Internationella frivilligdagen 5/12 2016

I våra kalendrar kan man till exempel hitta kanelbullens dag, internationella pizzadagen, tulpanens dag och andra.

En del dagar har ett  budskap som är  mer socialt och medmänskligt än andra, till exempel internationella kvinnodagen, FN-dagen och världshälsodagen.

Till den kategorin hör utan tvekan internationella frivilligdagen, instiftad av FN:s generalförsamling 1985.  Den infaller den femte december, men för många är den okänd eftersom den inte syns i kalendern. Trots det  är väldigt många människor engagerade i frivilliga organisationer, men engagemanget i frivillighet är i dagens samhälle på nedåtgående, vilket är beklagligt när behovet av frivilliga insatser i samhället ökar.

Varför engagera sig i frivillig verksamhet?

Jo, därför att det ger dig själv så mycket tillbaka; känslan av att se att det man gör bidrar till att någon får det bättre av de  människor som mest av alla är i stort behov av hjälp stöd och gemenskap. Vi vet också att den man hjälper blir en vinnare. Man skapar alltså en win-win- situation, som dessutom är bra för samhället och på så vis sparar stora resurser

RGMF -Riksförbundet Gode Män och Förvaltare är ett förbund som organiserar gode män och förvaltare. En riksorganisation som behövs för att ha kontakt med myndigheter och lagstiftare när det gäller tolkningen av de lagar, som styr den mycket omfattande verksamheten.

 Gode män och förvaltare, som till vardags gör en fantastisk insats i det tysta för att få ordning på sin huvudmans ekonomi, ser till att huvudmannen får den hjälp av samhället som man har rätt till och skyddar från alla som försöker komma över det som tillhör huvudmannen.

Ingen torde förneka att den frivilliga insats, som görs av gode män och förvaltare är avgörande för behövande och mycket viktig för samhället. För det får vi ofta en klapp på huvudet av berörda myndigheter  och c:a åttatusen per år före skatt i arvode  för ett uppdrag med ständig jour.

Som god man tar man  inte på sig ett så stort ansvar för pengarnas skull, frivilligt arbete ger andra mervärden som nya lärdomar om samhället och människorna.

Men det finns smolk i glädjebägaren; myndigheternas ovilja att stödja oss och att inte i handling visa det man säger offentligt:”Vilken fantastisk insats ni gör”

Men vi frivilliga är stora optimister och vi slutar inte att se fram emot en förändring i myndigheternas attityd som i handling betyder att allt  mer i denna stora verksamhet  läggs över på gode män och förvaltare.

Det känns bra att FN:s generalförsamling insåg detta redan 1985 och instiftade den internationella frivilligdagen. Det som nu återstår är att leva upp till de mål som FN ansåg vara viktiga för de sämst ställda människorna och för samhället.

För styrelsen i RGMF        

 Kjell Jönsson                      

 Förbundsordförande