Nyheter

Intervju Sodabe Vaziri

Första styrelsemötet: En informativ dag med intressanta diskussioner och informationsutbyte. Medlemmarna i styrelsen bidrog med en hög energi som smittade av sig. Alla var väldigt

Läs mer »

GMFpodden

GMFpodden har startats upp för stöd och hjälp till Ställföreträdare i sina uppdrag. Här informerar och behandlar vi de olika arbetsuppgifter och frågor som uppstår

Läs mer »