Yvonne Johnson

Yvonne Johnson

Riksförbundet gode män och förvaltare - Sekreterare

Sekreteraren i RGMF ansvarar för all dokumentation som till exempel externt informationsmaterial och annat skriftligt material. Sekreteraren skickar också ut alla kallelser och protokoll i föreningen.