Ställföreträdare, du är en värdefull person!
Som medlem i någon av RGMFs föreningar försäkrar vi dig!

Specialdesignad försäkringslösning för Ställföreträdare som av Tingsrätten fått förordnande till uppdrag, vet du hur oskyddad du är om något händer när du är i ditt/dina uppdrag?
Lagen tillåter inte våra kommuner att försäkra oss och din privata försäkring gäller INTE för yrkesmässig verksam­het, dit uppdrag ingår eftersom de är arvoderade, alltså gäller den enbart på din fritid.

Försäkringsperiod för alla försäkringarna gäller kalenderår 1/1 t.o.m. 31/12

Ansvar- och förmögenhetsförsäkring Försäkringsbevis 2020 (Ålands försäkringar).

Mer information i nedanstående länkar:
Allmänna avtalsbestämmelser

Ren förmögenhetsskada

Krisförsäkring

Överfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring EXTRA 2020 (gruppförsäkring if)
Ställföreträdare som vill teckna försäkring där ingen lokal förening finns i närliggande område hänvisar vi till
GMF Sverige