Brev till medlemmarna.

Vi har nyligen genomfört vårt 14e förbundsårsmöte i Solna, och jag vill först som sist passa på att tacka avgående styrelseledamöter för lysande nedlagt arbete och för ett fint arrangemang av årsmötet.

RGMF fyllde nu som sagt 14 år och nästa årsmöte tar vi klivet in i mopedåldern. Något som vi får uppmärksamma lite extra när vi skriver årsmöte 2019.

Blir vi yngre..nja

Blir vi klokare med åren..förhoppningsvis

Blir våra mål och strävan mindre viktigt..knappast 

Den ”enskildes rätt i samhället” beskriver så väl tycker jag vad vårt förbunds existens i allt väsentligt handlar om. Nämligen att arbeta för att ge våra medmänniskor / huvudmän bra livsvillkor detta samtidigt som vi ställföreträdare skall få den självklara uppskattning och arbetsmiljö som vi har rätt att förvänta oss.

Detta gör vi genom att vi övervakar att våra villkor och möjligheter att utföra våra uppdrag är ständigt på agendan hos lagstiftare, myndigheter, rättsväsende, kommun, landsting eller vart helst vi bevakar våra intressen. Och där vår röst behövs i dessa sammanhang, där ska den också höras. Bland annat med remisser och i anföranden.

Att vi lever med en väldigt gammal lagstiftning runt våra uppdrag är nog alla bekant, en lagstiftning som vi kämpat länge i förbundet för att få till en översyn av. Och att RGMF då med någon sorts självklarhet ska vara en viktig part i utarbetandet. Och nu när vi skriver 2018 så ser vi känner jag äntligen ”tecken i skyn” på att saker händer.. Som tex riksrevisionens betänkande. Det finns anledning att se med tillförsikt framtiden an.

Som ni sett så har förutvarande styrelse arbetat hårt med att ta fram en ny försäkringslösning som vi kan vara fortsatt trygga i. Och vi kan inte nog från förbundshåll trycka på vikten av att vi alla hjälps åt att sprida budskapet ut till föreningarnas medlemmar att den finns. Och det är också ett bra argument till alla ställföreträdare som ännu inte anslutit sig till föreningen i just er kommun att göra det.

Har ni tankar och funderingar kring förbundet?  Tveka då inte att kontakta oss. 

”En god man är en betydelsefull person som gör en betydelsefull insats för en betydelsefull medmänniska” en devis jag tycker vi alla ska bära med oss i våra uppdrag i vardagen.”

Önskar alla en fin vår med förhoppningar om mycket solsken

Vid pennan

Ricard Sandell 

Förbundsordförande