Försäkringar

Ställföreträdare, du är en värdefull person!

Olycksfallsförsäkring Extra.

Som medlem i en förening inom RGMF är du automatiskt genom ditt medlemskap försäkrad vid besök hos huvudman inklusive resa till och från. Försäkringen som är en grupplivförsäkring i IF skadeförsäkring AB, behåller du så länge som du är medlem i föreningen.

Ansvarsförsäkring (Ålands försäkringar)

Som medlem i en förening inom Riksförbundet God Man Och Förvaltare RGMF kan du teckna Ansvarsförsäkring vidare kallad medlemsförsäkring. Du får då ett skydd mot t ex skadeståndsanspråk som riktas mot dig till följd av ditt uppdrag som god man/ förvaltare. Denna försäkring kan endast erhållas om du är medlem i en förening inom RGMF. En god man/ förvaltare kan således inte teckna denna ansvarsförsäkring utan föreningstillhörighet.

Varje förening har en egen rutin för medlemsförsäkringens administration.

1/ Försäkringen ingår i medlemsavgiften

2/ Föreningen administrerar försäkringen och då sköter föreningen registrering och premieinbetalningen f n 250kr. 

3/ Försäkringen sker genom egen registrering och eget betalningsansvar s k individuell anslutning. Här får man betala en administrationsavgift f n 155kr. Föreningstillhörighet krävs och uppgift om detta måste lämnas vid registrering!

Kommunen, vars överförmyndare förordnat dig till uppdraget, kan inte tillhandahålla gode män och förvaltare en ansvarsförsäkring. Lagen medger inte detta.

Ansvar- och förmögenhetsförsäkring Försäkringsbevis 2024 (Ålands försäkringar)

Allmänna avtalsbestämmelser

Ren förmögenhetsskada

Krisförsäkring

Överfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring 2024 (gruppförsäkring if)
Ställföreträdare som vill teckna försäkring där ingen lokal förening
finns i närliggande område hänvisar vi till GMF Sverige