! SIDAN ÄR UNDER UPPDATERING !

Rapport från Ordförandekonferensen 24/10

RGMFs kontaktansvarig mot våra föreningar är
Lars-Erik Järling (GMF i samverkan)  – kontaktadress

CORONAVIRUS
RGMF följer FHMs rekommendationer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

RGMFs främsta uppgift är att intressebevaka och företräda RGMFs Ställföreträdarföreningar i Sverige och deras medlemmar. (Ställföreträdare = God Man och Förvaltare.)

Vi är också remissinstans i frågor som rör lagstiftningen för Ställföreträdare vilket ger en möjlighet att medverka i förändring av nuvarande lag som vi uppfattar vara i stort behov av uppdatering.

Vi är också stora intressenter i den digitala utvecklingen som berör våra uppdrag både i förenkling men även när det kan vara till hinder för de som ej fått vår hjälp.

RGMF är en politiskt obunden intresseorganisation som startade 2004.

Fakta 2019 gällande Ställföreträdare

Cirka 122 500 Ställföreträdare i Sverige bistår cirka 58 500 huvudmän. Totalt förvaltar Ställföreträdarna cirka 54 miljarder kronor åt sina huvudmän.