Lars Erik Järling

Lars Erik Järling

Riksförbundet gode män och förvaltare - Medlemsvård och rekrytering

Ansvariga för medlemsvård och rekrytering initierar kontakter med god mans och förvaltar områden i landet som inte tillhör någon förening i dagsläget och hjälper nystartade god mans- och förvaltarföreningar att komma igång och hitta information. Ansvariga för medlemsvård och rekrytering sköter också kontakten med överförmyndarna och FSÖ och ansvarar för att skapa nya kontakter med nya medlemsföreningar, bibehålla och underhålla kontakten med befintliga medlemsföreningar.