Ansvarsförsäkring

Försäkringsinformation

Till alla försäkringsmedlemmar och de som vill teckna en ansvarsförsäkring.

De som har tecknat vår ansvarsförsäkring har nu ett nytt försäkrings år framför sig och
försäkringsgivare Ålands försäkringar, som vi har valt att förnya försäkringen hos igen.

Premien är densamma som förra året, 200 k r/ år för de som ansluter sig via sin
förening.
Du som redan är försäkringstagare bör betala in premien så att den är
registrerad hos din förening innan den 1/4 2019.

För de som vill ansluta sig enskilt är kostnaden 270 kr / år och medlem, en liten höjning från föregående år.

Du kommer att få ett nytt försäkringsbrev kort efter att premien är betald. Dessutom kommer det snart en ny folder som läggs upp på RGMFs hemsida. Där finns mer utförlig information om vad försäkringen omfattar.