Ingrid Gutemyr

Ingrid Gutemyr

Riksförbundet gode män och förvaltare - Vice ordförande

Vice ordförande ansvarar för verksamheten vid ordförandens frånvaro och bistår ordföranden i dennes arbetsuppgifter rörande verksamhetens helhet. Vice ordförande leder också det interna arbetet i RGMF.