Regeringskansliets svar

Svaret på vårt intressebrev till god mans- och förvaltarutredningen har genererat till inbjudan.

”Det är viktigt att utredaren kan få del av kunskaper och erfarenheter som inte minst föreningar för ställföreträdare och andra frivilligorganisationer på området besitter. Därför pågår nu arbetet med att sätta samman en referensgrupp till utredningen. Vi anser att det vore värdefullt att ha Riksförbundet Gode Män och Förvaltare i den gruppen.”

Anmälda RGMF-representanter är ordf. Urban Stridfeldt och kassör Ingrid Gutemyr