Månadsbrev maj 2017

Efter vår årsstämma som var den 29 april har jag Tove Otterborg fått den äran att under en ny styrelse för år 2017 leda vårt härliga förbund RGMF. Vår nya styrelse har utökats med fler ledamöter än tidigare. Detta för att vi även fått flera uppdrag att hantera. Under månadsbreven kommer det att informeras om vad vi gör och av vem som har utförandet inom vissa frågor.

Det som frågas om mest nu är vår försäkring. Som ni säkert redan fått höra så beror detta på att det börjat komma in ärenden till försäkringsbolaget angående att anhöriga ifrågasatt hur vissa gode män skött ekonomin. Det känns tryggt att kunna ha en ansvarsförsäkring när sådana vindar blåser om ekonomisk osämja. Om ni har frågor i er förening angående försäkringar eller om era medlemmar är i behov av en ansvarsförsäkring och vill teckna en sådan, teckna den via Maj-Britt Hansson. Det är Maj-Britt som handhar dessa frågor. Det är viktigt att föreningen hör av sig med sina medlemmar som vill ha en försäkring till Maj-Britt. Detta för att det är föreningen som är medlem hos oss i förbundet och inte den enskilda medlemmen i föreningen. Det blir även svårt för oss att kunna betala tillbaka avgiften då vi inte vet var denna enskilda person hör hemma.

Våra stadgar skall få en uppfräschning med att styrelsen ser över de aktuella punkterna så att nuvarande stadgar blir upprustade i en modernare tappning. Detta under översyn av vår vice ordföranden Krister Holgersson. Krister har även fått rollen att se över vår verksamhet i regionerna. Är det något som skall komma styrelsen tillhanda så kontakta Krister. Planen i nuläget är att vi skall hinna komma till samtliga regioner under hösten. Om det inte skulle kunna samköras med ett gemensamt datum för ett möte så hindrar det inte oss mer än att vi tar ett möte före årsstämman nästkommande år. För att kunna nå alla våra medlemmar och att alla medlemmar känner sig delaktiga är det viktigt för oss att alla regioner deltar med en eller två medlemmar från sina närliggande föreningar. I regionerna hoppas vi kunna få igång bra diskussioner med vad som dyker upp i informationsflödet. Det är här med våra medlemmar vi kan få en gemensam demokratiskt diskussion om hur vi skall och vill genomföra vårt arbete över hela Sveriges gräns. Här ser vi i styrelsen mycket fram emot våra träffar.

Marina Sundelius och Lena Andersson tar sakliga frågor på allvar med allt som berör oss som medlemmar i RGMF. Det är bra om ni har kontakt med dem så att vi kan nå er. Om det kommer in frågor som berör ekonomi eller annat som inte Marina och Lena hanterar så får vi andra berörda i styrelsen detta vidarebefordrat till oss. Med detta sagt så hoppas vi att alla kommer att bli nöjda och glada som medlemmar.

Med vänligaste hälsningar från styrelsen genom

Tove Otterborg
Ordförande