Styrelse

Styrelsen 2022 – 2023

Urban Stridfeldt
Förbundsordförande

E-post: ordf@rgmf.se
Telefon: 076 033 03 74

Ingrid Gutemyr
Vice ordförande

E-post: v.ordf@rgmf.se
Telefon: 072 502 23 61

Yvonne Johnson
Sekreterare

E-post: sekreterare@rgmf.se
Telefon: 073 346 65 00

Claes Brauer
Kassör och försäkringar

E-post: kassor@rgmf.se
Telefon: 076 272 90 90

Lars Sandberg
Utbildningsansvarig

E-post: lars.sandberg@rgmf.se
Telefon: 070 677 38 30

Lars Erik Järling
Medlemsvård och rekrytering

E-post: le.jarling@rgmf.se
Telefon: 076 842 30 42

Anna Mona Wincrantz Söderberg
Webbansvarig

E-post: anna-mona.ws@rgmf.se
Telefon: 076 632 12 90

Lilly Ghodsian
Ledamot

E-post: lilly.ghodsian@rgmf.se
Telefon: 070 482 24 69

Anders Broberg
Ledamot

E-post: anders.broberg@rgmf.se
Telefon: 070 787 09 75

Aija Kaarlenkaski
Ledamot

E-post: aija.kaarlenkaski@rgmf.se
Telefon: 070 237 13 70