Urban Stridfeldt

Urban Stridfeldt

Riksförbundet gode män och förvaltare - Ordförande

Förbundsordföranden har huvudansvaret för RGMF:s verksamhet i sin helhet och leder arbetet med att påverka myndigheter och remissinstanser. Ordföranden är också ansvarig för alla möten i föreningen och sammankallande till dessa. Förbundsordföranden skall tillsammans med vice ordförande verka som en remissinstans för frågor kring gode män och förvaltare i samhället och leder det externa arbetet.