Medlemmar

 

Som medlem i RGMF får din förening hjälp och stöd med att driva frågor som är viktiga för uppdragen.
Förbundets koncentration är frågor som gäller gode män/förvaltare.

Det är enkelt att bli medlem i RGMF. Kontakta förbundets sekreterare@rgmf.se eller någon annan i styrelsen; kontaktuppgifter till styrelsen.

Välkommen!