Månadsbrev januari 2017

Så är stunden inne för insamling av papper och siffror. Årsbesked och kontoutdrag. Detta är den stund på året som man kan sammanfatta vad man gjort under året. Hur mycket pengar som flyttas fram och tillbaka under vårt överseende. Man kan häpna över hur många transaktioner som utförts, hur många samtal man ringt, hur många möten som man medverkat i. Det är bra att få en överblick över sin verksamhet. Vi kan stolt räta på ryggen och säga att vi har gjort något gott för någon annan. Känna tillfredsställelse i att vi har varit med om att göra skillnad i någons vardag. Skänkt glädje till någon som varit ensam eller haft det besvärligt.

Det är i bakgrund till detta som jag blir så förbannad och förtvivlad när jag läser och hör dessa svarta rubriker om ”onda” Gode Män som drar ner oss alla i skiten. Det har frossats i dessa skurkar som lurat sina huvudmän och inte ens har vett nog att skämmas. Det har varit pinsamt att höra Överförmyndarens kommentarer angående beteendet. Var finns kompetensen hos dessa? Vilka krav ställer de på de Gode Männen? Vilket ansvar kan vi begära av Överförmyndaren? Det borde vara givet att en ersättning skall gå ut till Huvudmännen när de blir grundlurade av sin Gode Man. Det är ju faktiskt Överförmyndaren som de ställer sin tillit till när de får sin Gode Man. Kjell har skrivit ett brev till SVT som jag tycker är mycket bra. Det skulle vara på sin plats att SVT ger en nyanserad bild och lyfter fram alla oss andra som gör skillnad för sina Huvudmän och som är uppskattade.

Jag vill återigen påminna om vår ansvarsförsäkring som kan vara stor hjälp även om ni inte hanterar mycket pengar. Man kan som jag bli anklagad av anhöriga som anser sig berövad sitt framtida arv genom att Huvudmannen spenderar eller spenderat för mycket av sina tillgångar. Då är det skönt att veta att man har juridik hjälp vid eventuell rättegång.

Lycka till med era Årsräkningar och Årsredogörelser

Lena Andersson