Välkommen till

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare – RGMF

För den enskildes rätt i samhället

EN PARTIPOLITISKT OBUNDEN OCH IDEELL ORGANISATION

Riksförbundets namn är Riksförbundet Gode Män och Förvaltare. RGMF startade 2004 och är en ideell organisation som är
partipolitiskt obunden och har sitt säte i Stockholm.

Riksförbundets uppdrag är att företräda regionala god mans- och förvaltarföreningar och dess medlemmar, genom intressebevakning, samverkan och dialog med exempelvis lagstiftaren, banker, myndigheter och övriga relaterade beslutsfattare. 

Riksförbundet strävar efter att kunna erbjuda alla landets ställföreträdare medlemskap inom organisationen och med det möjlighet att teckna förbundets försäkringar.

Intervju Sodabe Vaziri

Första styrelsemötet: En informativ dag med intressanta diskussioner och informationsutbyte. Medlemmarna i styrelsen bidrog med en hög energi som smittade av sig. Alla var väldigt

Läs mer »

RGMFs främsta uppgift är att:

  • Intressebevaka och företräda RGMFs Ställföreträdarföreningar och deras medlemmar.

  • Vara remissinstans i frågor som rör lagstiftningen för Ställföreträdare vilket ger en möjlighet att medverka i förändring av nuvarande lag som vi uppfattar vara i stort behov av uppdatering.

  • Vara stora intressenter i den digitala utveckling som ingår i våra uppdrag.

En ställföreträdare är en betydelsefull person som gör en betydelsefull insats
för en betydelsefull medmänniska.

Fakta om Ställföreträdare (Överförmyndarstatistik 2022)

  • 125 596 Ställföreträdare (Gode Män/Förvaltare/Förmyndare) förvaltar
  • 81 miljarder kronor åt sina 227 876 huvudmän.

GFMpodden

GFMpodden är till för dig som Ställföreträdare, att du ska få information, nyheter, känna stöd inför ditt/dina uppdrag
och att få möjlighet till svar på frågor.
Här informerar och behandlar vi de olika arbetsuppgifter och frågor som uppstår för Ställföreträdare.
GMFpodden hittar du genom någon av apparna: Spotify, Podbean, Google Podcasts, Podcaster eller genom hemsidan www.gmfpodden.se klicka på sidan Podd där hittar du alla inlägg.

Samverkanspartners