Claes Brauer

Claes Brauer

Riksförbundet gode män och förvaltare - Kassör och försäkringar

Kassören i RGMF sköter den löpande bokföringen och har koll på medlemsavgifterna.  Kassören håller också koll på att försäkringspremierna blir inbetalda och skickar ut information om detta till medlemsföreningarna. Kassören upprättar också bokslutet varje år samt ansvarar för den ekonomiska redovisningen på årsmötena.

Tillsammans med Vice ordförande ansvarar man för föreningens medlemsförsäkring och  för upphandlingen av försäkringen.