Försäkringsinformation

Hej

Vi vill påminna er om att uppdatera era GMF-register med medlemmar.
Vänligen kontrollera ert medlemsregister så snart som möjligt.

För att administrera skall du logga in på: https://www.tydliga.se/godman
(Forsakringskoll.se skall ni inte använda).

Med vänliga hälsingar

Per Nyberg