Anna Mona Wincrantz Söderberg

Anna Mona Wincrantz Söderberg

Riksförbundet gode män och förvaltare - Webbansvarig

Webbansvarig är ansvarig för det kommunikativa budskapet via RGMF:s digitala kanaler som webb och sociala medier gentemot omvärlden som till exempel medlemsföreningarna, myndigheter, lagstiftare och politiker.