Försäkringar

Ställföreträdare, du är en värdefull person!

Olycksfallsförsäkring Extra.

Som medlem i en förening inom RGMF är du automatiskt genom ditt medlemskap försäkrad vid besök hos huvudman inklusive resa till och från. Försäkringen som är en grupplivförsäkring i IF skadeförsäkring AB, behåller du så länge som du är medlem i föreningen.

Ansvarsförsäkring (Ålands försäkringar)

Som medlem i en förening inom RGMF kan du teckna Ansvarsförsäkring. Försäkringen tecknar du genom föreningen. En medlemsförsäkring behöver du som ett skydd mot skadeståndsanspråk som riktas mot dig till till följd av ditt uppdrag som god man / förvaltare. Försäkringen kan du erhålla som medlem i en förening inom RGMF. En god man/ förvaltare kan inte teckna denna ansvarsförsäkring utan föreningstillhörighet. Kommunen, vars överförmyndare förordnat dig till uppdraget, kan inte heller tillhandahålla gode män och förvaltare en ansvarsförsäkring. Lagen medger inte detta.

Ansvar- och förmögenhetsförsäkring Försäkringsbevis 2022 (Ålands försäkringar)

Allmänna avtalsbestämmelser

Ren förmögenhetsskada

Krisförsäkring

Överfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring 2022 (gruppförsäkring if)
Ställföreträdare som vill teckna försäkring där ingen lokal förening
finns i närliggande område hänvisar vi till GMF Sverige