RGMF Riksförbundet Gode Män & Förvaltare

Riksförbundet för
Gode Män och Förvaltare

RGMFs kontaktansvarig mot våra föreningar är
Lars-Erik Järling (GMF i samverkan)  – kontaktadress

CORONAVIRUS
RGMF följer FHMs rekommendationer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

RGMFs främsta uppgift är att intressebevaka och företräda RGMFs Ställföreträdarföreningar i Sverige och deras medlemmar. (Ställföreträdare = God Man och Förvaltare.)

Vi är också remissinstans i frågor som rör lagstiftningen för Ställföreträdare vilket ger en möjlighet att medverka i förändring av nuvarande lag som vi uppfattar vara i stort behov av uppdatering.

Vi är också stora intressenter i den digitala utvecklingen som berör våra uppdrag både i förenkling men även när det kan vara till hinder för de som ej fått vår hjälp.

RGMF är en politiskt obunden intresseorganisation som startade 2004.

Uppgifter från SKL gällande Ställföreträdare

Cirka 130 000 Ställföreträdare (Gode Män / Förvaltare) där Överförmyndare utöver tillsyn.

Cirka 110 000 tillförordnade Ställföreträdare  där Godmanskap utgör cirka 70 000  och Förvaltarskap cirka 20 000