Månadsbrev mars 2017

Nu är våren här och nya utmaningar står inför årets arbete i styrelsen.

Sänkning av arvodet för uppdrag med ensamkommande barn. Vad skall man tycka om detta? Helt bedrövligt att vår insats värderas så lågt att den snart inte är värd något. Signalerna som detta sänder ut i vårt land bland alla gode män är även detta sorgligt. Skall våra insatser verkligen ha en så låg status att ingen vill åta sig några uppdrag eller vad är det som är andemeningen med just denna sänkning av arvodet kan man fråga sig. Sparar man in på ett uppdrag för mycket så blir det ingen kvalité i utförandet av uppdraget. Varje enskilt uppdrag är unikt och det vore mer rättvist att se över uppdragets genomförande än att generellt sänka arvodena för samtliga gode män. Med detta menas både traditionella uppdrag samt uppdrag för ensamkommande barn. Så här blir ett stort uppdrag för styrelsen; att visa att detta inte är acceptabelt och föra en diskussion med de parter som anser att vårt arbete inte är värt ens det man kommit överens om.
– Nej, skärpning Sverige! Här behöver vi alla hjälpa till så att ÖFN där vi bor förstår vad vi gör och hur vi gör för våra huvudmän.

Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Vi gode män måste få bättre information om detta nya begrepp och vad det kommer att innebära för oss och vår verksamhet. Framtidsfullmakten är inte fastställd i detalj ännu, men vi hoppas på att kunna få ta del av denna då den är färdig så att vi kan lägga ut allt på vår hemsida.

Det blåser nya vindar inom det mesta just nu. Många frågor runt detta kommer att uppstå och vi i styrelsen räknar med att myndigheterna kommer att delge oss svar på dessa frågor under året.
Vi arbetar och verkar tillsammans med er alla och styrelsen tar gärna emot frågor från alla medlemsföreningar. Många mål når man tillsammans om man arbetar på bred front och med ett gott humör.

Ser framemot god uppslutning av er alla till årsmötet.

Tove Otterborg
Styrelseledamot RGMF