Brev från Ordföranden

Det 16:e förbundsmötet avlöpte något annorlunda.
På FHMs inrådan, vad gäller sammankomster, valde styrelsen tillsammans med revisorerna och valberedningen att upprätta ett digitalt upplägg av förbundsstämman. Alla föreningar förutom tre medverkade. De tre föreningarna valde uppenbart, genom att utebli med sin medverkan, att inte låta sina föreningsmedlemmars synpunkter komma fram.

Det har varit ett otroligt år där vi äntligen har passerat ett antal hinder som trots dessa har gjort att vi kommit framåt. Vi finns med i den stora utredningen: Heltäckande översyn av överförmyndar-, godmans- och förvaltarsystemet, som beräknas vara klar under nästa år. Vi har även fått en uppdaterad broschyr från Bankföreningen, ”Bankföreningens Faktablad 2020” finns att ”tanka ner” från www.rgmf.se

Den styrelsen vi nu har är fantastisk, ett tydligt samförstånd råder mellan oss vilket leder till att vi, trots covid-19 och dess restriktioner, kommer framåt och äntligen når resultat.

2019 representerade vi FSÖ-dagarna i Karlstad. En skrämmande upptäckt var att inga känner till oss. Tack vare denna medverkan fick vi möjligheten att dela ut broschyrer som presenterar både RGMF och GMF Sverige. De flesta försäkringstagarna inkom efter denna medverkan. Vid nästa tillfälle behöver hela styrelsen medverka och informera.

Ett jättejobb har vi framför oss, att satsa stort för att kontakta våra föreningar och hitta nya. Under detta år är en person adjungerad för detta ändamål.

Under hösten 2020 planerar vi att genomföra en ordförandekonferens, som tyvärr uteblev förra året. Stora och viktiga frågor att behandla som t.ex. Vad vill vi med förbundet?

Den försäkring som RGMF tecknat med Ålands försäkringar visade sig inte vara komplett. Detta är nu åtgärdat samt att även en försäkring som täcker styrelsemedlemmarna är införskaffad.

Några föreningar har haft synpunkter på mitt tidigare inlägg gällande antalet uppdrag. Där har jag varit väldigt tydlig med att det är inte RGMFs fråga utan är och förblir överförmyndaren som ansvarar för detta.

Har du några funderingar eller tankar, tveka inte att höra av dig till oss. Kom ihåg att tillsammans blir vi starka.

Urban Stridfeldt ordf@rgmf.se – 076-0330374
Förbundsordförande RGMF