Försäkringsinformation

Kollektiv Olycksfallsförsäkring

Alla Godmansföreningar som tillhör Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF), har för sina medlemmar en kollektiv olycksfallsförsäkring. Premien ingår i medlemsavgiften som betalas till RGMF.

Försäkringen gäller när man utför sitt uppdrag som God man eller Förvaltare. Försäkringen gäller hela dygnet. Gäller utan självrisk. Olycksfallsförsäkringen ersätter invaliditet, dödsfall, läke-, rese- och tandskadekostnader. Sveda och värksersättning. ärrersättning, hjälpmedel, personliga tillhörigheter och kristerapi.

Försäkringens omfattning och villkor finns på www.forsakringskoll.se.

Godmansförsäkring

RGMF kan även erbjuda en Godmansförsäkring. Försäkringen gäller för Allmänt Ansvar försäkringsbelopp 10 000 000 kr/skada och å. Ren Förmögenhetsskada inklusive rättsskydd försäkringsbelopp 1 000 000 kr/skada och år. Självrisk 0,2 basbelopp.

Årspremien är 190:- kr. Försäkringen har en gemensam förfallodag 1 april. Vilket innebär att tecknas försäkringen exempel den 1 maj, gäller den fram till 31 mars följande år.

Försäkringen tecknas genom den lokala godmansföreningen.

Försäkringens omfattning och villkor finns på www.forsakringskoll.se.

Övrigt

Frågor och synpunkter på våra försäkringar, kontakta förbundets Försäkringsansvarig Bengt Martinsson tel. 0734-368 568 el. martinsson.bengta@telia.com.