SKL namnändrat till SKR

27 november 2019 beslutades om namnändring från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)