Bankärenden för annans räkning

Bankärenden för annans räkning

Hantering av tillgångar – pengar och annan egendom – för en annan persons räkning väcker många frågor.
Det är viktigt att veta vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel.
Ny broschyr från bankföreningen