Claes Brauer

Claes Brauer

Riksförbundet gode män och förvaltare - Biträdande kassör och försäkringar

I rollen som biträdande kassör och försäkringar stöttar man kassören vid dennes frånvaro. Tillsammans med Vice ordförande ansvarar man också för föreningens medlemsförsäkring och  för upphandlingen av försäkringen. Tillsammans med kassören följa upp så att innehållet i försäkringen är korrekt, att försäkringspremierna blir inbetalda samt har kontakt med försäkringsrådgivaren.