Lars Sandberg

Lars Sandberg

Riksförbundet gode män och förvaltare - Utbildningsansvarig

Utbildningsansvariges roll är att bevaka den utbildningsplattform som arbetats fram i styrelsen samt att sköta kontakten med externa utbildningsinstitut. Utbildningsansvarig skall också arbeta för en nationell utbildningsverksamhet för gode män och förvaltare samt samordna utbytet av information om användbar litteratur mellan medlemsföreningarna.