Ingrid Gutemyr

Ingrid Gutemyr

Riksförbundet gode män och förvaltare - Kassör

Kassören i RGMF sköter den löpande bokföringen och har koll på medlemsavgifterna.  Kassören håller också koll på att försäkringspremierna blir inbetalda och skickar ut information om detta till medlemsföreningarna. Kassören upprättar också bokslutet varje år samt ansvarar för den ekonomiska redovisningen på årsmötena.