Anders Gabre

Anders Gabre

Riksförbundet gode män och förvaltare - Vice ordförande

Vice ordförande ansvarar för verksamheten vid ordförandens frånvaro och bistår ordföranden i dennes arbetsuppgifter rörande verksamhetens helhet. Vice ordförande leder också det interna arbetet i RGMF.

Vice ordförande arbetar också med försäkringsfrågor i föreningen och ansvarar för upphandlingen av försäkringarna för RGMF och medlemsföreningarna tillsammans med Claes Brauer.

Vice ordförande håller också kontakten med försäkringsrådgivaren och följer upp innehållet i medlemsförsäkringen tillsammans med föreningens kassör.