RGMFs främsta uppgift är

att intressebevaka och företräda RGMFs Ställföreträdarföreningar och deras medlemmar,

att vara remissinstans i frågor som rör lagstiftningen för Ställföreträdare vilket ger en möjlighet att medverka i förändring av nuvarande lag som vi uppfattar vara i stort behov av uppdatering,

att vara stora intressenter i den digitala utveckling som ingår i våra uppdrag.

RGMF är en politiskt obunden intresseorganisation som startade 2004.

Fakta 2019 gällande Ställföreträdare   *Källa: Regeringen 2019

Cirka 122 500 Ställföreträdare i Sverige bistår cirka 248 000 huvudmän. Totalt förvaltar Ställföreträdarna cirka 54 miljarder kronor åt sina huvudmän.
Ställföreträdare