Genom RGMFs medlemskap får du som förening möjlighet till reducerat pris:

Studentlitteratur
En bok samt webbaserad utbildning för God Man Förvaltare, En handbok av Daniel Sjöstedt & Peter Sporrstedt samt

God Man  & förvaltare, Tommy Hansson
En praktisk vägledning samt – Problem och lösningar,
till reducerat pris (220 kr inkl. moms och frakt).