RGMFs främsta uppgift är att intressebevaka och företräda RGMFs Ställföreträdarföreningar och deras medlemmar.
(Ställföreträdare = God Man och Förvaltare.)

RGMF är också remissinstans i frågor som rör lagstiftningen för Ställföreträdare vilket ger en möjlighet att medverka i förändring av nuvarande lag som vi uppfattar vara i stort behov av uppdatering.

Vi är också stora intressenter i den digitala utveckling som ingår i våra uppdrag.

RGMF är en politiskt obunden intresseorganisation som startade 2004.

Fakta 2019 gällande Ställföreträdare

Cirka 122 500 Ställföreträdare i Sverige bistår cirka 58 500 huvudmän. Totalt förvaltar Ställföreträdarna cirka 54 miljarder kronor åt sina huvudmän.