Ordförande har ordet

Det har varit ett händelserikt år.

Styrelsen har, i perioder, haft många telefonsamtal med medlemmar som emellanåt gett många skratt. Idéer har inkommit till förbundet både i tal, skrift och sammanställda dokument. Många frågor där samtalen haft friska fläktar om RGMF och dess framtid.

Händelser i mediaflödet har påverkat arbetet. Det ständiga malandet om hur gode män missköter sina uppdrag, handhar sina huvudmäns ekonomi som sin egen istället för att varavarsam med deras tillgångar. Vid möte med journalister har jag ställt frågan var de fått allinformation ifrån och fått till svar att dom skyddar sina källor, vilket innebär att informationenjag lämnar, inte måste vara sann, bara jag informerar. Här behövs det talas tydligt om att viställföreträdare, varje år, till överförmyndarna inlämnar redovisning som gäller för vårt/vårauppdrag därefter ligger det på deras bord att övervaka oss godemän. Vi måste snabbtinformera medierna om den sanna verkligheten så att det negativa får en klang av misstro i läsarens uppfattning.

I det nätverk som RGMF deltagit under året har det framgått att även andra riksförbund liderav misstro och mediadrev. Det har varit ett givande och tagande i detta nätverk. Viktigast harvarit att riksförbunden kommit varandra närmare i diskussioner som lett till att vi tyckerganska lika beträffande regelverk samt medier av olika slag.

Själv har jag uppfattat att samverkan med varandra ger mer styrka än att sitta på egenkammare och grubbla. Nu, när det börjar blåsa nya vindar i de gamla regleringarna, ska vi öppna så många fönster vi kan och vädra ut gammal unket stoft för ett nyskapande, ta emotoch verka för det nya. Det är nu vi kan påverka, vakna upp och bemöta de negativaströmmarna. Jag tror på förbundet så ingen oro hos mig.

Önskar nu alla och styrelsen ett riktigt gott och givande år och samtidigt få tacka för det år somgått. Det har varit spännande, vaksamt, utmanande förhandlingsförfaranden,människoutvecklande och väldigt roligt.

Tack för ordet!

Tove Otterborg
Förbundsordföranden