RGMF kan erbjuda sina medlemmar rabatt på boken ”God man och förvaltare”, en handbok av Daniel Sjöstedt & Peter Sporrstedt. I priset ingår en webbutbildning som finns tillgänglig i två år från det att man aktiverar den. https://www.studentlitteratur.se/kampanj/rgmf20/?kod=rgmf20

De inledande kapitlen ger en teoretisk bakgrund, följt av praktiska aspekter och vad du bör tänka på. Ett särskilt kapitel ägnas åt redovisningen till överförmyndaren och den löpande bokföringen. Boken tar även upp speciella åtgärder som kan förekomma, exempelvis avveckling och försäljning av bostad samt deltagande i bouppteckning och arvskifte. Alla råd och anvisningar i boken är framtagna tillsammans med personer som har haft uppdrag som ställföreträdare under många år. Om du går igenom webbutbildningen med stöd av boken kan du inhämta de kunskaper som krävs för ett första uppdrag som god man. Om du redan är god man eller förvaltare fungerar även boken som en handbok under dina uppdrag.

Vi kan även erbjuda våra medlemmar rabatt på böckerna God man & förvaltare en praktisk vägledning samt – problem och lösningar av Tommy Hansson.
https://www.bjornlunden.se/rgmf—god-och-gop__6250

Kampanjsidor - RGMF - god och gop - ctl00_cph1_dcMain_po_9736_dc9736_productCplpg2636_productImg

Boken bygger på författarens mångåriga erfarenhet från uppdrag som god man och förvaltare. Du läser utförligt om vad det innebär att vara god man, vad som förväntas av dig och hur du löser olika svårigheter du ställs inför. Boken hjälper dig från när du fått ditt förordnande och ska träffa huvudmannen till alla kontakter med olika myndigheter, hantering av ekonomin och allt praktiskt som behöver göras. Stort utrymme ägnas åt årsräkningen och hur du undviker fällor och fel. Du får även tips på hur du felsöker årsräkningen. Konkreta råd hur olika situationer ska hanteras ges – inte bara lagregler.