Utredningsdirektiv för Ställföreträdarskap

Ställföreträdarskap att lita på
en översyn av reglerna om gode män och förvaltare

Beslut vid regeringssammanträde den18 juli 2019
– nationellt register
– digitalisering
– digital framtidsfullmakt
– bättre kontroll m.m.