Månadsbrev september

Hej Alla!

Jag heter Lars-Erik Järling och är ny i styrelsen. Jag bor på solen och vindarnas ö,Öland. Jag har blivit ombedd att skriva september månadsbrev.

Det som ligger mig varmt om hjärtat är att hjälpa till med skuldsanering för mina huvudmän. Jag tror nämligen att detta kan vara till stor hjälp i det psykiska måendet bland annat för våra huvudmän. Detta gör jag själv så mycket det går men i svåra fall så får jag ta hjälp av kommunens skuldrådgivare. Dessa kan hjälpa till med svåra utredningar och de kan även hjälpa till med att ansöka hos kronofogden om det skulle behövas. I genomsnitt 5 brev i veckan med överklagan till olika inkassobolag brukar det bli och då diskuterar vi också avbetalningsplaner. Det som är roligt är när huvudmannen blir skuldfri och kan leva som alla andra. Tilltron till samhället ökar och de ser att det går att komma tillbaka med att kunna ha en ekonomi igen. Andelen över skuldsatta ökar i samhället i stort även i grupper som lider av psykisk ohälsa. Här rekommenderar jag att alla skulder överklagas enligt preskriptionstiden. Man blir förvånad hur många felaktiga krav som skulle tagits bort från den enskilde för länge sedan.

En annan sak som slår mig är hur avancerat vårt uppdrag har blivit. Vi förväntas klara av att överklaga olika myndighetsbeslut och vi skall finnas tillhands för möten med socialen, försäkringskassan och sociala utskottet i kommunen etc. Vi skall även vara så kallat frivilliga med ett arvode som är upp till överförmyndaren att avgöra vad det blir för ersättning. Frivilligheten har minskat radikalt och nu måste vi företräda våra huvudmän i alla möjliga sammanhang. Det finns ingen annan som står upp för våra huvudmän när det gäller, försäkringskassan, kommunen och landstinget. Här borde vi godemän o förvaltare uppskattas mer från våra uppdragsgivare. Nu har även bankföreningen bestämt att vi inte får öppna sparkonton för våra huvudmän utan att huvudmannen är med på banken. Om detta inte går så krävs läkarintyg. Även detta blir ett uppdrag för oss godemän att skaffa för vår huvudman.

Det diskuteras nu även om att det borde vara professionella gode män och förvaltare.
Är det några som blivit proffs på att vara detta så är det vi som är gode män och förvaltare i dag. Så varsågod anställ oss ge oss ett erkännande och försäkringar som alla andra samhällsarbetare.

Tack för ordet!
Lars-Erik Järling
godman och förvaltare samt ledamot i styrelsen.