Ordföranden har ordet

KjellJ2016-04-27  Förändring för rättssäkerhet

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare – RGMF – är ett förbund som grundades för mer än tio år sedan. Förbundet arbetar enbart tillsammans med de föreningar vars medlemmar har uppdrag som gode män och förvaltare.

RGMF har sedan sin tillkomst ansett att den lagstiftning som styr den stora verksamhet, som är till för att skydda och stödja de människor som är mest utsatta i samhället är otidsenlig och förlegad i dagens samhälle. Dock har det visat sig mycket svårt att få gehör för en förändring.

SVT:s och andra medias granskning har de senaste dagarna visat att våra farhågor tyvärr har besannats; gode män och förvaltare har grovt missbrukat sitt förtroende och stulit sina huvudmäns tillgångar. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt!

Hur har det varit möjligt att dessa bedrägerier kunnat genomföras? Hur har bedrägliga gode män och förvaltare kunnat genomföra sitt svek? Hur har den kontrollfunktion som åligger överförmyndarna fungerat? Hur har den kontrollfunktion som åligger länsstyrelserna fungerat?

Hur har lagstiftare och beslutsfattare under många år kunnat undgå att märka att de regler och lagar som styr verksamheten inte har följts? Lagar som är klara när det gäller rekrytering, utbildning och kontroll och där myndigheten överförmyndaren har ansvaret.

Frågorna är många, svaret enligt vår mening: lagstiftning och regler som styr denna mycket omfattande verksamhet till skydd för de svagaste i samhället måste skyndsamt ändras från grunden. Kanske är ett institut liknande IVO nödvändigt för att få kontroll och transparens i denna i dag mycket

RGMF med sin långa erfarenhet och specialisering på just godmans- och förvaltarverksamhet ser fram emot att tillsammans med andra aktörer delta i uppbyggnaden av en lagstiftning, som skapar en större rättssäkerhet för gode män, förvaltare och deras huvudmän.

2016-04-13  Ny hemsida

Hej! Vad kul att just du besöker vår nya hemsida. Jag hoppas att du upplever den mer informativ, enklare att hitta på och lite snyggare 😉

Ha en fin dag!