RGMF Riksförbundet Gode Män & Förvaltare

INSTÄLLD Årsstämma 18 april 2020

PÅSKEN är här!
En PÅSK som ingen i hela världen visste skulle bli så annorlunda. Så många som idag känner sig isolerade och ensamma har nog ingen kunnat tänka sig skulle ske i vårt land eller i hela världen.

Du som Ställföreträdare erfar säkert en annan dimension i ditt uppdrag som att vara mer utanför än nära din huvudman för att ge den omsorg och hänsyn som krävs av oss alla.

Jag ser det som en stor uppgift att, på alla sätt, fortsätta att tillse att den omsorg för min huvudman ges, att det som krävs av myndigheterna följs och att vi tänker på varandra med stor respekt och verkar så att ingen blir sjuk på grund av mig.

Nu vill jag ge er alla en hälsning som innebär att ALLA FÅR EN FIN GLAD PÅSK med nära och kära och med framtidstro om nya goda tider för möten och trevlig samvaro.

Ät ägg och njut, kolla mot himlen på torsdag så kanske du ser de som är på väg till Blåkulla för de står nog inte utanför dörren i år med korg och Glada Påsk-lappar enligt traditionen.

Om, jag säger om, vi sköter oss riktigt bra med att hålla avstånd, med att inte samlas i stora grupper och om vi på detta sätt lyckas hindra d.v.s. få stopp på virusets spridning ja då kanske vi snart kan ses och hålla årsmöten, medlemsmöten, ja mötas om allt som är så viktigt för oss inom den gemenskap vi har som Ställföreträdare.


En varm och solig Påskhälsning till er alla

Urban Stridfeldt, Förbundsordförande

********************************************************

Förbundstyrelsebeslut 31 mars 2020.

RGMFs förbundsstyrelse ställer in årets årsmöte/stämma, som enligt stadgarna, skall genomföras före den 30 april varje år.

Skälet till detta är att Folkhälsomyndigheten har meddelat att alla möten av olika karaktär ställs in och att medborgare som uppnått 70 års ålder inte skall vistas ute och möta medmänniskor varken släkt eller vänner.

Detta innebär att stämman kommer att ske efter stadgebunden tidpunkt och då idag den 31 mars så kan konstateras att april inte är möjlig för att hålla stämma. Första möjliga datum kan eventuellt vara den 9 maj som stämmodag.

RGMFs förbundsstyrelse har att förrätta stämma så snart man från beslutande Folkhälsomyndigheten meddelar att faran för smittspridning upphört och att samhället blir öppet för alla igen.

Denna §1 förklaras via mejlväxling omedelbart justerad.

RGMF-styrelsen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CORONAVIRUS – information!

Med anledningen av spridningen av corona­viruset vill vi informera om hur vi i RGMFs Förbundsstyrelse ser och agerar till följd av det pågående utbrottet.

Som en säkerhets­åtgärd uppmanas alla våra medlemmar att vid minsta tecken på symptom arbeta hemifrån, om hälso­tillståndet tillåter det. Rekommenderar att tills vidare ställa in besöks­resor och externa möten, med mera för att undvika exponering. Följ helst myndigheterna uppmaning att tillämpa en hygien­policy i linje med myndigheternas rekommendationer.

För att minska risken för smitt­spridning rekommenderas att ställa in fysiska kurser under hela mars månad.

Förbundsstyrelsen inser att den kommande tiden kommer att bli utmanande men vi har gott hopp om att alla skall kunna upprätt­hålla en bra kommunikation för huvudmans bästa. Till hjälp kan vårt digitaliserade arbets­sätt vara till hjälp och lösa många frågor.

Vi tror att det är viktigt att vi alla fattar rätt beslut i den nu upp­komna situationen. Genom att hålla sig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens informationssidor blir det lättare att fatta välgrundade beslut.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

RGMFs främsta uppgift är att intressebevaka och företräda RGMFs Ställföreträdarföreningar i Sverige och deras medlemmar. (Ställföreträdare = God Man och Förvaltare.)

Vi är också remissinstans i frågor som rör lagstiftningen för Ställföreträdare vilket ger en möjlighet att medverka i förändring av nuvarande lag som vi uppfattar vara i stort behov av uppdatering.

Vi är också stora intressenter i den digitala utvecklingen som berör våra uppdrag och både i förenkling men även kan vara till hinder för de som ej fått vår hjälp.

RGMF är en politiskt obunden intresseorganisation som startade 2004.

Senaste uppgifter från SKL gällande Ställföreträdare

Cirka 130 000 Ställföreträdare (Gode Män / Förvaltare) där Överförmyndare utövar tillsyn.

Cirka 110 000 tillförordnade Ställföreträdare  där Godmanskap utgör cirka 70 000  och Förvaltarskap cirka 20 000