RGMFs främsta uppgift är att

– intressebevaka och företräda RGMFs Ställföreträdarföreningar och deras medlemmar,

– vara remissinstans i frågor som rör lagstiftningen för Ställföreträdare vilket ger en möjlighet att medverka i förändring av nuvarande lag som vi uppfattar vara i stort behov av uppdatering,

– vara stora intressenter i den digitala utveckling som ingår i våra uppdrag.

RGMF är en politiskt obunden intresseorganisation som startade 2004.

GMFpodden är uppstartad som stöd och hjälp till Ställföreträdare i sina uppdrag – läs mer under rubriken Nyheter till vänster på sidan.

Samverkanspartners
Nordea
Handelsbanken
Fakta 2020 gällande Ställföreträdare   *Källa: Regeringen 2019

Cirka 102 000 Ställföreträdare i Sverige bistår cirka 123 000 huvudmän. Totalt förvaltar Ställföreträdarna cirka 68,5 miljarder kronor åt sina huvudmän.
Ställföreträdare