Debattinlägg: Oseriösa Gode Män och Förvaltare?

Det är oroväckande om det är ca femtiotusen Gode Män och Förvaltare i Sverige som förskingrar pengar för sina huvudmän!

I de förordnanden man får innan man får företräda en huvudman granskar kommunens överförmyndare personen som sedan blir god man/förvaltare. Om det sedan blir en oseriös person som får uppdrag så är det den personen som är oseriös och inte alla med uppdrag som god man/förvaltare.

Uppdraget kan vara allt ifrån att hjälpa huvudmannen att betala sina räkningar, ansöka om handikappanpassad bostad, sälja tidigare bostad, närvara vid vårdplaneringar och andra juridiska ärenden som ingår i uppdraget sörja för och bevaka rätt. Vi som har åtagit oss uppdrag som god man/förvaltare har redovisningsplikt mot överförmyndaren som granskar årsredovisningen och ansvarar för att den godkänns. Anhöriga vänder sig till överförmyndaren med sina frågor gällande huvudmannen/ godman/förvaltare.

Även barn med handikappersättning har ofta en förmyndare som ser till att barnet kommer att ha sina pengar kvar på sitt konto då det fyller 18 år, då barnet inte själv kan hantera egna konton.

När det handlar om pengar är det alltid lycksökare som tar sig in i olika branscher. Därför uppmanar vi inom RGMF (Riksförbundet Gode Män och Förvaltare) att förvissa sig om att gode mannen/förvaltaren är registrerad hos en överförmyndarnämnd.

Från 1 juli 2017 har det tillkommit en ny tjänst som kallas för ”Framtidsfullmakt”. Denna fullmakt kan man själv skriva på i förväg till någon som man litar på, som innebär att den man anförtrott sin egendom till kommer att förvalta denna helt juridiskt.

Riksförbundet RGMF anser inte detta vara en rättssäker handling. Här kommer det att finnas gott om utrymme för de lycksökare som vill ha mer av det goda.

Tove Otterborg
Ordförande
RGMF Riksförbundet Gode Män och Förvaltare