gmfstockholm.se

Jourtid för personlig kontakt (tis 10-12) – 08-441 03 06
gmf@gmfstockholm.se
Kontaktpersoner:
Ordförande

Tommy Hansson 070 340 92 75
tommy.o.hansson@gmail.com
Sekreterare:
Inger Lundin
gmf@gmfstockholm.se
Kassör:
Lotte Berglund
gmf@gmfstockholm.se
Försäkringsfrågor:
Sten Åkesson
gmf@gmfstockholm.se

GGMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län som verkats sedan mitten av 80-tsalet. Vårt föreningskontor ligger på Sysslomansgatan 26 på Kungsholmen i Stockholms innerstad. Vi erbjuder ett årligt kursprogram på ca 40-talet utbildnings – föreläsningstillfällen. Mötena sker i huvudsak på föreningskontoret, och större möten i stadens lokaler. Alla kurser och föreläsningar är gratis för våra medlemmar, och ingår i årsavgiften på 300 kr/ år. Var vänlig och läs mer om oss på vår hemsida. Välkomna!

************************
SÖDERTÖRN/ SÖDERTÄLJE
www.gmfsoder.se
Bankgiro 5945-8133
Kontaktperson:
Göran Rosenblad 070 922 46 82
gorros52@hotmail.com
Försäkringsfrågor:

Åke Lindgren 070 867 58 925
akli20@hotmail.com

************************
TRANÅS
Kontaktperson:
Anders Carlsson 070 3381 88 93
anders.carlsson@hatte.se

Tranås godmansförening är en intresseförening för dig som är god man eller förvaltare med uppdrag i Tranås kommun. Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och vara remiss-/kontaktorgan i gemensamma frågor gentemot Tranås kommuns överförmyndarenhet.

Läs mer: https://tranasgm.webnode.se/

Föreningen anordnar informationskvällar några gånger om året med lite olika teman. Ibland med någon gäst som kan informera och svara på frågor. En viktig del av träffarna är också erfarenhetsutbyte mellan oss gode män. På dessa träffar har vi också oftast med någon från Överförmyndarenheten och via dem får vi då direktinformation och möjlighet att ställa frågor.

************************
UMEÅ
Kontaktperson:
Lars Sandberg 070 677 38 30
lars.sandberg@ume.se

www.gmfumea.se

God man
och förvaltarförening Umeå är en intresseförening för gode män och förvaltare.
Föreningens uppgift är att hjälpa sina medlemmar i deras arbete med att vara
gode män eller förvaltare. Medlem kan du bli som som har förordnats till god
man eller förvaltare av tingsrätten eller överförmyndaren. Vår ambition är att
uppnå bättre kvalitet i insatserna för dem som är i behov av stöd från en god
man eller förvaltare.

Föreningen erbjuder bland annat,
gemenskap, utbildning, information, erfarenhetsutbyte och medlemsträffar.

************************
VÄREND
Upptagningsområde: Växjö-, Alvesta-, Tingsryd- och Lessebo kommuner
www.gmfvarend.se
Bankgiro 5325-9990 eller Swish 1233861267
Kontaktperson:
Caisa Sillén 073 784 78 75
caisas_post@yahoo.com
Försäkringsfrågor:
Kaj Johansson 070 334 45 68
kaj.am.johansson@gmail.com

GMF Värend är en politiskt obunden intresseförening för alla som har uppdrag som gode män, förvaltare och förmyndare åt personer i Växjö Kommun. Föreningen bildades 1987 och vi har för närvarande ca 180 medlemmar. Vår främsta uppgift är att försöka underlätta för våra medlemmar att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag. Bl a genom:
– att vara kontaktorgan gentemot Kommunens överförmyndarnämnd samt andra myndigheter, institutioner och organisationer
– att samarbeta med andra Godeman föreningar för att utbyta kunskaper och erfarenheter
– att kontinuerligt anordna temakvällar med intressanta och aktuella ämnen
– att medverka vid överförmyndarnämndens utbildningar för gode män/förvaltare där vi informerar om vårt uppdrag
– mentorskap och rådgivning till nya gode män/förvaltare
– att via hemsidan och våra medlemsbrev delge viktig information och berätta om vad vi f n arbetar med
Om du vill veta mer, kontakta oss gärna.

************************
VÄSTERÅS
Plusgiro 50 03 41-3
Kontaktperson:
Maud Pettersson 070 630 84 58
maud_pettersson@hotmail.com

Västerås God man och Förvaltarförening:

  • anordnar diskussionsträffar med olika innehåll
  • anordnar föredrags- och informationskvällar med specialister från banker, myndigheter, institutioner, vårdpersonal, kuratorer och liknande,
  • anordnar i slutet av januari eller början av februari varje år en informationskväll om årsräkningar.

Du blir medlem i föreningen genom att betala in 350 kronor till plusgirokonto 50 03 41-3. I avgiften ingår en ansvarsförsäkring.

************************
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND
Upptagningsområde: Motala-, Mjölby-, Vadstena- och Ödeshög kommuner
www.godmanmotala.wordpress.com
Bankgiro 418-9023
Ordförande:
Christina Wiklund 073 314 19 55
christina_wiklund@hotmail.com
Kontaktperson och försäkringar:

Marianne Lindohf 076 810 31 42
mariannelindohf@yahoo.se
Kassör:
Gunilla Strand Lindahl
gunilla_123@hotmail.com

************************