Styrelsen 2022 – 2023

Urban Stridfeldt : Förbundsordförande Urban Stridfeldt
Förbundsordförande

E-post: ordf@rgmf.se
Telefon: 076 033 03 74

Riksförbundet gode män och förvaltare - Ordförande

Förbundsordföranden har huvudansvaret för RGMF:s verksamhet i sin helhet och leder arbetet med att påverka myndigheter och remissinstanser. Ordföranden är också ansvarig för alla möten i föreningen och sammankallande till dessa. Förbundsordföranden skall tillsammans med vice ordförande verka som en remissinstans för frågor kring gode män och förvaltare i samhället och leder det externa arbetet.

Ingrid Gutemyr : Vice ordförande Ingrid Gutemyr
Vice ordförande

E-post: v.ordf@rgmf.se
Telefon: 072 502 23 61

Riksförbundet gode män och förvaltare - Vice ordförande

Vice ordförande ansvarar för verksamheten vid ordförandens frånvaro och bistår ordföranden i dennes arbetsuppgifter rörande verksamhetens helhet. Vice ordförande leder också det interna arbetet i RGMF.

Yvonne Johnson : Sekreterare Yvonne Johnson
Sekreterare

E-post: sekreterare@rgmf.se
Telefon: 073 346 65 00

Riksförbundet gode män och förvaltare - Sekreterare

Sekreteraren i RGMF ansvarar för all dokumentation som till exempel externt informationsmaterial och annat skriftligt material. Sekreteraren skickar också ut alla kallelser och protokoll i föreningen.

Claes Brauer : Kassör och försäkringar Claes Brauer
Kassör och försäkringar

E-post: kassor@rgmf.se
Telefon: 076 272 90 90

Riksförbundet gode män och förvaltare - Kassör och försäkringar

Kassören i RGMF sköter den löpande bokföringen och har koll på medlemsavgifterna.  Kassören håller också koll på att försäkringspremierna blir inbetalda och skickar ut information om detta till medlemsföreningarna. Kassören upprättar också bokslutet varje år samt ansvarar för den ekonomiska redovisningen på årsmötena.

Tillsammans med Vice ordförande ansvarar man för föreningens medlemsförsäkring och  för upphandlingen av försäkringen.

Lars Sandberg : Utbildningsansvarig Lars Sandberg
Utbildningsansvarig

E-post: lars.sandberg@rgmf.se
Telefon: 070 677 38 30

Riksförbundet gode män och förvaltare - Utbildningsansvarig

Utbildningsansvariges roll är att bevaka den utbildningsplattform som arbetats fram i styrelsen samt att sköta kontakten med externa utbildningsinstitut. Utbildningsansvarig skall också arbeta för en nationell utbildningsverksamhet för gode män och förvaltare samt samordna utbytet av information om användbar litteratur mellan medlemsföreningarna.

Lars Erik Järling : Medlemsvård och rekrytering Lars Erik Järling
Medlemsvård och rekrytering

E-post: le.jarling@rgmf.se
Telefon: 076 842 30 42

Riksförbundet gode män och förvaltare - Medlemsvård och rekrytering

Ansvariga för medlemsvård och rekrytering initierar kontakter med god mans och förvaltar områden i landet som inte tillhör någon förening i dagsläget och hjälper nystartade god mans- och förvaltarföreningar att komma igång och hitta information. Ansvariga för medlemsvård och rekrytering sköter också kontakten med överförmyndarna och FSÖ och ansvarar för att skapa nya kontakter med nya medlemsföreningar, bibehålla och underhålla kontakten med befintliga medlemsföreningar.

Anna Mona Wincrantz Söderberg : Webbansvarig Anna Mona Wincrantz Söderberg
Webbansvarig

E-post: anna-mona.ws@rgmf.se
Telefon: 076 632 12 90

Riksförbundet gode män och förvaltare - Webbansvarig

Webbansvarig är ansvarig för det kommunikativa budskapet via RGMF:s digitala kanaler som webb och sociala medier gentemot omvärlden som till exempel medlemsföreningarna, myndigheter, lagstiftare och politiker.

Lilly Ghodsian : Ledamot Lilly Ghodsian
Ledamot

E-post: lilly.ghodsian@rgmf.se
Telefon:

Riksförbundet gode män och förvaltare - Ledamot

Anders Broberg : Ledamot Anders Broberg
Ledamot

E-post: anders.broberg@rgmf.se
Telefon: 070 787 09 75

Riksförbundet gode män och förvaltare - Ledamot

Aija Kaarlenkaski : Ledamot Aija Kaarlenkaski
Ledamot

E-post: aija.kaarlenkaski@rgmf.se
Telefon: 070 237 13 70

Riksförbundet gode män och förvaltare - Ledamot